Paminėta stalinizmo ir nacizmo aukų diena

Rugpjūčio 23-jąją, dar vadinamą Juodojo kaspino diena, Šilutės H.Šojaus muziejuje buvo surengta Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti pagerbimo valanda.

Ją pradėjo „Misijos Sibiras 2016“ dalyvis Arnas Zmitra iš Raseinių. Gan gausiai susirinkusiems šilutiškiams, kurių tarpe buvo nemaža buvusių tremtinių bei politinių kalinių, kurie ne iš pasakojimų žino apie tuos laikus, jis pristatė praėjusių metų išvyką į bene gausiausią lietuvių tremties vietą Igarką.

01

Pradžioje A.Zmitra papasakojo apie pačios misijos sumanymą ir idėją. Pagal nusistovėjusią tradiciją, į kelių savaičių žygį į buvusias tremties vietas, tuo pačiu laiku – liepos 17-tą, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, iš Vilniaus geležinkelio stoties išvyksta 16 jos dalyvių. Tai vienas populiaresnių socialinių projektų Lietuvoje: per 10 jos metų norą dalyvauti yra pareiškę virš 11 tūkstančių jaunų žmonių. Per tą laiką, skaičiuojant ir šių metų išvyką, sutvarkyta 136 kapinės. Per tuos metus susiformavo Misijos bendruomenė: susitikinėja, rengia stovyklas jau Lietuvoje. O šiais metais šios bendruomenės žmonės surinkę į vasaros stovyklą Ukmergės rajone, pagelbėjo žmonėms nukentėjusiems nuo gaisro. Jis sakė, kad važiavimas su kilnia misija į Sibirą tvarkyti senelių ir protėvių kapų, tėra tik maža dalelė veiklos. Kita misijos pusė – grįžus rengti susitikimus ir papasakoti, ką išvažiavę Sibire darė, kaip bendravo su vietos žmonėmis, kurių tarpe sutinka nemaža lietuvių.

A.Zmitra sakė, kad jau kelinti metais birželio 14-tą, pirmąją vežamų į Sibirą lietuvių dieną 1914 metais, yra skaitomi išvežtųjų į tremtį 20 tūkstančių žmonių pavardės. Ir patys misijų dalyviai jas skaito ir kviečia norinčius prisijungti.

Svečias šilutiškiams trumpai pristatė ir atvežtą iš vykusių misijų į Sibirą fotografijų parodą. Joje ne tik vaizdai, bet ir užrašyti dalyvių įspūdžiai.

03

Po šio trumpo pristatymo, kurio pabaigoje A.Zmitra atsakė į buvusių tremtinių klausimus bei pastebėjimus, Šilutės H.Šojaus muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė susirinkusiuosius pakvietė žiūrėti nesenai sukurtą meninį filmą „Emilija iš Laivės alėjos“.

Be the first to comment on "Paminėta stalinizmo ir nacizmo aukų diena"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*