Jonas Jatautas Tarybai siūlo

Šiandien vyksiančiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos VIII šaukimo 20-tajame posėdyje planuojama svarstyti 32 klausimus. Taip nurodyta paskelbtoje posėdžio darbotvarkėje Šilutės savivaldybės tinklalapyje.

Jau iš anksto galima prognozuoti, kad vienas iš jų tikrai turėtų sukelti nemažas diskusijas. Jis tiesiogiai susijęs su pačiais Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariais. Sprendimo projekte naujai reglamentuojama, kaip gali būti kompensuojamos tarybos nario finansinės išlaidos, kurias jie patiria bendraudami su savo rinkėjais ar dirbami kitą politinį darbą.

Kad šioje srityje nėra viskas gerai, buvo rašyta „Šilainės krašte“ praėjusių metų lapkričio 8 dieną „Kiek kainuoja Šilutės politikai?“. Į tai dėmesį atkreipė ir tarybos Etikos komisija, kurios pirmininkas Jonas Jatautas lapkričio 24 dienos Savivaldybės tarybos posėdyje kreipėsi į tarybos narius, merą ir administraciją dėl tarybos nario išlaidų kompensavimo tvarkos neskaidrumo (Etikos komisijos kreipimasis čia).

Atsižvelgiant į tai, buvo parengta nauja Šilutės rajono tarybos reglamento 124 straipsnio redakcija. Joje atsiradę pakeitimai išplečia kompensavimo panaudojimo galimybes. Tiesa, ir toliau neviršinat iki šio buvusios sumos – 1 MMA (minimaliosios mėnesinės algos) dydžio išmoka. Iki šiol galiojančioje redakcijoje, tarybos nariams kompensuojamos buvo patirtos išlaidos, susijusioms su kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšiu ir transportu. Jei bus pritarta šios dienos posėdyje naujai tarybos veiklos reglamento redakcijai, išlaidų sąrašas praplečiamas. 124 starsipnyje nurodyta, kad 1 MMA dydžio išmoka gali būti panaudota „124.1.1. Tarybos nario telefonų nuomai, telefoniniams pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti; 124.1.2  pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti; 124.1.3 Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui; 124.1.4 Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui; 124.1.5   kanceliarinėms prekėms įsigyti; 124.1.6  gėlėms, knygoms.

Ištrauka Tarybos reglamento papildymo:
Papildyti 124.1 punktu 124.1.1 -124.1.6. papunkčiais ir išdėstyti taip
„124.1   Išmoka gali būti panaudota:
124.1.1. Tarybos nario telefonų nuomai, telefoniniams pokalbiams, interneto paslaugoms apmokėti;
124.1.2  pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti;
124.1.3 Tarybos nario kompiuterinės technikos nuomai, techninei priežiūrai, remontui, eksploatavimui;
124.1.4 Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui;
124.1.5   kanceliarinėms prekėms įsigyti;
124.1.6  gėlėms, knygoms.“

Nauja Tarybos reglamento redakcija jau buvo aptarta praėjusią savaitę vykusiuose tarybos komitetuose. Tad šiandieniniame posėdyje beliks ją priimti. Labai tikėtina, kad opozicija, kaip ir turėtų būti, piktinsis tuo, nebalsuos už šį pakeitimą ir panašiai. Tačiau tai nebūtų teisinga ir politinės daugumos, ir savo atžvilgiu. Nes visi tarybos nariai turi vienodą teisę siūlyti pakeitimus. Iki vakar jokių naujų siūlymų dėl šios straipsnio nebuvo. Ir tik visai vakare Etikos komisijos pirmininkas J.Jatautas išplatino savąjį pasiūlymą. Merui bei tarybos nariams adresuotame kreipimesi jis siūlo, kad būtina papildyti 124 straipsnį panašiai, kaip šių išlaidų panaudojimas reglamentuotas gretimose Tauragės ir Pagėgių bei savivaldybių tarybų reglamentuose „Tarybos narys savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos skyriui pateikia užpildytą Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitą ir išlaidas patvirtinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys asmeniškai atsako už išlaidų ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą. Tarybos nario gautų išmokų atitikimą paskirčiai, kontroliuoja savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir savivaldybės kontrolierius“.

Belieka sulaukti šiandienos posėdžio ir pamatyti – kokį politinio skaidrumo lygį pasirinks Šilutės rajono tarybos nariai. Balsavimas šiuo atveju bus viešas, tad netrukus viską sužinosime labai detaliai.

Be the first to comment on "Jonas Jatautas Tarybai siūlo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*