Ir vėl vieni metai nuplasnojo paukščiu…

Kiekvienais metais politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų sąjungos Šilutės skyriaus nariai renkasi į Kalėdinę vakaronę. Šiemet ji vyko gražioje salėje prie evangelikų liuteronų bažnyčios. Skambėjo Vydūno gimnazijos mokinių ir kitų svečių sveikinimai, choro „Pamario aidas“ atliekamos dainos.

Ne pirmą kartą rašau apie žmonių, išgyvenusių tremtį, susiėjimus, ir kiekvieną kartą nėra lengva tai daryti. Taip norisi išreikšti tą tikrą artumo jausmą tarp giminingų sielų. Ypač kai mūsų gyvenimą yra nušvietusi gruodžio šviesa. Sujaudino gražūs gimnazistų linkėjimai, pačių rankomis pagaminti atvirukai sušildė širdis.

Rajono savivaldybės tarybos narė Sandra Tamašauskienė, dažna viešnia tremtinių susiėjimuose, atviravo, kad jai labai brangus tas laikas, kai kiekvienas turime išsikuopti savo širdį, kad į švarią ją priimtume Kristų. Linkėjo taikos, sutarimo, kad būtų geriau visiems gyventi, kad tarpusavyje visi būtų draugiškesni. Dėkojo už pakvietimą ir perdavė dovanų – sieninių kalendorių nuo europarlamentaro Liudo Mažylio.

Regina Tamošauskienė.

Lietuvos PKTS Šilutės filialo pirmininkė Regina Tamošauskienė susirinkusiems kalbėjo: ,,Sveiki visi čia susirinkę gražiu artėjančių šventų Kalėdų laikotarpiu. Ši šventė atitraukia mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės ir grąžina mus prie amžinųjų vertybių. Jos moko stabtelti nesibaigiančiame skubėjime ir iš naujo įvertinti gyvenimo dovaną bei visko, ką turime, prasmę. Šiuo laiku kiekvienas stengiamės grįžti į savo vaikystės, savo tėvų, savo namus, mintimis ir širdimi susigrąžinti prie šeimos stalo tuos, kurie išvyko amžinybėn ir niekada negrįš“. Paprašė atsistoti ir pagerbti tylos minute buvusį ilgametį filialo pirmininką Antaną Balvočių ir kt.

Savo pranešimą apie veiklą 2023 metais pirmininkė pradėjo pirmiausia pasidžiaugdama, kad gretas papildė Kristina, padovanojo jai gėlių.

Simboliška, kad apžvelgdama metų veiką, pirmininkė pasirinko žvakės simbolį – jas pavadino Paminėjimų, Susitikimų, Vilties, Kelionių, Švenčių, Bendrystės bei Šeimos ir poilsio žvakėmis.

R. Tamošauskienė papasakojo, kad buvo minimos valstybinės šventės, dalyvauta renginiuose, skirtuose Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos ir kituose. Buvo prisimintas Šilutėje organizuotas Bogučiano (Krasnojarsko kraštas) tremtinių susitikimas, sąjungos ataskaitinis susirinkime Kaune, sąskrydis Ariogaloje „Su Lietuva širdy…“, dalyvauta LPKTS 35-erių metų jubiliejaus minėjime Kaune. Buvo prisimintas birželio 14-ąją Macikuose atidengtas ir pašventintas naujas tremtinių atminimui pagerbti pastatytas kryžius, kviečiantis sustoti, prisiminti tremtinių ir politinių kalinių istorijas bei likimus, ir tokiu būdu pagerbti negrįžusius; miesto mokyklų mokiniai kapus papuošė „Vilties paukščiais“. Pirmininkė pasidžiaugė organizuotomis išvykomis į Babilono sodą, į Kretingą, kur kavinėje „Dvaro saldaininė“ skanauta kavos su išskirtiniu grafų Tiškevičių šokolado skoniu. Pranešime buvo paminėti žmonės, kurie buvo pasveikinti jubiliejų ir vardo dienų progomis, prisiminti pokalbiai apie veiklą prie arbatos ar kavos puodelių. Dėkojo valdybos nariams už atsakingą darbą, tvarkant fnansus, organizuojant renginius ir išvykas, chorui „Pamario aidas“ už bendrystę ir skambias dainas, už kitus gražius darbus.

Linkėjo, kad namuose nepritrūktų jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės, sveikatos ir laimės, Gerumo sėklų ir Angelo sparnų… Prie vaišių stalo netrūko kalbų ir šypsenų.

Be the first to comment on "Ir vėl vieni metai nuplasnojo paukščiu…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*