Petras Čeliauskas – dar viena nauja knyga

94-metų švėkšniškis mokytojas senjoras Petras Čeliauskas, nors ir būdamas solidaus amžiaus, nesėdi sudėjęs rankų – jis ir toliau rengia ir leidžia knygas. Taip vieną iš praėjusios gegužės šeštadienių Kaune buvo pristatytas naujausias jo parengtas leidinys „Didysis esperanto – lietuvių kalbų žodynas“, kuriame pristatoma apie 52 tūkstančiai žodžių. O tai jau lyg ir antra dalis esperanto kalbos šimtmečiui 2018 metais jo taip pat parengto ir dienos šviesą išvydusio „Didžiojo lietuvių – esperanto žodyno“.

Šio žodyno pristatyme dalyvavo apie 40 esperantininkų iš visos Lietuvos. Jį išleisti padėjo didelis esperanto kalbos entuziastas advokatas Povilas Jegorovas. Tai jis surado rėmėjų, kurių finansinės pagalbos dėka tūkstančio egzempliorių tiražu šis žodynas ir išvydo dienos šviesą. P. Čeliauskas, jį globojančio Švėkšnos verslininko padedamas, taip pat dalyvavo jo pristatyme, papasakojo susirinkusiems, kaip sekėsi dirbti.

P. Čeliauskas esperanto kalba susidomėjo dar besimokydamas pradinėje mokykloje Smetonos laikais. Tuomet jam į rankas pateko anuo metu ėjęs nedidelis žurnalas esperanto kalba „Šaltinėlis“. Be visa ko, jame būta ir šios kalbos pamokų, kuo tuomet moksleivis P. Čeliauskas ir susidomėjo ir ėmė mokytis šio Liudviko Zamenhofo sukurto tarptautinio bendravimo būdo.

Stalino laikais ši kalba Sovietų sąjungoje buvo uždrausta. Su Chruščiovo atėjimu pamažėl vėl buvo leista domėtis esperanto kalba. Daugiausiai domimasis buvo Pabaltijyje: Lietuvoje, Latvijoje Estijoje. Čia ir šios kalbos sąskrydžiai buvo rengiami.

P. Čeliauskas buvo aktyvus šios kalbos propaguotojas. Jis penkiolika metų redagavo Lietuvoje ėjusį žurnalą esperanto kalba „Lietuvos žvaigždė – Litova stelo“. Kaip sakė prisimindamas tuos laikus, kiekviename šio žurnalo numeryje jis stengėsi ką nors įdėti ir iš Lietuvos kultūros: ar iš literatūros, ar apie lietuvių kalbą ar papasakoti ką nors apie mūsų šalies kultūros objektus.

Mokytojas senjoras ne tik renka medžiagą savo leidiniams, bet ir pats tuos leidinius maketuoja – spaustuvėje belieka juos tik atspausdinti bei įrišti – prieš jus jau knyga.

Šiuo metu jau beveik parengta bei sumaketuota „Gyvenimas yra kelionė: nuo Švėkšnos iki Didžiosios kinų sienos“. Kaip sako pavadinimas, joje mokytojas pasakoja apie savo gyvenimą.

P. Čeliauskas yra išleidęs „Nuo Babelio iki Esperanto“ (1989), „Švėkšna atsiminimuose“ (1999), „Sąjūdžio banga Švėkšnoje“ (2001), „Litovio dum jarcentoj“ (2002), „Švėkšna ir apylinkės“ (2003), „Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje“ (2003), „Senoji spauda apie Švėkšną 1885-1918“, „Bibliografio de Litoviaj Esperanto-eldonajxoj (1990-2006)“ (2008), „El mia Esperanta skatolo“ (2009), „Švėkšnos lyra“ (sudarė P. Čeliauskas, 2009), „Švėkšna atsiminimuose“ 2 kn. ( 2010), „Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčia“ (2010), „Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“ (2012).

2023 m. leidinys.

2018 m. leidinys.

Be the first to comment on "Petras Čeliauskas – dar viena nauja knyga"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*