Politikai politikuoja  

Vakar įvyko eilinis Šilutės rajono Savivaldybės tarybos 14 posėdis. Paskelbtoje prieš posėdį darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti 26 komitetuose aptartus sprendimo projektus. Tačiau jau tvirtinant darbotvarkę buvo išbrauktas opozicijos parengtas sprendimas dėl Šilutės H.Šojaus muziejaus nuostatų pakeitimo. 

Dar dėl muziejaus 

Opozicijos nariai, laikydamiesi nustatytos tvarkos, buvo įregistravę projektą, kuriuo naikinamas prieš mėnesį priimtas sprendimas, dėl muziejaus nuostatų naujos redakcijos. Tuomet juose nebeliko punkto, kuriame nurodyta, jog muziejus savo veiklą vykdo ir Macikuose, name, kur gimė vokiečių rašytojas H.Zudermanas. Tai sukėlė nevienareikšmę reakciją ne tik Šilutės rajone, bet ir Lietuvoje.

Opozicija savo sprendimu siūlė grįžti į pradinę padėtį. Tačiau Socialinio tarybos komiteto posėdžio metu sprendimą rengę nariai, po teisininkų komentaro, sutiko, kad tebūtų grąžintas tik tas panaikintas punktas dėl Macikų. O visa kita turėjo likti, nes yra būtini procedūriniai dalykai.

Taigi,  tvirtinant darbotvarkę meras Vytautas Laurinaitis pasiūlė šį sprendimą išimti iš posėdžio darbotvarkės. Jo motyvai buvo tai, kad tuo sprendimu „atsisakė Šilutės muziejus vykdyti veiklą, arba kitaip įveiklinti ir administruoti šitą ekspoziciją, esančią Macikuose, ir šita ekspozicija perėjo savivaldybės žinion“. Po rugsėjo 15 dienas, kalbėjo meras, po diskusijų su akademine bendruomene, kuri suabejojo tokio sprendimo tikslingumu, bus grįžta prie šio klausimo. Meras patikino, kad dabar ten esanti ekspozicija taip ir liks tose patalpose Macikuose iki paaiškės tolimesni likimas. Tuomet ir bus priimtas galutinis sprendimas.

Opozicijos vardu kalbėjęs tarybos narys Algirdas Gečas pasiūlė vis tik tarybai balsuojant apsispręsti ir išsakyti savo nuomonę. Tačiau meras su tuo nesutiko ir paskelbė balsavimą dėl šio projekto išėmimo iš posėdžio darbotvarkės. Kaip jau ne kartą yra buvę – politinė dauguma nusvėrė ir sprendimo projektas nepateko į svarstytinų sprendimų sąrašą.

Galima tik pridurti, kad posėdį salėje stebėjusi Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė liko be galo nustebusi, kai sužinojo, kad muziejus atsisakė vykdyti veiklą Macikuose. Tai buvo jai visiška naujiena.

Sprendimai

Dauguma sprendimo projektų buvo aptarti komitetuose, tad didesnių ir karštų diskusijų nesukėlė. Tačiau šiokių tokių abejonių visi tik būta. Jos kilo kai buvo svarstomas sprendimas dėl Šilutės meno mokyklos pavadinimo ir nuostatų keitimo. Tačiau posėdyje dalyvavęs teisininkas išsklaidė abejones.

Opozicijai taip pat kilo klausimų, kai buvo sprendžiama ar siūlyti tarybos nario Stepono Kazlausko kandidatūrą Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“. Aiškinamajame rašte nurodyti jo nuopelnai savivaldai. Tačiau opozicija išsakė nemažai priekaištų šiam politikui. Nežiūrint to, daugumos balsais tam buvo pritarta.

Taip pat daugumos balsais buvo priimtas sprendimas, kurio nepritarta UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Šilutės rajono meras V.Laurinaitis dar kartą išsakė savo nuomonę, kad siūlys tarybai nepritari tokiems dalykams, kol naftininkai nesusitars su Kintų gyventojais, kurie siūlo įvairius sprendimo variantus. Tiesa, vis tik du tarybos nariai – Vladas Kainovaitis ir Arūnas Pupšys – pritarė naftininkų ketinimui Kuršių marių pakrantėje pradėti su naftos gavyba susijusias procedūras.

Pasibaigus posėdžiui

Išnagrinėjus numatytus darbotvarkės klausimus ir priėmus sprendimus, žodis buvo suteiktas Audriui Endzinui, UAB „Energetinių objektų statyba“ direktoriui. Jis pristatė siūlymą, kad iš Tilžės gatvės iškeliamas Šilutės autobusų parkas galėtų būti perkeltas ne į S.Dariaus ir S.Girėno gatvę, o į Nemuno gatvėje esantį sklypą. Tai jis pagrindė skaičiais: iki jau numatytos teritorijos S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje 2 kilometrai 635 metrai, o iki Nemuno gatvės – tik 650 metų. Važinėjant autobusams iš stoties į savo parką susidarys daugybė „tuščių“ kilometrų. Tad, A.Endzino manymu, būtų galima pagalvoti dėl vietos pakeitimo. Juo labiau, jis taip pat argumentavo, kad statybos šiose vietose būtų 20 procentų pigesnės. Meras žadėti tai aptarti su investuotojai, kurie pateikė siūlymus iškelti autobusų parką iš dabartinės vietos Tilžės gatvėje, o joje pastatyti naują autobusų stotį ir prekybos centrą.

Toliau du pareiškimus perskaitė tarybos narė Sandra Tamašauskienė. Pirmuoju ji stebėjosi, kodėl nebuvo svarstomas jos ir dar dešimties tarybos narių siūlymas surengti gyventojų apklausą dėl traukinio Šilutė – Klaipėda atstatymas. O kitu pareiškimu ji pasipiktino, kaip yra iš darbo atleidžiama Šilutės muziejaus direktorė R.Šikšnienė. Meras ir vienu ir kitu atveju jai iš karto atsakė pateikdamas savo argumentus.

Pabaigoje dar žodžio paprašė tarybos narys Jonas Jatautas. Kaip Etikos komisijos pirmininkas jis stebėjosi gautu nemokamu leidimu automobiliu įvažiuoti į Neringą. Jis mano, kad tai prasilenkia su tam tikromis normomis. Meras paaiškino, kad toks susitarimas buvo, kaip buvo sprendžiamas Šilutės rajono ribų klausimas. Iki šio sprendimo priėmimo praėjusios kadencijos metu, Šilutės rajono riba buvo iki pat Nidos kranto. Tuomet Neringos meras ir pažadėjo 30 nemokamų leidimų, kurie dabar ir pasiekė tarybą.

J.Jatautas taip pat pagarsino vieną Etikos komisijos šiuo metu svarstomą klausimą. Jis susijęs pinigais, kuriuos kaip kompensaciją gauna tarybos nariai vykdydami savo veiklą. Pirmininkas sakė, kad yra analizuojama, ar tai nesikerta su viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu. Vienoks ar kitoks sprendimas, anot J.Jatauto, turės būti priimtas rudenį. Priminsime, kad tarybos narys gali gauti piniginę kompensaciją už patirtas išlaidas vykdant savo politinę veiklą. Ši suma siekia virš 300 eurų per mėnesį. Ir praktiškai visi politikai šia galimybe pasinaudoja.

Komentarų nėra, būk pirmas. "Politikai politikuoja  "

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*