Vilties laiškai iš praeities Švėkšnoje

Saulei pakrypus vakarop, Švėkšnoje, ant Parakaunyčios kalno, prie valstybės Tūkstantmečiui atminti skirto paminklo, buriavosi žmonės. Čia buvo minima „Gedulo ir vilties“ diena.

Vieta sueigai pasirinkta neatsitiktinai – čia, į buvusią akmenskaldės daržinę, 1941 metais buvo suvaromi tremčiai pamerkti šio krašto žmonės. 2009 metais pastatytas paminklas ir simbolizuoja Viltį, kurią įkūnija pro liepsnas į dangų išsiveržęs paukštis.

Susirinkusieji ant šio kalno išgirdo „Vilties laiškus“: tai tremtyje buvusių žmonių susirašinėjimas, kuriame kasdienio gyvenimo viltys ir tikėjimas, kad visas tas baisumas baigsis. Juos skaitė bei tų laikų nuotaiką perteikė Švėkšnos gimnazistai. Tremties laikų dainas dainavo Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“.

Liūdnais anų laikų atsiminimais pasidalino Ona Janušauskienė. Ji prisiminė keletu į širdį Sibire įstrigusių be galo šviesių akimirkų ir detalių. Švėkšniškė su pagarba ir dėkingumu minėjo savo tėvus, kurie, ten be jokių pamokymų, išmokė visų dešimt Dievo įsakymų.

Šio atminimo rengėjos, Tradicinių amatų centro Švėkšnoje darbuotojos, susisiekė su 2017 metų Misijos Sibiras komanda ir pasiūlė, kad, važiuodami tvarkyti senelių ir prosenelių kapus į Sibirą, nuvežtų Lietuvoje jiems įduotą nedidelį kryžių iš Švėkšnos. Jį pašventino Švėkšnos šv. Jokūbo bažnyčios klebonas Saulius Katkus. Susirinkusieji taip pat parašė po atvirlaiškį, kurie taip pats su šia misija netrukus iškeliaus į Sibirą.

Komentarų nėra, būk pirmas. "Vilties laiškai iš praeities Švėkšnoje"

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*