Geologai tyrinėja kelią į Rusnę

Šiomis dienomis važiuojantieji į Rusnę negalėjo neatkreipti dėmesio į šiame kelyje su žemės gręžimo technika besidarbuojančius žmones. Iš ties – čia vyksta geologiniai tyrimai, kuriuos užsakė kelio rekonstrukcijos bei būsimos estakados per užliejamą ruožą projektuotojai. Darbus čia jau kelios savaitės vykdo UAB „Geoinžinerija“ žmonės, vadovaujami geologo Manto Antanavičiaus.   

Jis sakė, kad važiuodami čia iš Vilniaus buvo susipažinę su jau esama geologine medžiaga apie šias vietas. Tad nieko netikėto ir neišvydo. Po keletos dienų vykusių žvalgymų, nustatė, kuriose vietose reikia gręžti ir patyrinėti XIX a. antroje pusėje nutiesto kelio į Rusnę pagrindą. O taip pat pažiūrėti, iš kokių dalių supilta kelio sankasa.

Toje vietoje, kur geologai buvo šnekinami, jie jau buvo pasiekę septynių metrų gylį, tačiau dar nebuvo pasiekę pagrindo. Tad rengėsi ir toliau gręžti. O iki jo, kaip ir buvo galima tikėtis, matėsi grąžto į paviršių iškeltos durpių ir kitų žemės sluoksnių mišinys. Tiksliau viską geologai matys, kai parsivežę patyrinės pavyzdžius laboratorijoje.

Paklaustas, kaip vykdys tyrimus užliejamoje kelio vietoje, M.Antanavičius sakė, kad ten gręžti sudėtingiau, tad buvo naudotas kitas – zondavimo būdas. Visa tai jau atlikta. O liko ne toks sudėtingas, bet daugiau darbo reikalaujantis gręžimas numatytose vietose.

Vėliau visą tai apibendrins ir, sudarę savotišką grunto žemėlapį, pateiks būsimų rekonstrukcijos darbų projektuotojams. O jie spręs, kur ir ką reikia daryti šiuose žemės geologiniuose sluoksniuose vykdant kelio rekonstrukcijos darbus.

1 Comment on "Geologai tyrinėja kelią į Rusnę"

  1. Pranas | 2018-01-23 at 16:26 |

    Rusų laikais šis kelio ruožas geologų buvo išžvalgytas, kodėl nesinaudoja sovietinių laikų atliktais tyrimais.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*