Šventos Kalėdų giesmės „Tyli naktis, šventa naktis…“ gimimas

Oberndorf'o koplyčia.

Netrukus, kaip ir kasmet, Šventoms Kalėdos artėjant, girdėsime per radiją ir televiziją šios šventos, nemarios – Kristaus užgimimo himno melodiją. Kada, kas ir kur sukūrė jos žodžius ir melodiją?

Kone kiekvienam žinomas Zalcburgas. Tai Mocarto gimtinė. Visai šalia, anot vokiškai kalbančių, „Katzensprung“ (per katės šuolį), ant Zalcacho upelio kranto, Alpių priekrantėse, Bavarijos žemių ir Austrijos sandūroje, yra nedidelis Obendorf‘o kaimelis.

F. K. Gruberis.

F. K. Gruberis.

J. Moras.

J. Moras.

1818 m. artinosi Šv. Kalėdų šventė. Tai buvo vargo ir liūdesio laikai. Po kone du dešimtmečius trukusių Napoleono karų nebuvo

Europoje vietovės, kur nebūtų gedima dėl artimųjų sūnų, brolių ar tėvų žūties. Obendorf‘o kaimo liūdinčias sielas Dievo žodžiu gydė ir ramino pusamžis, labai parapijiečių mylimas kunigas Jozefas  Moras (Joseph Mohr). Tiesą sakant, jis buvo tik kunigo padėjėjas. Kaimo žmonės – sielininkai, miško kirtėjai kaip ir jų žmonos, mėgo jį dėl to, kad buvo iš jų pačių tarpo, buvo čia gimęs. Jis buvo nesantuokinis vaikas. Jo krikštatėviu sutiko būti (tiesa, reikalingos ir naudingos profesijos žmogus) – kaimo kartuvių meistras, naudojęs jas pagal tiesioginę paskirtį. Tas vaikas buvo gabus muzikai, ką tuose kraštuose žmonės greit pastebėdavo. Jį išsiuntė į Zalcburgą. Ten buvo priimtas į miesto katedros berniukų chorą, baigė dvasinę
seminariją ir grįžo pas savus.

Kaimo parapijiečiai buvo tikri vargo pelės, kurie negalėjo sutaupyti varganai bažnytėlei pasiremontuoti – jos vargonai 1818 metais visai sunyko. O artėjant Šv. Kalėdoms tapo aišku, kad gal nebus laikomos net šventos mišios. Galima įsivaizduoti, kad tada darėsi kunigo galvoje.

giesmes_natosKaip kiekvienas anuomet ėjęs mokslų jis mokėjo kurti eiles. Kai iki švenčių jau buvo likę pora dienų, jis griebėsi plunksnos. Jau anksčiau J.Moras buvo užtikęs nuošalios Bavarijos žemės bažnytėlės archyve lotyniškos giesmės eiles, kurių pirmieji žodžiai „Alma nox, tacite nox“ (taigi tyli naktis). Jie tapo svarbiausiai paties kurtame kūrinėlyje. „Stille Nacht, heilige Nacht“. Iš viso J.Moras parašė šešis posmus. Dar buvo likusi diena, tad jis suskubo nulėkti į kaimyninę parapiją, pas savo pažįstamą mokytoją, vargonininką ir chormeisterį Francą Ksaverą Gruberį (Franz Xaver Gruber). Nemari giesmės melodija gimė tiesiog akimirksniu. Tą Kalėdų rytmetį per šventas Mišias šalia suklerusių vargonų stovėdamas kunigas ir mokytojas sau gitaromis pritardami sugiedojo šią giesmę susirinkusiai parapijai.

O toliau viskas klojosi taip…

Keleriems metams praslinkus, į Obendorfo kaimelį atvyko vargonų meistras – bendruomenė pagaliau susimetė instrumento remontui. Grįžo jis jau niūniuodamas Obendorf‘o giesmę. Iš jo „Tylią naktį“ išmoko jo apylinkės žmonės, kurie papildomam uždarbiui megzdavo įvairius mezginius, ypač pirštines (t.y. taip, kaip prieškaryje ir Mažojoje Lietuvoje) ir jas pardavinėdavo kaip Kalėdines dovanas šventinėse mugėse nuo Drezdeno iki Kiolno šiaurėje. Prekė save gyrė. Bepardavinėdami jie giedojo „Tylią naktį“ savo klientams, kurių tarpe, greičiausiai, pasitaikė keletą žmonių, kurie atkreipė dėmesį į nuostabią melodiją ir žodžius jai. 1854 metais milžiniškas Berlyno katedros choras „Stille Nacht, heilige Nacht“ per kristus-1Kalėdas. Nuo tada ir prasidėjo šios nuostabios melodijos triumfas, beje, abiems kukliems jos autoriams jau ilsintis kuriose nors, gal ir paties Obendorfo kaimo, kapinėse. Daugiausiai ją platino misionieriai dvasininkai Afrikoje, Azijoje. 1873 metais pirmą kart ją sugiedojo Amerikoje, žinoma suradę jai naują vardą – „Zalcburgo choralas“. „Tyli naktis“ anaiptol ne choralas, bet Amerika yra Amerika. Čia giesmė buvo gerokai sutrumpinta, autoriams (kaip sakyta, dėl ypatingos jų padėties) neprieštaraujant.

Šiai giesmei skambant sustodavo mūšiai, kareiviai sustodavo lieti vienas kito kraują.

Įdomu, žinoma, atsekti, kaip giesmė atklydo Lietuvon. Galima spėti, kad ją „atnešė“ vokiečių kareiviai 1914 metų kare.

Šis dviejų kuklių vokiečių kūrinys prigijo ir giedamas moderniais laikais ir giedamas jau beveik du šimtmečius.

Oberndorf’o koplytėlės vaizdas iš interneto svetainės
www.berchtesgadener-land.com/kultur/tradition-brauchtum/advent/stille-nacht

Tyli naktis, šventa naktis

Lietuviškai
Tyli naktis, šventa naktis,
Viskas miega, tik dar vis
Motinėlė ten budi viena,
Kūdikis su meilia šypsena,
Ilsisi miega ramiai,
Ilsisi miega ramiai.Tyli naktis, šventa naktis,
Pildos dieviška mintis.
Viešpats tapęs mažu vaikeliu
Žada sieloms malonių gausių
Savo šventu gimimu,
Savo šventu gimimu.Tyli naktis, šventa naktis,
Vyksta meilės paslaptis.
Angelų giesmė skamba nakčia,
Nešdama piemenims žinią šią:
Jau Išganytojas čia!
Jau Išganytojas čia.
Vokiškai
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar,
Holder Knabe mit lockigem Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh.
Angiškai
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and Child.
Holy Infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

 

 

Komentarų nėra, būk pirmas. "Šventos Kalėdų giesmės „Tyli naktis, šventa naktis…“ gimimas"

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*