Ar išliks H.Zudermano muziejus Macikuose?  

Viename paskutiniųjų Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Stebėtojų tarybos posėdžių buvo aptarinėjama  į naujus rūmus įsikėlusio muziejaus vieta kultūrinėje Šilutės rajono paletėje. Tuomet buvo kalbama ir apie muziejaus filialus. Savivaldybės administraciją taryboje atstovaujančiam Virgilijui Pozingiui kilo klausimas, ar naudinga laikyti Macikuose esantį vokiečių rašytojo Hermano Zudermano memorialinį muziejų.

Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas V.Pozingis, paprašytas patikslinti savo mintis, sakė, jog, jo manymu, laikyti šiandien mažai ar net visai nelankomo muziejaus filialą – netikslinga. Tad daug geriau perkelti ten laikomus eksponatus į Hugo Šojaus dvarą ir tinkamai rašytoją pristatyti čia. Anot V.Pozingio, ten autentiškos tik kelios knygos ir senos durys, tad į Šilutę atvykę svečiai apie šį vokiečių rašytoją sužinotų dvare įsikūrusiame muziejuje, o panorę pamatyti išlikusį jo gimtąjį namą, galėtų į Macikus ir nuvažiuoti.

Be to, pasak V.Pozingio, istoriniame name esančios patalpos seniai neremontuotos, todėl neatrodo nepatraukliai ir kažin ar deramai pristato šį visame pasaulyje žinomą žmogų. Taip pat trūksta ir sklaidos ir apie patį vokiečių rašytoją.

Direktoriaus pavaduotojo manymu, memorialinė H.Zudermanui skirta lenta pritvirtinta netinkamoje vietoje. Tad daugelis net vietinių nežino, kad toks muziejus egzistuoja. Be to, šis H.Zudermanui skirtas muziejus, pasak V. Pozingio, yra lankomas labai retai, dėl to visai netikslinga laikyti ten darbuotoją.

Pasidomėjus, ar tai galutinis valdžios vyrų žodis – iškelti H.Zudermanui skirtą ekspoziciją iš Macikų – sužinojome, kad tai tik diskusijos pradžia. Į klausimą, ar nepernelyg mažai buvo ir pačios valdžios dėmesio šiam muziejui, V.Pozingis sutiko, kad galbūt mažokai. Vis dėlto diskutuoti muziejaus tolimesnės perspektyvos reikia.

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus stebėtojų tarybai vadovauja Savivaldybės tarybos narys Jonas Jatautas. Pastarasis sakė, kad posėdžio metu išties kilo diskusija, koks turėtų būti efektyviausias tos vietos palaikymo planas. J.Jatautas teigė, kad V.Pozingio siūlymas ir buvo H.Zudermano ekspoziciją perkelti į Hugo Šojaus dvarą. Tačiau ši mintis, anot pirmininko, nėra gera, nes ne daiktų ar buvusios buities likučių ateina žmonės pažiūrėti. Svarbiausia yra pati Macikų vieta – ji turi būti saugoma ir puoselėjama. Tad dabar yra tam tikra kryžkelė galvojant, kaip racionaliausiai pasielgti. Ta memorialinė vieta – taip tiksliau ją reikėtų vadinti – galėtų būti geriau reprezentuojama pačiame dvare, nurodant, kad turime tokį objektą. Tam reikia tiesiog idėjų, kurios paprastai ateina iš pačių kultūrininkų, muziejininkų, literatų. Tokios vietos pritraukimas paprastai matuojamos kultūrinių turizmo srautais. Tad siekiant to, ši memorialinė vieta Macikuose turėtų būti dar geriau paryškinta.

Baigdamas J.Jatautas sakė, kad planuoja naują Stebėtojų tarybos susiėjimą. Jame turėtų būti ieškomi patys optimaliausi sprendimai.

Tad galutinis žodis, koks bus vokiečių rašytojo H.Zudermano memorialinės vietos likimas, išgirsime ateityje.

2 Comments on "Ar išliks H.Zudermano muziejus Macikuose?  "

  1. Egidijus | 2016-05-10 at 15:19 |

    Kažin kaip bus su bokštu Rusnėje, kurį dabar taip veržiasi valdžia statyti. Po penkerių metų, tas „žaisliukas“ jau bus užmirštas ir nebelankomas.

  2. Nuomonė | 2016-05-11 at 07:01 |

    Ačiū. Pirmą kartą sužinojau, kad yra toks muziejus Macikuose. Jei uždarys, tai bus absoliutus muziejaus vadovybės pražiūrėjimas. Čia jau ne politikų kaltė.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*