Apie Klaipėdos krašto apgyvendinimą po karo    (VIDEO)

Klaipėdiečiai turi visuomeniniais pagrindais veikiantį savišvietos klubą, įsikūrusį Žemaitijos dailininkų sąjungos patalpose Žvejų gatvėje. Čia dažnais vakarais vyksta paskaitos, į kurias renkasi visi, norintys daugiau sužinoti apie uostamiestį bei su juo ar su Klaipėdos krašto praeitimi siejamus dalykus. Tuos susitikimus jie yra pavadinę „Vakarai su senąja Klaipėda“. Vakar šiame klube paskaitą skaitė buvęs šilutiškis, istorikas, Klaipėdos universiteto doktorantas Rubenas Bukavickas. Jo paskaita vadinosi „Klaipėdos krašto apgyvendinimas 1945-1960 metais“.

R.Bukavickas gilinasi į pokario laikus, kuomet po Antrojo pasaulinio karo Klaipėdos krašte buvo didelė sumaištis: dauguma senųjų gyventojų paliko savo namus ir drauge su frontu pasitraukė į Vakarus. O į šį ištuštėjusį kraštą vyko naujieji gyventojai. Istorikas, remdamasis archyviniais dokumentais, analizuoja, kaip keitėsi krašto socialinis, politinis gyvenimas, kaip bendravo pasilikę gyventojai su naujakuriais bei krašto valdžia. Tai pasakojama remiantis dokumentais ir pavyzdžiais ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš Šilutės, Pagėgių apskričių.

Apie šią paskaitą R.Bukavickas taip rašo anotacijoje: „Istorinis Klaipėdos kraštas turi ypatingą bruožą, kuris jį skiria iš kitų Lietuvos regionų – tai radikaliai pasikeitusi krašto gyventojų sudėtis. Antrojo pasaulinio karo baigtis nulėmė daugumos krašto gyventojų pasitraukimą į Vakarus bei naujų gyventojų atsikėlimą iš kitų Lietuvos vietovių ir Sovietų Sąjungos regionų.

Ši paskaita skirta Klaipėdos krašto apgyvendinimo raidai nuo 1945 m. iki 1960 m. atskleisti. Remiantis archyviniais šaltiniais ir gyventojų atsiminimais pasakojama apie naujų gyventojų atsikėlimą, jų pasiskirstymą ir įsikūrimą istorinio Klaipėdos krašto teritorijoje. Čia taip pat pasakojama apie senųjų krašto gyventojų evakuaciją į Vokietijos gilumą, jų sugrįžimą į tėviškę bei išvykimą į Vakarų ir Rytų Vokietijas“.

Klubo narių iniciatyva, jau kurį laiką visos paskaitos transliuojamos tiesiogiai. O nespėję jų tokiu būdu pažiūrėti, gali tai padaryti vėliau prisijungę prie internetinės šio klubo svetainės „Istorija. Žvelkime kartu“.

Siūlome R.Bukavicko paskaitos video įrašą.

Be the first to comment on "Apie Klaipėdos krašto apgyvendinimą po karo  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*