Šilutės rajono gyventojai uždirba daugiau?

2016 metai jau persivertė į antrą pusę. Gyvenimas teka savo įprasta vaga, todėl galima pasižvalgyti, kaip atrodo Šilutės savivaldybės „kišenė“ – kiek joje yra ir kiek trūksta pinigų iki numatyto plano.

Įspūdis neblogas, nes į akis iš karto krenta gerokai pilnesnė, nei ankstesniais metais, gyventojų pajamų mokesčio eilutė.

2016 metų Šilutės rajono savivaldybės biudžetas yra 36 milijonai 75 tūkstančiai eurų. Dalį savivaldybė turi „susirinkti“ pati. Ją sudaro 11 milijonų 237 tūkstančiai eurų. Likusią – 24 milijonus 710 tūkstančius eurų, per įvairias dotacijas savivaldybė gauna iš valstybės biudžeto.

Didžiąją dalį savarankiškai formuojamo biudžeto savivaldybės „surenka“ iš gyventojų pajamų mokesčio. Taip iš tų kiek daugiau nei 11 milijonų, 8 su trupučiu eurų turės „sunešti“ Šilutės rajono gyventojai, mokėdami mokesčius nuo savo uždirbtų pinigų.

Daug metų vyravo tendencija, kad šio mokesčio surinkimas visais mėnesiais atsilikdavo nuo plano, ir tik metų pabaigoje viskas išsilygindavo. Tai, greičiausiai, susiję su tuo, kad metų gale galutinai darbdaviai baigdavo atsiskaityti su darbuotojais. O taip pat dirbantys pagal įvairias individualias sutartis metų gale susiskaičiuodavo savo pajamas ir susimokėdavo pajamų mokesčius.

Pavyzdžiui, 2015 metais 7 mėnesių gyventojų pajamų mokesčio įvykdymas tebuvo 93,8 % (6,2 % atsilikimas). Tačiau metų pabaigoje gyventojai ne tik sumokėjo suplanuotą gyventojų pajamų mokestį, bet ir 3,9 % viršijo numatytą planą.

Šiais metais situacija lieka panaši – gyventojai šiek tiek „skolingi“ savo mokesčių. Tačiau galima įžiūrėti ir įdomią tendenciją – atsilikimas nuo 7 mėnesių plano tėra vos 1,8 %.

Vargiai ar žmonių gyvenime kas pasikeitė. Greičiau čia yra kas kita – žmonės tiesiog ėmė daugiau uždirbti. Tai reiškia, kad metų gale Šilutės rajono savivaldybės „kišenėje“ gali atsirasti daugiau papildomų pinigų. Belieka laukti, kaip jie bus panaudoti: viršplaniniai pinigais bus imamasi naujų projektų, ar jais bus mažinama didžiulė savivaldybės skola.

Kalbant apie gyventojų pajamų mokestį, galima būtų priminti, kad Šilutės savivaldybės gyventojais laikomi visi, kurie yra savo gyvenamas vietas deklaravę Šilutės rajone. Tačiau yra daug atvejų, kai į mokslus išvažiavę buvę moksleiviai sostinėje ar kituose miestuose ir pasilieka dirbti. Nežiūrint to, jų sumokėti gyventojų pajamų mokesčiai patenka į „gimtąjį“ rajoną.

Tai turi džiuginti rajono savivaldybių vadovus, nes, iš esmės nieko nedarant, daugėja pinigų. Tačiau galima inicijuoti ir naujų darbo vietų kūrimą. O tam būtina nemažai pastangų.

Be the first to comment on "Šilutės rajono gyventojai uždirba daugiau?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*