Nors ir pasiginčijo, bet šilumos kainą sumažino

Ketvirtadienį vykusiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje – iki šiol neregėtas sprendimas: 15 procentų sumažinta centralizuotai tiekiamos šilumos (vienos kilovatvalandės) kaina. Tai, žinoma, gerai, tačiau šiek tiek vis tik liūdna, nes visa tai ne dėl pagerėjusio gyvenimo, o dėl prieš keletą metų padarytos skaičiavimo klaidos. Būtent ji Šilutės politikus posėdžio metu ir paskatino diskusijai, kuri labiau priminė politikavimą. Ir nors kainos mažinimui pritarta vienbalsiai, tačiau iš šono atrodė, kad politikų pasisakymai liudijo jų norą „būti matomiems“.  

Čia būtų galima trumpai priminti, kad centralizuotai teikiamos šilumos kaina apskaičiuojama pagal specifinę formulę, kurią nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Ją sudaro įvairios dedamosios, kurių sumos bei išvestiniai vienetai ir išreiškiami pinigais. Šilumos teikėjai pagal ją paskaičiuoja savo produkto kainą, kurią pateikia peržiūrai VKEKK. Jei viskas gerai, sprendimą dėl jos priima Savivaldybių tarybos, nors didesnės įtakos komisijos jau pritartai kainai nebeturi – tiesiog formaliai balsuoja ir tiek.

Liepos mėnesį VKEKK peržiūrėjo UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymą ir pamatė, kad nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. įmonė gavo 564,0 tūkst. eurų papildomų pajamų. Kitaip – tiek dėl kažkurios skaičiavimo klaidos buvo permokėta už šilumą. Liepos 27 d. savo nutarimu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ VKEKK rekomendavo Šilutės rajono tarybai šias pajamas paskirstyti 36 mėnesių laikotarpiui. Kitaip – per trejus metus grąžinti vartotojams.

Sprendimą, pavadintą „dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pristatė Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Jis sakė, kad komitete tam pritarta vienbalsiai.

Šiuo klausimu pasisakė Tarybos Socialinių reikalų komiteto narys Algirdas Gečas. Jis kalbėjo, kad dar vasarą šis sprendimas buvo plačiai aptartas „mūsų bendruomenėje“. Ir sukėlė nemažą reakciją. Pastebėjęs, kad gerai, jog mažėja kaina vartotojams, svarstė, kodėl susidarė daugiau kaip 500 tūkstančių eurų suma. „Kodėl taip atsitiko? Kokios priežastys? Komitete nepaaiškino iš esmės, kodėl gavosi tokios permokos. Ar tai reiškia, kad strateginei Šilutės įmonei trūksta tvarkos? Komitete skambėjo raginimai stebėtojų tarybos pirmininkui Vaidui Paviloniui atsistatydinti, kaip nesugebančiam užtikrinti tos tvarkos. Ar tikrai kaina trims metams bus mažesnė, nes buvo kalbama, kad priklausomai nuo aplinkybių? Ar gali būti dar visko – kaina gali keistis“.

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis atsakė, kad per Socialinių reikalų komiteto posėdį kalbėjo, kad „šitie klausimai turėtų būti adresuoti valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Nei vieno kainos negali pasitvirtinti joks ūkio subjektas, teikiantis energiją, be komisijos. Žinote, kiek kartų taryba yra nustačiusi ir mažesnę kainą, komisija palikdavo tokią, kokią ji paskaičiuodavo. Ji ir įsigaliodavo. Tai būtų neteisinga kaltinti šilumos tinklus – gal reikėtų kreiptis į Seimo narius, kodėl skaičiuodama komisija padarė klaidą“. Meras pasiūlė pasidžiaugti, kad pagal pigumą Šilutės šilumos kaina trečia. O kaina buvo tokia, kokią patvirtino VKEKK, ir nėra pagrindo manyti, kad šilumos tinklai piktnaudžiavo.

Pasisakydama to paties komiteto narė Sandra Tamašauskienė taip pat pasidžiaugė mažėjančia kainą, tačiau pastebėjo, kad „nei vienas iš mūsų neturėtų drįsti abejoti komisija, valstybės įstaiga kontroliuojančia mažesnes (greičiausiai turėjo mintyje šilumos įmones – aut.p). Tai pirma. Antra – ne Tarybos nariai, o administracija turėtų imtis ryžtingų žingsnių ir kalbėtis su komisija. Trečia – ir be komisijos įmonę kontroliuoja ir administracija, ir stebėtojų taryba. Kausimas – ar bus imtasi priemonių, kad būtų išaiškinti atsakingi asmenys. Ir jie prisiimtų atsakomybę už tai“.

Atsakydamas meras kalbėjo, kad „o aš abejoju komisijos skaičiavimo metodika. Ir visiškai nebepasitikiu. Nes formules ir skaičiavimus – jie sudaro. Ir jie turėtų prisiimti visą atsakomybę. Todėl nereikia imtis jokių priemonių, nes nei Šilumos tinklų Stebėtojų tarybos pirmininkas komisijoje, nei Šilumos direktorius komisijoje – jie nieko negali nei pridėti nei atimti“.

Pasisakė ir Tarybos narys Arūnas Pupšys. Jis pasigedo posėdyje nesančio V.Pavilonio, Šilutės šilumos tinklų stebėtojų tarybos pirmininko: „jis turėtų dalyvauti įmonės valdyme“. Be to, A.Pupšys sakė skambinęs į VKEKK ir jam paaiškino, kad savivaldybė galėjusi teikti siūlymus dėl kainų mažinimo – ji būtų buvus peržiūrėta. Tačiau anot politiko, prieš keletą metų padaryta tai nebuvo. Meras V.Laurinaitis jam papriekaištavo dėl aptakių frazių pasisakant. O priminęs, kad politikas jau beveik trys metai taryboje, pasigedo ne abstraktaus kalbėjimo, o konkrečių siūlymų.

Į diskusiją įsiterpė ir Arvydas Jakas: „neužtenka vien pasakyti nepasitikiu šia metodika. Tai lygiai tai pat pigu, kaip išsakėt apie A.Pupšio kalbą. Jei nepasitikite metodika – turite pasakyti, kokius konkrečius siūlymus teikėte, kad šita metodika kistų. Juo labiau, kad sprendimą šiandien priiminėsime apskaičiuota pagal tą metodiką, kuria jūs nepasitikite“. Į tai meras atsakęs, kad „tai nepriklausoma komisija ir niekas negali ten įtakoti. Mes esame daug kartų siūlę ir ne vieną kartą esame pasiūlę kainos kurią siūlė kainų komisijai, bet ji palikdavo tokią pat kainą“.

Tuo tarpu Tarybos narys Steponas Kazlauskas pastebėjo, jog keista klausyti apie galima vadovo keitimą, kai „taip ūkiškai besiverčiančios įmonės bet kuriam regione reikėtų paieškoti. Turime kitur problemų, bet ši – viena pigiausia teikianti šilumą ir mes dabar ketvirčiuojame.  Kas būtų, jei tai būtų brangiausia, kaip kitur. <…>  O komisijoje – vaikeliai dirba – nemenkinu vieno ar kito – jie taip pat žmonės ir daro klaidų“.

Diskusija galėjo dar labiau įsilinguoti, bet meras V.Laurinaitis nutraukė ją ir pateikė sprendimo projektą  balsavimui. Kaip minėta, sprendimui buvo pritarta vienbalsiai ir centralizuotai teikiama kaina netrukus sumažės.

Be the first to comment on "Nors ir pasiginčijo, bet šilumos kainą sumažino"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*