Knygnešiai – lietuviško žodžio sergėtojai

2004 m. UNESCO knygnešystę pripažino unikalia ir pasaulyje analogų neturinčia veikla. Kovo 16-oji paskelbta Knygnešių diena. Tai žymiausio knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena. Šiemet minėsime šio publicisto 175-ąsias gimimo metines. Betgi kas yra knygnešystė ir knygnešiai? Girdėta, kad tai knygų nešikai, dažnai apibūdinami kaip kontrabandininkai. Galima net rasti pasakymą „šventoji kontrabanda“. Tačiau ar įsigilinta?

Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus specialistai parengė virtualią parodą „Knygnešystė – fenomenas po UNESCO ženklu“. Čia galima rasti svarbiausius šios veiklos, vykdytos 1864–1904 m., akcentus, knygnešių gudrybes, kaip slėpdavo ir gabendavo lietuviškus leidinius. Trumpai pristatomos vienos ryškiausių šio laikotarpio asmenybės, nepamirštant ir svaraus moterų indėlio. Paminėtos svarbiausios spaustuvės, kuriose buvo lietuvių kalba leidžiami įvairūs leidiniai. Pateikiamos kai kurios Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos apylinkėse veikusių knygnešių pavardės. Parodoje galima rasti ir nuorodą į 2011 m. sukurtą trumpo metražo filmą „Knygnešys“, kuriame vaidina žinomi Lietuvos aktoriai.

Knygnešystė Šilutės rajone

Švėkšna ir Žemaičių Naumiestis dėl patogios geografinės padėties tapo svarbiais draudžiamos literatūros platinimo punktais, per juos ėjo vienas iš svarbiausių knygnešių kelių.

Knygas, laikraščius bei kitus leidinius iš už Nemuno nešė daugelis Žemaičių Naumiesčio apylinkėse gyvenusių žmonių. Spaudą nešė ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių žmonės. Šioje veikloje dalyvavo ir moterys.

Viena ryškiausių Švėkšnos asmenybių buvo Juozapas Rugys (1858–1919) – gydytojas, aušrininkas, varpininkas, knygnešių organizatorius. Jis organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos gabenimą iš Mažosios Lietuvos ir jos platinimą, tuo vertėsi ir pats. Spaudą slėpti bei platinti padėdavo vietos knygnešiai. Naudodamasis gerais santykiais su vietos dvarininkais išvengė suėmimo ir tremties, nors buvo įtariamas bei tardomas. Jis bendradarbiavo su Jonu Šliūpu, Martynu Jankumi, kitais visuomenės veikėjais.

virtuali paroda apie knygnesius_062

Švėkšnoje 2003 m. liepos 27 d. pastatytas medinis paminklas – Atminimo koplytėlė su simboliniu varpu – šio krašto knygnešiams atminti. Šio simbolinio knygnešių pagerbimo ženklo autorius yra Vytautas Bliūdžius.

Kviečiame apžiūrėti virtualią parodą, peržiūrėti filmą, kuris tikrai neprimena trūkinėjančios senos filmo juostos, ir dalyvauti viktorinoje.

Be the first to comment on "Knygnešiai – lietuviško žodžio sergėtojai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*