Kiek kainuoja Šilutės politikai?

Keletas pamąstymų pinigų – mūsų visų pinigų – klausimais

Nesenai, ko gero, eilinį kartą, viešai pasirodė informacija apie Šilutės rajono tarybos narių III metų ketvirčio – liepos, rugpjūčio, rugsėjo – piniginius reikalus. Tiksliau apie tuos, kurie tiesiogiai siejami su jų, kaip vietos politikų, veikla. Iš jos susidaro įspūdis, kad tarybos nariai mūsų, Šilutės rajono savivaldybės gyventojų, labui pluša, kad net prakaitas nuo nosies varva.

Oficialu

Šiuos pinigus tarybos nariai gauna kaip kompensaciją, už patirtas išlaidas, kurios susidarė vykdant tarybos nario veiklą. Tai įteisinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XII dalies  „Tarybos nario teisės ir pareigos, veiklos apmokėjimas“ 124 punkte. Kompensuojama patirtos kanceliarinės, pašto, telefono, interneto ryšio ir transporto išlaidos. Reglamente nurodyta, kad kas mėnesį gali būti mokama iki 1 minimalios algos dydžio (MMA) išmoka. Nuo šių metų liepos 1 dienos MMA yra 380 eurų.

Taip ir yra – tarybos nariams kompensuojama patirtos transporto, telefono ir interneto bei kanceliarinės išlaidos. Per minėtą trijų mėnesių laikotarpį tik trys nariai pateikė dokumentus dėl patirtų telefono ir interneto išlaidų. Bendrai paėmus liepą tai mokesčių mokėtojams kainavo 81,70 Eur, rugpjūtį – 81,09 Eur ir 174,80 eurų rugsėjy. Vienas iš tarybos narių savivaldybės gyventojų labui rugsėjo mėnesyje dirbdamas pateikė patyręs 93 eurus kompensuojamų išlaidų skiltyje „telefono ir interneto išlaidos“.

Kanceliarinių išlaidų per tuos tris mėnesius turėjo ir pateikė dokumentus jų kompensacijai šeši tarybos nariai. Sumos atitinkamai buvo 59,80 Eur, 271,60 Eur ir 88,54 eurų. Tuo tarpu dvidešimt du (iš dvidešimt penkių) tarybos nariai turėjo išlaidų susijusių su transporto kompensavimu. Liepą tai mokesčių mokėtojams kainavo 7032,00 eurų, rugpjūtį – 6668,77 Eur, o rugsėjy – 7129,25 eurų.

Čia galima paminėti, kad tik vienas tarybos narys – Jonas Jatautas – neprašė jokių kompensacijų. Iš to kyla natūralus klausimas – nedirbo ir neturėjo tokių išlaidų ar tik jų neprašė? Jokių kompensacijų taip pat neprašė meras Vytautas Laurinaitis ir mero pavaduotojas Algirdas Balčytis. Supranta, jiems, reikalingas paslaugas suteikė savivaldybė.

Sukėlė juokų

Kuro išlaidos sukėlė nemaža pašaipų, nes nesunku paskaičiuoti, kiek už tą kurą, kuris buvo  kompensuotas mokesčių mokėtojų pinigais, buvo galima vidutiniškai nuvažiuoti. Tokį skaičiavimą ėmėsi daryti feisbuko herojus „Šilutės trolis“. Kaip rodo šio mistinio veikėjo subjektyvūs, žinoma, skaičiavimai, dauguma Šilutės tarybos narių nuvažiavo vidutiniškai 5221 kilometrus – iki Pakistane esančio Islamabado. Tai kiek daugiau, nei 32 kartus apvažiuoti visą Šilutės rajoną, kas apytiksliai yra apie 160 kilometrų. Žinoma, tai juokai. Tad pakalbėkim apie visų mūsų pinigus rimtai.

Gudravimo ekonomija

Kažin ar kas nesupranta, kad tai yra neoficialus atlyginimas tarybos nariams už jų politinę veiklą. Vietos politikai šiuo atveju yra priversti ieškoti pateisinančių finansinių dokumentų. Jei iš tiesų tai daroma, kaip to reikalaujama pagal „išlaidas patvirtinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams“ – tarybos reglamento 124 tas punktas – tai nėra labai paprasta. Tarybos nariai turi įvairiai gudrauti.

