Žinia: Hermano Zudermano muziejaus Šilutėje nebėra

Šiandien Šilutės rajono Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, po kurio Šilutėje nebeliko Hermano Zudermano muziejaus.

Liūdniausia, kad šiame sprendime nėra jokios kalbos apie kokį nors kieno nors uždarymą. Tiesiog naujai tvirtinant Šilutės Hugo Šojaus muziejaus įstatus, nebeliko vieno punkto, kuriame nurodoma, kur be pagrindinės vietos (tai H.Šojaus dvaras), dar vykdoma muziejinė veikla. Taip tvirtinant iš naujųjų įstatų išbrauktos iki šiol buvusios patalpos, esančios „adresu H. Zudermano g. 2, 99156, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės. r. sav.“. Štai ir viskas. Dabar tik laiko klausimas, kada ši memorialinė vieta bus fiziškai uždaryta.

Taigi – tai ne uždarymas, o tiesiog panaikinimas. Neatmestina, kad dauguma tarybos narių tiesiog nesuprato, kad jie uždarė šį vokiečių rašytojo muziejų: visi posėdyje vienbalsiai pritarė šiam  sprendimui.

O kad iš ties galėjo neįsigilinę į šį „nedidelį niuansą“ tarybos nariai priimti tokį sprendimą, darytina prielaida dėl to, kad šiame posėdyje buvo iš naujo tvirtinami kone visų Šilutės rajono kultūros įstaigų nuostatai. Tai buvo grynai techninė procedūra – visus šiuos įstatus balsuojant formaliai tiesiog reikėjo suderinti su pasikeitusiu Vietos savivaldos įstatymu. Tad neafišuoti (ar net užmaskuoti) šio žingsnio buvo labai tinkama procedūra.

Su pasikeitusiais įstatais tarybos nariai galėjo susipažinti patys – visi būsimi sprendimai yra viešai  skelbiami savivaldybės tinklalapyje. Savaitę prie tarybos posėdį būsimi sprendimai aptariami komitetuose, kur politikus su projektais supažindina jų rengėjai. Šiuo atveju sprendimo „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo“, kaip ir kitų kultūros įstaigų, naujos redakcijos rengėja nurodoma Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Skobienė.

Apie savivaldybės administracijos planus uždaryti H.Zudermano muziejų Macikuose taip pat labai gerai žinojo Socialinių reikalų komiteto narys Jonas Jatautas. Nes jis taip pat yra Šilutės H.Šojaus muziejaus stebėtojų tarybos pirmininkas. Būtent tik šitame Socialinių reikalų komitete sprendimai, susiję su kultūros įstatų pakeitimais, ir tebuvo svarstomi – kiekvienas  komitetas nagrinėja tik su savo kompetencija susijusius sprendimus.

Kodėl nekilo politikų diskusijos po šio komiteto posėdžio – sunku pasakyti. Galima daryti kelias prielaidas. Viena – politikams iš ties aišku, kad užteks vokiečių rašytojui H.Zudermanui skirti kampelį H.Šojaus dvare, kaip visą laiką iki šiol tvirtino Savivaldybės administracija. Kita – ar viskas buvo pasakyta ir išsiaškinta šiame komitete, ir todėl niekam nekilo jokių klausimų ar abejonių?

Kad šis nedidelis vos vieno kambario muziejus Macikuose, name, kur gimė Mažosios Lietuvos kraštą vokiškoje kultūroje garsinęs rašytojas H.Zudermanas, nusipelno didesnio dėmesio – tikras faktas. Kad niekas rimtai iki šiol nebuvo daroma – nemažą dalį kaltės turėtų prisiimti Šilutės muziejaus administracija: rašytojas deramai čia nėra nei atstovaujamas, nei pagerbiamas. Tačiau dėl to uždaryti šią unikalią vietą – nėra nei išmintinga, nei toliaregiška. Jai tereikia tik tinkamo (ir greičiausiai ne itin brangaus) dėmesio ir ji gali tapti kultūrine krašto traukos vieta. Panašiai, kaip šiandien yra Tomo Mano namas muziejus Nidoje. Tačiau tam reikia pastangų. Ir noro…

4 Comments on "Žinia: Hermano Zudermano muziejaus Šilutėje nebėra"

 1. Antanas A. jONYNAS | 2016-07-01 at 09:13 |

  Apgailėtinas sprendimas. Norėtųsi tikėti, kad dar pataisomas.

 2. Fredis | 2016-07-01 at 11:31 |

  Reikėtų paskelbti ir pasiūlyti privatiems asmenims, kurie neabejingi, kad sutiktų perimti ir prižiūrėti. Yra, kas specializuojasi turizme ar kraštotyroj. Gal bendruomenė perimtų ar pan.

 3. miestietis | 2016-07-02 at 11:33 |

  Kitas, tikėtina, politikų žingsnis bus įtraukti patalpą į privatizuojamų objektų sąrašą ir papildyti „vargingą“ savivaldybės biudžetą. Nukris tokia „našta“ išlaikyti nelankomą muziejų. Juk (cit.) „turim per daug kultūros paveldo objektų rajone.“

 4. Sveiku protu sunku suvokti tokius nutarimus. Įdomu, ar tie kurie priima sprendimus, pasidomėjo H. Zudermano veikla, skaitė jo straipsnius kad ir „Naujoje lietuviškoje ceitungoje“, vokiškoje Mažosios Lietuvos spaudoje? Ar patys parašė publikacijų? Juk būdamas svetimtaučiu, aktyviau už pačius lietuvininkus ragino kvoti dėl savo teisių, žadino iš miego pražūtingai ateičiai pasmerktą tautą. Būk H. Zudermanui sulaukus E. Jagomasto laikų, ji galėjo ištikti panašus likimas. O istorija jo veiklos prasmę patvirtino: kartu su Mažosios Lietuvos etnosu, praradome didžiulius žemės plotus. Praradome gintarinį pajūrį, ežerų kraštą, … Tai nusipelnęs didžiulės pagarbos kultūros ir visuomenės veikėjas.
  Reikia naikinti ne muziejus, bet šalinti iš pareigų tuos, kurie nesirūpina kovotojais dėl tautos išlikimo puoselėjimu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*