Sąjūdžio 30-mečiui paroda pradėjo jubiliejinius renginius Šilutėje

Vakar Šilutės Hugo Šojaus muziejuje buvo atidaryta Šilutės sąjūdžiui trisdešimtmečiui skirta paroda. Didžiojoje dalyje stendų tuos laikus menančios nuotraukos. Nors kai kurioms jų kiek ir trūksta kokybės, tačiau jose esantys jau istorija tapę vaizdai labai šiltai primena Sąjūdžio iniciatyvinės grupės darbus kuriant Šilutės rajono laisvės viziją, kuri sulaukė daugelio šilutiškių palaikymo.  

Parodą pradėjo etnografinis ansamblis „Ramytė“, kurios lyrišką mažosios Lietuvos krašto daina sukūrė jaukią šios parodos atidarymo ir „Juodojo kaspino dienos“ prisiminimo atmosferą. Parodos atidarymas ir buvo skirtas prisiminti 1939 metų rugpjūčio 23 dieną Hitlerio ir Stalino pasirašytą Europos išdraskymo dokumentą, nuo kurio ir prasidėjo didžiosios nelaimės Europoje.

Ne vienas atėjęs į šią parodą jau buvo spėjęs ją apžiūrėti. Tad po Šilutės H.Šojaus muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės įžangos, apie nuotraukose užfiksuotus vaizdus bei anuo metu vykusius įvykius prisiminimais pasidalino tų dienų dalyvis Saulius Sodonis. Jį papildė į parodos atidarymą atėję buvę bendražygiai, Šilutės sąjūdžio kūrėjai, Virgilijus Skirkevičius, Antanas Krušnauskas, Jonas Purlys, Jonas Jaunius, Anatolijus Žibaitis, Stasys Blinkevičius, Kastytis Giedrikas, Vida Giedrikienė, Antanas Mitkus, Šarūnas Laužikas. Kaip tik jis papasakojo apie vieną šioje parodoje esantį eksponatą – vieną pirmųjų Šilutės Lietuvos trispalvių. Ją jis kartu su Stasiu Mėlinausku perdavė muziejui minint 20-tasias Šilutės sąjūdžio metines.

V.Skirkevičius priminė, kad Sąjūdžio metraštininkas, Šviesios atminties Bronius Katilius, be galo kruopščiai protokolavo prieš trisdešimt metų vykusius Sąjūdžio susirinkimus. Todėl pasiūlė pagalvoti, ar nevertėtų atskiru leidiniu išleisti tų dokumentų. Juo labiau, kad jie parašyti taip įdomiai, jog gali būti skaitomi kaip patrauklus ir intriguojantis romanas. V.Skirkevičius, pirmasis Šilutės Sąjūdžio tarybos pirmininkas, taip pat prisiminė, kad tuomet jis pyko ant B.Katiliaus už tą jo kruopštumą, dėl ko protokolų rašymas gerokai užtrukdavo. Tačiau, pasirodo, tai tapo neįkainojama vertybe, nes be oficialių dalykų buvo fiksuojamos ir pasisakančiųjų emocijos, nuotaikos bei kiti įvykiai. Tai unikalus atvejis Lietuvoje, nes visur kitur tuo metu buvo tik „sausai“ protokoluojama.

Be stenduose esančių nuotraukų parodoje eksponuojama ir buvę rinkiminiai Sąjūdžio remiamų kandidatų plakatai, buvę Sąjūdžio antspaudai bei keletas 1988 – 1990 metais leisto Šilutės Sąjūdžio leidinio „Santara“ numerių.

Šios parodos atidarymo pabaigoje Šilutės H.Šojaus muziejaus direktorė I.Skablauskaitė kreipėsi į susirinkusiuosius, prašydama pasidalinti anų laikų nuotraukomis ar tuo, kas liko iš to meto. Jei kas turi kokių galinčių vėliau istoriją liudyti eksponatų, tačiau brangindami atminimą nenori jų atiduoti, muziejininkai pasidarytų jų kopijas ir taip išsaugotų šio krašto bei Lietuvos istorijai.

Po dar kelių gražių „Ramytės“ dainų, parodos atidarymo dalyviai buvo pakviesti į dvaro Freskų salę, kur Šilutės kamerinis teatras pagal Vytauto Mačernio kūrybą sukurtą inscenizaciją „Švytis“. Puikiai ir be galo įtaigiai šiame mono spektaklyje vaidino šio teatro aktorius Vygantas Paldauskas.

Šiandien, rugpjūčio 24 dieną, bus minimas Šilutės Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimo 30-metis.

2 Comments on "Sąjūdžio 30-mečiui paroda pradėjo jubiliejinius renginius Šilutėje"

  1. šilutiškė | 2018-08-25 at 12:51 |

    Pagarbos verti sąjūdžio aktyvistai, padėkos visi, kurie masiškai dalyvavo visuose renginiuose. Deja, sr išliko garbingais aktyvūs sąjūdiečiai iki šių dienų? Ar visais galime didžiuotis?

  2. Pritarimas | 2018-08-25 at 21:50 |

    Sąjūdi, kur tu eini?
    -A šara mero aky…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*