Iš kitos pusės tokia padėtis yra patogi ir ekonomiškai naudinga skolose skendinčiai Šilutės savivaldybei. Pavyzdžiui, jei tarybos narys oficialiai turėtų gauti tuos „sutartus“ 380 eurus, tai jam „ant popieriaus“ būtų priskaičiuota 468,47 eurų. Iš jų 88,47 Eur sudarytų politikų mokesčiai valstybei. Kadangi Lietuvoje darbo vieta yra apmokama ir darbdaviui, tai viena Tarybos nario darbo vietos kaina Savivaldybei kainuotų 614,54 eurų per mėnesį. Jei tą suma padauginsime iš 23 (tarybos nariai be mero ir jo pavaduotojo), tai per mėnesį sudaro 14 tūkstančių 134 eurų 42 centų suma. Tačiau jei tai kaip dabar – tik „kompensacijos už patirtas išlaidas“ (380 Eur) – mėnesio suma ženkliai mažesnė – 8 tūkstančiai 740 eurų. Skirtumas 5 tūkstančiai 394,42 eurų. Tai galima būtų vaizdžiai pavadinti ekonomiškai apsimokančia „gudravimo ekonomija“. Jei paskaičiuosime metines išlaidas, tai, savivaldybei mokant atlyginimą tarybos nariams, jų metinė kaina būtų 169 tūkstančius 613 eurų ir 4 centai. O jei  „kompensuojant pagal išlaidas“ – „gudravimo ekonomija“, tai suma gerokai mažesnė – tik 104 tūkstančiai 880 eurų. Skirtumas – 64 tūkstančiai 733 eurų ir tie patys 4 centai.

Politikų darbo kaina

Nebesižvalgykim į tą kiaurą savivaldybės kišenę. Geriau pažiūrėkime, kaip iš ties darbuojasi mūsų išrinktieji. Čia būtų galima prisiminti vieną tarybos posėdį, kai opozicijoje esantys politikai papriekaištavo merui, kad jiems nesudaromos sąlygos į savo posėdžius pasikviesti savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovų. Į tai meras atsakęs, kad tarybos nariai turi dvi darbo formas – posėdžiai komitetuose bei tarybos posėdyje. Ten ir gali bendrauti su vadovais. Panašu, kad tokio atsakymo užteko, ir politikai iš ties, su retomis išimtimis, ir tesidarbuoja pagal mero įvardintą formą.

Komitetų posėdžiai rengiami savaitę prieš Tarybos posėdį. Pagal savo kompetencijas politikai darbuojasi pagrindiniuose Ekonomikos ir finansų, Teritorijų ir kaimo reikalų bei Socialiniame reikalų komitetuose. Yra dar Kontrolės komitetas bei Etikos komisija. Pastaroje pagal reikalą, kai kam nors ima kilti abejonių ar politikas nepažeidė etikos taisyklių. Dar yra Antikorupcinė komisija. Ten irgi renkasi politikai tik pagal reikalą. Kontrolės komitetas taip pat darbuojasi savaitę prieš Tarybos posėdį.

Pagrindiniuose komitetuose yra dirbama pusantros – dvi valandas. Vidutiniškai. Tarybos posėdžiai paskutinį mėnesio ketvirtadienį taip pat vyksta vidutiniškai pusantros – dvi valandas. Vėl statistiškai – Šilutės rajono tarybos narys dirba 3 – 4 valandas per mėnesį. Už tai  – vėl statistiškai – gauna apie 380 eurų kompensaciją. Paskaičiuoti nesunku, kad politikų darbo valanda įvertinta vidutiniškai apie 100 eurų už valandą.

Dar prie viso šio skaičiavimo galima pridėti, kad tarybos nariai, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės ar buvimo politinėje daugumoje, ar opozicijoje – visi „patiria kompensuojamas išlaidas“ dirbdami mūsų, Šilutės rajono gyventojų labui. Išskyrus jau minėtą J.Jatautą.

tarybos_nariu_islaidos_2016-iii-ktv

Be the first to comment on "Kiek kainuoja Šilutės politikai?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*