Mūsų kraštuose mokslininkus domino pokario surinkimininkai

Ekspedicijos dalyvių nuotrauka.

Vasarai einant į pabaigą, rugpjūčio 20 – 27 dienomis, Šilutės, Pagėgių ir Jurbarko krašte lankėsi grupė mokslininkų. Čia buvo surengta ekspedicija, kuri rinko medžiagą apie surinkimus. Taip tarpukaryje bei pokario metais buvo vadinamos naminės evangelikų – liuteronų pamaldos, kurias vesdavo tą mokantys daryti sakytojai. Surinkta medžiaga bus analizuojama ir apibendrinta, o gruodžio 1-2 dienomis Vilniuje bus pristatyta mokslinėje konferencijoje.

Apie šią savaitės laiko ekspediciją mūsų kraštuose papasakojo projekto „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“, kurį vykdo vykdo Lietuvių kalbos institutas, vadovė, liuteroniškų giesmynų tyrėja, daktarė Inga Strungytė – Liugienė.

Mokslininkė sakė, kad šiuo projektu siekiama giliau patyrinėti unikalų surinkimininkų reiškinį Mažosios Lietuvos krašte. Viena iš jo dalių – atvykus į vietą susitikti su senaisiais krašto senaisiais gyventojais, užfiksuoti jų prisiminimus apie tarpukario ir pokario laikotarpiu vykusias namines pamaldas (surinkimus), rinkti faktinę medžiagą apie sakytojus, aplankyti sakytojų kapus. Užfiksuota dokumentinė, vaizdo ir garso medžiaga bus skirta mokslo reikmėms, duomenys publikuoti mokslo straipsniuose, įrašai, dovanotos nuotraukos ir knygos bus saugojami Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Kita šio projekto dalis – tyrinėti įvairiuose kraštuose esančią archyvinę medžiagą.

Projekto vadovė I.Strungytė – Liugienė pasakojo, kad tai platus tyrimas, tad jame dalyvauja įvairių sričių mokslininkai. Kartu su ja atvyko ir su buvusiais senaisiais gyventojai taip pat bendrauja literatūrologė doc. daktarė Žavinta Sidabraitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Klaipėdos universitetas), baltistė daktarė Justyna Prusinowska (Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznanė), istorikas Darius Barasa (Klaipėdos universitetas), kalbininkas daktaras Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas) ir  doktorantė Kotryna Rekašiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Tuo siekiama iš įvairių pusių paanalizuoti surinkimininkų judėjimą, patyrinėti gan miglotas šio judėjimo ištakas.

Pašnekovė sakė, kad įdomu pakalbinti ne tik senus šio krašto žmones, bet ir gimusius karo bei pokario metais. Jų atsiminimai – pakankamai subjektyvi medžiaga, tačiau labai įdomi, nes labai įdomu sužinoti, kaip buvo ne tik matomas šis procesas jo dalyvių akimis, bet ir kaip apie jį girdėjo namuose kalbančius savo tėvus.

Ekspedicijos vadovė už geranorišką pagalbą, pateikėjų suieškojimą ar subūrimą, praleistą kartu laiką ir šiltus pokalbius nuoširdžiai dėkoja kunigui Remigijui Šemekliui, Birutei Servienei iš Rusnės, Laimai Mačėnienei iš Kintų, Zitai Ambrakaitienei ir daktarui Arvydui Griškui iš Smalininkų, Lidijai Strikienei ir Algirdui Sinkevičiui iš Viešvilės, šilutiškėms Rozai Šikšnienei ir Reginai Meškauskienei, rusniškei Birutei Vitonienei, Reginai Kliukienei ir Aldonai Pauliukaitienei iš Jurbarko.

Be the first to comment on "Mūsų kraštuose mokslininkus domino pokario surinkimininkai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*