Pamaldos Nemeiluose  (papildyta)

Nemeilų kaimą šiandien beprimena tik banguojančiame javų lauke matomos kapinaitės.

Nemeilai – Lauksargių seniūnijos kaimas Tauragės rajone, pokaryje netekęs senųjų gyventojų, dabar prarandantis ir čia atsikėlusius po karo.

Važiuojant nuo Lauksargių pro Šakių kaimelį, keleivio dėmesį atkreipia tolumoje besisukančios vėjo jėgainės – šiuolaikiniai malūnai ir javų bei pievų laukuose išlikę net keletas gojelių senų medžių. Iš tolo galima pamanyti, kad tai senųjų to krašto gyventojų buvusios sodybvietės. Tačiau tai – to krašto mažų kaimelių kapinės, išlikusios senų šimtamečių medžių saugomos. Vietiniai žmonės dar prisimena, kad kolūkių laikais traktorininkui buvo įsakyta tuos medžius su šaknimis išrauti, sulyginti kapus, taip padidinant kolūkio laukus, tačiau traktorininkai griežtai atsisakė naikinti kapines. Deja, išlikę per sovietmetį metaliniai paminklai dingsta dabar. Tačiau vienose iš jų, Nemeilų kapinėse, Lauksargių bažnyčioje kasmet skelbiamos ir liepos mėnesį laikomos pamaldos. Nors Šakių kaimelyje belikusios, berods, tik dvi šeimos, besirūpinančios savo artimųjų kapais, į pamaldas atvyksta visi, kuriems dar artimas šis kraštas.

Šiemet liepos 8 d. Lauksargių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Edikas Šulcas, Nemeilų kapinių šventės pamaldas pradėjęs malda – giesme „Dieve Tėve mielas… duok mums iš aukštybės čia kasdien ramybės“, paskaitęs šiai dienai skirtus Šventojo Rašto žodžius, pamoksle kvietė palikti santaikos ir gerumo pėdsakus šioje žemėje, nepaisant politinių pažiūrų, religinių įsitikinimų, rasinių ar kitokių skirtumų. Ramybė mažuose dalykuose. Ir dideli darbai pradedami mažais darbeliais.

Pamaldėlės atokiame kaime, primirštose kapinėse, labai jau mažas įvykis, gal nevertas dėmesio? Atidžiau pažvelgus, čia nesimato dabar madingos vietinės valdžios pagalbos kapinėse naikinant medžius, prie šių kapinaičių nėra šiukšlių konteinerių, nėra nė vandentiekio gręžinių. Kulmenos upelis toli, bet kapinės sutvarkytos. Dėmesį patraukia ne puošnūs granitiniai paminklai, bet vieniši maži kapeliai – smėlio kauburėliai, kuriuos taip pat puošia gėlytės. Nėra čia ir dabar madingų, nereikalaujančių priežiūros, granitinėmis plokštėmis dengtų kapų. Už kapinių tvoros nesimato ir šiukšlių krūvų ar panaudotų žvakidžių stiklų (kurių prie didžiųjų, su seniūnijų pagalba tvarkomų kapinių, niekaip nesugebame atskirti, nors šiukšlių rūšiavimui pastatyti konteineriai su įspėjimais rūšiuoti). Net po kapų šventės užsukę į Nemeilų kapines nustebsite: kažkieno būta, sutvarkyta – kapinių takeliai išgrėbstyti kaip pasienio ruože… Tai jau nemaži pagarbos verti darbeliai, dar jaučiamas Mažosios Lietuvos gyventojų tvarkos ir kultūros palikimas.

Beje, Nemeilų kaime neliekant gyventojų, naikinamas ir kaimo pavadinimas. Istorinį kaimo vardą dabar saugos tik Nemeilų kapinės ir minės kraštiečiai, kartą per metus čia atvykstantys į pamaldas…

Nemeilai6+ Nemeilai7+ Nemeilai8+ Nemeilai9+Nemeilai3 Nemeilai4 Nemeilai5 Nemeillai 1

Be the first to comment on "Pamaldos Nemeiluose"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*