Įspūdingas Šilutės meno mokyklos Padėkos vakaras

Iš lėto žemę klojant mažoms snaigėm, gražų ir įspūdingą Padėkos vakarą „Muzikinis šerkšnas“, likus kelioms dienos iki Naujųjų metų, pirmadienio vakarą mokiniams, jų tėveliams bei rėmėjams surengė Šilutės meno mokyklos bendruomenė. 

Skoningai ir išmoningai Dailės skyriaus mokytojų ir jų mokinių papuošta nemaža Šilutės meno mokyklos salė sunkiai talpino susirinkusius žmones. Simboliška, kad šį Padėkos vakarą pradėjo patys mokyklos mokytojai šventine giesme. Kaip ir dera, jai vadovavo mokyklos direktorė Daiva Pielikienė. Vėliau ji drauge su mokyklos mokytojais teikė padėkas mokiniams bei padėkos ženklus mokyklos rėmėjams.

Šventinį koncertą pradėjo mažieji jau šauniai tituluoti jaunieji pianistai – Justė Vingytė ir Pijus Piragovas. Net sunku buvo patikėti, kaip šauniai nedidelių rankyčių maži piršteliai vikriai nardė fortepijono klavišais išgaudami nuostabias ir labai sudėtingas melodijas. Jų grojimas sužavėjo ir daugelio konkursų žiuri – Pijus keturių tarptautinių ir vieno respublikinio konkurso laureatas, Justė grįždavo iš konkursų su nemažesniais įvertinimais. Ir jauniesiems muzikantams, ir jų mokytojoms Žydrei Adomatienei bei Liudmilai Kašėtienei mokyklos direktorė įteikė Padėkos raštus. Jų tą vakarą buvo įteikta ir daugiau – juos už savo pasiekimus gavo įvairių konkursų šios mokyklos auklėtiniai ir jų mokytojai.

Mokykla dėkojo ne tik mokiniams, bet ir mokyklos rėmėjams. Jiems buvo įteikti Dailės skyriaus mokinių sukurti Padėkos angelai.

Šis šventinis Padėkos koncertas Šilutės meno mokyklos salėje truko iki vėlumos. Jo metu moksleiviai bei jų mokytojai ir grojo, ir dainavo, ir šoko. Visi pasirodymai žiūrovų buvo sutikti gausiais plojimais bei pasigėrėjimų šūksniais.

1 Comment on "Įspūdingas Šilutės meno mokyklos Padėkos vakaras"

  1. silutiske | 2017-12-20 at 17:00 |

    Nuostabus vakaras gražioje salėje. kaip gerai, kad Šilutė turi tokią Meno mokyklą.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*