Formalumai guldo ant menčių

Šių mokslo metų pradžioje Kintų dailės mokytojas Romas Tarvydas parašė pareiškimą, kad palieka Šilutės meno mokyklos dailės skyrių. Taip baigiasi įdomus ir be galo savitas (jei ne unikalus), kūrybingas ir labai spalvingas Kintų dailės mokyklos periodas. Šiuo metu yra paskelbtas konkursas, kviečiantis tapti šios mokyklos mokytoju.

R.Tarvydas, paklaustas apie šį sprendimą, su jam būdingu sarkazmu tarstelėjo, kad kiek gi galima dirbti tą patį darbą – viskas turi pradžią ir pabaigą. Tačiau įsišnekėjus užsiminė apie jam išsakomus priekaištus, kad jis neturi pedagogo kvalifikacijos. Dėl to jis nėra tikras, nes tuometiniame Talino dailės institute, kuriame jis mokėsi juvelyrikos, daug visokių su meniniais mokslais nesusijusių disciplinų studijavo. Greičiausiai, mano jis, būta ir pedagogikos. Tačiau jis dabar jau nebeturi noro ką nors aiškintis, kažkokių senų popierių ieškoti.

Pirmieji Kintų dailės mokyklos mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 1995 rugsėjo pradžioje.

Pirmieji Kintų dailės mokyklos mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 1995 rugsėjo pradžioje.

Noro R.Tarvydui papildomai dar mokytis neprideda ir kasmet vis kylantis klausimas, ar bus Kintų dailės skyrius, ar ne. Tai priklauso nuo mokinių skaičiaus. O jis – nemaža dalimi ir nuo mokesčio: už mokslą kas mėnesį reikia mokėti 14 eurų. Tai nemaži pinigai kaime. Juo labiau, kalbėjo R.Tarvydas, kad yra įvairių nemokamų būrelių Kintuose. Problema ir tai, kad nemaža Kintų pagrindinės mokyklos mokinių, kurie mokosi ar galėtų mokytis Dailės mokykloje, gyvena ne Kintuose – juos kasdien autobusais į Kintų pagrindinę mokyklą atveža ir išveža. O mokytis šioje mokykloje reikia po pamokų – vėl problema, kad mokiniai turi labai ribotą laiką iki autobuso. Dėl mažo mokinių skaičiaus šiame Dailės skyriuje yra tik devynios savaitinės pamokos. Tai mažai. Visa tai pasvėręs ir įvertinęs R.Tarvydas ir užveria šios mokyklos duris. Paklaustas, ką veiks, kuo užsiims sakė, kad pasiūlymų turi, darbų taip pat.

Apie Šilutės meno mokyklos Kintų dailės skyrių ir esamą padėtį paklausėme šio mokyklos direktorės Daivos Pielikienės. Ji sakė, kad mokytojas R.Tarvydas abipusiu susitarimu parašė pareiškimą išeiti iš darbo. Šiuo metu yra paskelbtas konkursas. Direktorė telefonu sakė, kad jau yra du pareiškimai dalyvauti konkurse. Yra ir daugiau besidominančių. Viskas turėtų paaiškėti po spalio 10 dieną suplanuoto konkurso.

Direktorė sakė, kad ji kalbėjusi su Kintų mokytoju. Ir buvo, anot jos, sutarta, kad per metus laiko jis įgys trūkstamą pedagogo kvalifikaciją. Tačiau R.Tarvydas atsisakė, todėl abipusiu susitarimu buvo išsiskirta.

Šilutės meno mokyklos direktorė taip pat patvirtino, kad Kintuose – problema su mokiniais. Buvo ir šiais metais abejonė – ar pavyks išlaikys šitą skyrių. Tačiau, kalbėjo vadovė, vienas, kuris žadėjo nebelankyti – persigalvojo, tad šiai dienai yra minimalus 8 mokinių skaičius. O jei tiek nėra – grupė neformuojama. Tame pat pastate yra ne tik dailės, bet ir muzikos skyrius. Jame muzikos mokosi 12 mokinių, todėl direktorė vylėsi, kad naujam pedagogui pavyks prisikviesti daugiau norinčių pažinti dailės pasaulį.

Galima būtų priminti, kad Kintų dailės mokykla, kuri netrukus ir tapo Šilutės meno mokyklos skyriumi, atidaryta 1995 metais. Po keletos metų greta esančiose patalpose pradėjo veikti ir muzikos mokykla. Šios mokyklos įsikūrė istorinėje Kintų pradžios mokykloje, kurioje ketverius metus mokytoju dirbo Vilhelmas Sotrosta, būsimasis Vydūnas. 1994 metais, restauravus šį pastatą, čia atidarytas Vydūno muziejus. Antrajame šios mokyklos aukšte esančiame bute, kaip ir istoriniais laikais, tuomet ir apsigyveno dailės mokytojas R.Tarvydas su šeima. Šiandien buvusi pradžios mokykla bei greta esantis pastatas – įvairiapuse veikla žinomas Kintų Vydūno kultūros centras.

R.Tarvydas jokiu būdu nesutiko fotografuotis… dėl to jo nuotraukos čia nėra. 

2 Comments on "Formalumai guldo ant menčių"

  1. Monkurtai laimi.

  2. Jei yra talentas,ka tie diplomai reikalingi,jis įrodė daugiau nei reikia,pedagogika neturi būti keliama aukščiau visko,juk profesionalus dailininkas dar geresnis specialistas.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*