Kvietimas dalyvauti kūrybinės raiškos konkurse ,,Eilėraščio menas ir jo interpretacija“

Pasvalio r. Vaškų gimnazija ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio  30 d. skelbia ir organizuoja kūrybinės raiškos konkursą ,,Eilėraščio menas ir jo interpretacija“, skirtą Vandos Zaborskaitės atminimui.

Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti Panevėžio apskrities jaunimo saviraišką bei kūrybiškumą. Konkursui pasirenkamas tik lietuvių autoriaus poezijos kūrinys, turintis meninę vertę. Dalyviai pristato darbus, atliktus rašytine, menine arba vaizdine forma: rašinį, esė, filmuką, vaidinimą, dainą, šokį, fotografijos ar vaizdo montažą, piešinius, nuotraukas, keramikos dirbinius ir pan. Konkurse dalyvauti gali Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (gimnazijos I-IV) klasių mokiniai. Pirmų trijų vietų laimėtojai apdovanojami piniginėmis premijomis, prizais ir diplomais, visi dalyviai ir jų mokytojai – Padėkos raštais, suvenyrais. Išsamesnė informacija apie konkurso vykdymą ir reikalavimus pateikiama nuostatuose.

Registracijai konkurso dalyviai atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (konkurso nuostatų priedas Nr. 1) el. paštu [email protected] iki spalio 30 d.

Atlikti darbai vertinimui, bet kokios formos, turi būti nufilmuoti, nufotografuoti ar kt. ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected] iki lapkričio 30 d. Apie vertinimo rezultatus dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu.

Konkurso nuostatai, paraiškos – čia.

Be the first to comment on "Kvietimas dalyvauti kūrybinės raiškos konkurse ,,Eilėraščio menas ir jo interpretacija“"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*