Kai po politikų sprendimo darosi nebejauku  

Šilutės gražinimo draugijos nariai ir tarybos narė D.Žebelienė.

Pamažu vis labiau įsisiūbuoja visuomenės sambrūzdis dėl likviduoto vokiečių rašytojo Hermano Zudermano muziejaus Macikuose. O kai kurie dalykai, nuo jo likvidavimo praėjus dviem savaitėms, ir toliau stebina ir netgi glumina.

Pradžia

Pirmiausia derėtų prisiminti, kaip viskas vyko. Sausio mėnesį Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė pasakojo, kad muziejaus stebėtojų taryboje kilo klausimas dėl minėtojo filialo uždarymo. Tiesa, teisingiau būtų sakyti ne uždaryti, o perkelti H.Zudermano ekspoziciją į restauruotą H.Šojaus dvarą. Jį iškėlė savivaldybės administraciją šioje taryboje atstovaujantis Virgilijus Pozingis.

Balandžio mėnesį šis klausimas buvo dar kartą prisimintas. Kai situacija buvo aprašyta straipsnyje „Ar išliks H.Zudermano muziejus Macikuose?“, kilo nemažas visuomenės sujudimas. Vis dėlto kol realiai realių veiksmų nesiimta pamažu viskas ėmė rimti.

Gegužės pabaigoje vyko dar vienas muziejaus stebėtojų tarybos posėdis, kuriame jau konkrečiai muziejaus direktorei R.Šikšnienei buvo nurodyta perkelti rašytojo ekspoziciją, o patalpas perduoti Šilutės r. savivaldybės administracijai (protokolo išrašas čia).

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus stebėtojų tarybai vadovauja Jonas Jatautas. Jis yra deleguotas Šilutės r. savivaldybės tarybos ir į savivaldybės reikalus gilinasi kaip Socialinių reikalų komiteto narys. Apie galimas reformas jis puikiai žinojo. Dar po balandžio mėnesio tarybos posėdžio bendraujant su J.Jatautu ir suabejojus, ar teisingas sprendimas likviduoti unikalioje vietoje – Macikuose – esančią ekspoziciją, pastarasis tuomet kalbėjo, kad jam tai yra neaišku, kai ko pasigenda, veikloje pastebi trūkumų ir panašiai. Tad žadėjo dar pasigilinti. Tačiau gegužės mėnesį stebėtojų tarybos sprendimas buvo aiškus – perkelti.

Nutylėta

Birželio mėnesio Šilutės r. savivaldybės tarybos posėdžiui svarstyti pateikti beveik visų kultūros įstaigų veiklos nuostatų pakeitimai. Jie iš esmės nieko nekeitė, nes juos reikėjo tiesiog suderinti su pasikeitusiu Savivaldos įstatymu. Tai buvo tiesiog formalus (ar procedūrinis, kaip dabar yra sakoma) sprendimas.

Kitoms įstaigoms. Bet ne muziejui. Iš jo įstatų buvo išbrauktas vienas punktas – kur be pagrindinės vietos vykdoma muziejaus veikla. Čia nebeliko patalpų „adresu H. Zudermano g. 2, 99156, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės. r. sav.“. O tai namas, kuriame buvo minėta ekspozicija. Pastatas istorinis, mat jame gimė Mažosios Lietuvos kraštą vokiškoje aplinkoje garsinęs rašytojas.

Visus pasikeitusius kultūros įstaigų nuostatus birželio 23 dieną vykusiame Socialiniame tarybos komitete pristačiusi Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Skobienė apie tai, kad be jau minėtų formalių dalykų kai kas Šilutės Hugo Šojaus muziejaus įstatuose pakeista iš esmės – nesakė. Apie tai komiteto nariai nebuvo informuoti ir aiškinamajame sprendimo rašte. Tiesiog visa tai buvo nutylėta. Anot šio komiteto pirmininkės Daivos Žebelienės, nieko aptariant nuostatus nesakė apie muziejaus perkėlimą (uždarymą ar likvidavimą) žinantis šios įstaigos stebėtojų tarybos pirmininkas J.Jatautas.

