Konferencija „Šviestis ir šviesti“ Tautos namuose

Paskutinįjį sausio šeštadienį būrelis pagėgiškių moterų dalyvavo Lietuvos universitetų moterų asociacijos (toliau – LUMA) respublikiniame visuotiniame susirinkime – konferencijoje „Šviestis ir šviesti“, kuris vyko Kauno kultūros centre „Tautos namai“.

LUMA – vienija aukštąjį išsilavinimą turinčias moteris, skatina jas dirbti intelektinį darbą, dalyvauti švietėjiškoje veikloje kultūros, jaunimo auklėjimo bei aplinkosaugos klausimais, tobulėti profesinėje srityje, bendrauti su Lietuvos moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdyti moterų solidarumą, įtakoti vyriausybines institucijas ir savivaldybes priimti palankius sprendimus, susijusius su lygių galimybių, moterų veiklos, jų sveikatos ir buities problemomis, remti aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų tarptautinį bendradarbiavimą, jų siekius dalyvauti valstybinių ir visuomeninių organizacijų veikloje.

Lietuvių moterų judėjimo politinės, tautinės nuostatos ryškėja nuo 1907 m., nuo  pirmojo Lietuvos moterų suvažiavimo Kaune. Dr. Jonas Basanavičius rašė, kad moters dalyvavimas visuomeninėje veikloje yra būtinas ne tik visuomenės, bet ir jos pačios labui, o Vincas Kudirka sakė, kad „šviesuolės moterys yra lyg stulpai, stovintys kryžkelėje ir rodantys visuomenei kelią“. 1919 m. įsikuria Tarptautinė diplomuotų baigusiųjų aukštąjį mokslą moterų federacija su centru Londone. Šia elitine organizacija susidomėjo Lietuvos  šviesuolės moterys ir suorganizavo federacijos lietuviškąjį padalinį Kaune, kuris 1927 m. pasivadina Lietuvos baigusiųjų aukštąjį mokslą moterų sąjunga (BAMMS). 1929 m. organizacija buvo priimta į Tarptautinę diplomuotų moterų federaciją (TUMF). 1940 m. visų visuomeninių organizacijų, taip pat ir BAMMS, veikla buvo nutraukta. Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, pradėjo atsikurti ir visuomeninės organizacijos. Lietuvos baigusiųjų aukštąjį mokslą moterų sąjunga, viena iš pirmųjų, įkvėpta tarpukario laikotarpio pirmtakių, ėmėsi organizacinės veiklos jau atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje. 1991 m. Vilniaus universiteto dėstytojos iškėlė mintį atkurti Lietuvos BAMMS ir pavadino ją Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA). Tarptautinis universitetų  moterų federacijos centras jau buvo Ženevoje. LUMA  moterys prasmingai integruojasi visuomenėje, steigia savo skyrius savivaldybėse.

Šių metų renginyje dalyvavo LUMA  narės iš visos Lietuvos, o Mažajai Lietuvai atstovavo – šios organizacijos Pagėgių skyriaus moterys, kurios savo veiklą pradėjo 2012 m. Skyrių vadovės skaitė pranešimus apie moterų veiklą, nuveiktus darbus ir ateities planus.

Pagėgių skyriaus pirmininkė Elena Stankevičienė savo pranešime akcentavo, kad šiandien moters veikla, kaip niekad svarbi, ji apima beveik visas gyvenimo sritis – visuomeninę, kultūrinę, bendruomenių telkimo, švietimo, mokslo, sveikatos ir t.t. Moterys matomos, nes yra puikios organizatorės, įvairiausių projektų rengėjos ir vykdytojos, jų darbai verti didžiausios pagarbos. Prasmingiausi moterų darbai atliekami jos širdimi, atjauta, supratingumu. Mažoje bendruomenėje, tokioje kaip Pagėgių savivaldybė, aktyvių moterų veikla itin matoma. Tai iššūkiai, kurie skatina moteris veikti labai atsakingai, oriai, būti pavyzdžiu ir įkvėpti moteris jungtis bendrai veiklai gražios, kultūringos bendruomenės auginimo darbams. Pagėgiuose aktyvių moterų daug, jų veiklą skatina ir palaiko savivaldybės vadovai, administracija. Pranešėja teigė, kad Lietuvos moterys kasdien susiduria su nemenkomis problemomis – dažnai moterys „provincijoje“ vis dar laiko visus keturis šeimos būties kampus, o neretai ji yra ir vienintelė šeimos maitintoja. Socialinė atskirtis, o dažnai ir atstumtis labai matoma, tad aktyvioms moterims, tokioms, kokios ir yra „lumietės“, tenka dideli iššūkiai: moteris šviesti, skatinti mokytis, rūpintis savo ir šeimos sveikata,  pagaliau, nenuleisti rankų susidūrus su sunkumais, žinoti, kur kreiptis ištikus bėdai, pasirūpinti savimi ir savo šeima, išmokti mylėti save.

Konferencijos dalyves sveikino – LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, seimo narė prof. Vida Marija Čigriejienė, Kauno bendruomenių centrų asociacijos  tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas, Kauno klinikų Chirurgijos klinikos vadovas  prof. habil. dr. Juozas Pundzius.

Lietuvos LUMA prezidentė Dalia Poškienė apžvelgė visos Lietuvos skyrių bei Čikagos (JAV) lietuvių moterų skyriaus veiklą, įvardijo veiklos aktualijas. Apie Lietuvos asocijuotų moterų uždavinius, strategiją, vietą tarptautinėje erdvėje kalbėjo LUMA garbės narė, Zonta International tinklo Lietuvoje direktorė Ina Dagytė – Mituzienė.

Pagėgių moterų gražūs ir prasmingi darbai neliko nepastebėti. Už nuoširdų darbą telkiant krašto moteris prasmingai veiklai LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas įteikė padėkos raštą skyriaus pirmininkei, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei E. Stankevičienei. Už aktyvią moterų veiklą krašto klestėjimo vardan Pagėgių skyrius pelnė ir LUMA prezidentės padėkos raštą.

Konferencijai nuotaikingą koncertą dovanojo Kauno etnografinis ansamblis „Brydė“, vadovė Teofilė Vozbutienė.

Aktyvios, visuomeniškos, turinčios aukštąjį išsilavinimą moterys, kviečiamos jungtis į šio prasmingo sambūrio veiklą, savo pavyzdžiu ir gražiais darbais įkvėpti bendruomenės moteris turiningam, visaapimančiam gyvenimui.

Elena Stankevičienė,
Lietuvos universitetų moterų asociacijos Pagėgių skyriaus pirmininkė

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

12 11 9 6 3 2

 

 

Be the first to comment on "Konferencija „Šviestis ir šviesti“ Tautos namuose"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*