Muziejaus direktorė R.Šikšnienė teigė, kad likus kelioms dienoms iki birželio 30 dienos Tarybos posėdžio buvo sutikusi Tarybos narį Algirdą Gečą. Direktorė jį įspėjusi, kad vienu iš sprendimų yra uždaromas H.Zudermano muziejus, esantis Macikuose. Apie tai išgirdęs A. Gečas pasiteiravo tik kiek jame apsilanko lankytojų.

O birželio 30 dieną vykusiame Tarybos posėdyje, kur priiminėjami komitetuose jau aptarti ir išanalizuoti sprendimai, niekas iš esmės į sprendimo projektus (jei tai nėra ypatingas reikalas) nebesigilina. Posėdžio metu nei J.Jatautas, nei A.Gečas neatkreipė Tarybos dėmesio, kad priimamas svarbus sprendimas – H.Zudermano muziejus uždarymas. Apie tai skaitykite čia: „Žinia: Hermano Zudermano muziejaus Šilutėje nebėra“.

Stebina ir glumina  

Po to, kai apie tokį Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimą sužinojo Lietuvos visuomenė ir kilo nemažas pasipiktinimas, ėmė stebinti Šilutės politikų pozicija. Tiksliau – jokios pozicijos, jokios reakcijos. Nors ne vienas iš 25 Tarybos narių jaučiasi dėl to prastai, tačiau nėra garsiai išsakytų nuomonių, apgailestavimų ar pasipiktinamų. Juo labiau – pareiškimų.

Įdomiausiai, kad tyli ir Tarybos opozicija, su kuria visiškai niekas nesiskaito. Ir iš šios barikadų pusės nieko, nors šiaip jau jos nariai mėgsta rengti spaudos konferencijas ir reikšti nuomones apie savo pamintas teises. Du opozicijos nariai yra pasiskelbę, kad kandidatuojantys į Seimą. Tad kaip jau įprasta, netrukus būsime apipilti pažadais, kaip mumis rūpinsis, kaip atstovaus, kaip… Tad klausimas jiems – o dabar?

Tyla ir iš opozicinių politinių partijų tribūnų – nei Liberalų sąjūdis, nei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai jokių pareiškimų nepadarė. Ir ne tik dėl muziejaus (gališ ties tie kultūrininkai nori kažko ypatingo?), bet ir dėl visiško nesiskaitymo su jais. Tyli ir vienas Laisvės sąjungos atstovas Šilutės taryboje.

Toks opozicijos bejėgiškumas, neveiklumas nesukuria saugumo jausmo rajono gyventojams…

Taip pat glumina Kultūros skyriaus vedėjos Vilmos Griškevičienės pozicija. Ji viešai buvo išsakyta per liepos 7 dienos informacinę laidą „Panorama“. (Žiūrėti čia, nuo 19:48 minutės). Kol kas kitų pareiškimų ar pastebėjimų daugiau nėra.

Reikia daugiau globos ir dėmesio  

H.Zudermano muziejų – ekspoziciją aplankė Šilutės gražinimo draugijos nariai. Prie jų prisijungė ir Tarybos Socialinio komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė. Drauge su muziejaus direktore R.Šikšniene apžiūrėję ekspoziciją, visi sutiko, kad jai trūksta dėmesio. Taip pat išsakyta nuomonė, kad būtų galima kai ką keisti ar net papildyti. Juo labiau, kad rašytojo tėvas dirbo Macikų dvaro alaus darykloje, kurioje buvo verdamas alus.

Šiame name, gavus darbą bravore, jam buvo pasiūlyti kambariai, kuriuose ir gimė būsimasis rašytojas. Stebuklingai per įvairias sumaištis išlikusiame šio namo viename kambarių 1989 metais įkurta Hermaną Zudermaną menanti ekspozicija. Ją belieka tik tinkamai išnaudoti ir pristatyti visam pasauliui.

Šilutėje yra tai, ko gali pavydėti daugelis savivaldybių. Tai belieka tik tinkamai išnaudoti ir pristatyti visam pasauliui.

 

Be the first to comment on "Kai po politikų sprendimo darosi nebejauku  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*