Šilutės kredito unijos darbuotojai stažavosi Vokietijoje

Spalio pradžioje susipažinti su Vokietijos kooperatinių bankų modeliu vyko devynių žmonių  Šilutės kredito unijos delegacija: stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto nariai bei unijos darbuotojai, atsakingi už plėtrą ir rizikos valdymą. Kelionės tikslas – palyginti skirtingose šalyse veikiančias panašias finansines institucijas, nes Vokietijos kooperatiniai bankai – tai mūsų kredito unijų atitikmuo.  

Prie vieno iš aplankytų bankų.

Prie vieno iš aplankytų bankų.

Pažinti ir žinoti tos šalies finansinę kooperatinę sistemą visai pravartu, nes Lietuvoje iki 2018 metų pradžios turi būti įvykdyta Lietuvos kredito unijų reforma. Lietuvos bankas, prižiūrintis šalyje visas finansines institucijas, išanalizavęs pasaulinę kredito institucijų patirtį, mūsų šalies reformos modeliu ir pasirinko Vokietijoje jau daugelį metų veikiančią kooperatinių bankų sistemą. Todėl šilutiškių pažintis su ja, leis optimaliau ir lanksčiau pritaikyti savo sistemą prie numatomų reikalavimų.

Vokietijoje per 18,3 milijonų narių naudojasi kooperatiniais bankais, kurie išsiskiria demokratiniu valdymu ir unikaliu požiūriu į nariams teikiamas paslaugas. Vokiečiams tapti kooperatinio banko nariais – tradicija, ar net garbės reikalas.

Šalyje nuo seno gyvuoja kooperacijos sektoriai. Tai kooperatiniai bankai, žemės ūkio, verslo, prekių ir paslaugų ir net gyvenamųjų namų kooperatyvai. Kooperatiniai bankai dirba specializuotai – vieni kaimo vietovėse, kiti – orientuoti į miesto gyventojų poreikius. Nutolusiose vietovėse ir didmiesčiuose iš besisteigiančių kooperatinių bankų susiformavo du atskiri judėjimai. Tai „DZ Bank AG“ ir „WGZ Bank AG“.

Delegacija susipažįsta su kooperatine Vokietijos finansine sistema.

Gyvenimas ir Vokietijoje nestovi vietoje, dėl to prasidėjo abiejų šių judėjimų jungimasis į vieną Centrinį banką. Šios reformos tikslas – koncentruotis ir tikslingai dirbti nešvaistant resursų. Panašiai yra ir pas mus – šalyje esančios kredito unijos jungiasi į vieną strateginių sprendimų centrą – Lietuvos centrinę kredito uniją. Ji, kaip ir analogiška Vokietijoje, atsakinga už priežiūros įgyvendinimą, kooperatinių bankų konsultavimą, reklamą ir marketingą, veiksmingą indėlių schemos valdymą bei kitus dalykus.

Vokietijos kooperatiniai bankai, kaip ir Lietuvos kredito unijos, veikia teritoriniu principu, t. y. narys turi gyventi arba dirbti tame regione, kuris priklauso to kooperatinio banko srityje. Be to, kooperatiniai bankai dalinasi teritorijas, pagal gyvenvietes, o miestuose pagal gatves, kurie aptarnaus narius.

Šilutiškių stažuotės tikslas – palyginti, kuo skiriasi Vokietijoje veikianti kooperatinių bankų sistema. O taip pat įgyti naudingos patirties ir ją pritaikyti savo unijos sistemoje. Dėl to viešnagės metu delegacija aplankė kooperatinį banką VR – Bank Rhein – Sieg, Bonos mieste. Šis kooperatinis bankas, be klientų aptarnavimo ir finansinių paslaugų tarpininkavimo, užsiima konsultacijomis nuotoliniu būdu.

Delegacija taip pat susipažino ir su tarptautine konsultavimo tarnyba „AFS Consultants International“, kuri užsiima finansinių institucijų plėtra, rizikos valdymu, draudimo sistema bei rūpinasi tvaria finansų sistema. Aplankyta ir kooperatinius bankus vienijanti BVR asociacija (BVR – Bundesverband der Deutschen Wolksbanken und Raiffeisenbanken).

Šilutiškiai prie neįprastos akiai pilies Vokietijoje.

Šilutės kredito unijos narių delegacija atkreipė dėmesį, kaip Vokietijoje veikia kooperatinių bankų mokymų centras. Ten jis užsiima mokymais bei suteikia galimybę studijuoti ir įgyti bakalauro, magistranto ar doktoranto mokslinį laipsnį. Sėkmingai studijas pabaigusieji tampa kooperatinių bankų sektoriaus darbuotojais.

Visi Vokietijos kooperatinių bankų vadovaujantys darbuotojai turi atitikti kvalifikaciją. Tam jie turi išlaikyti egzaminus ir įgyti sertifikatą. Šį reikalavimą nuo ateinančių metų planuojama įgyvendinti ir Lietuvos kredito unijų sistemoje.

Delegacijos nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad tiek Vokietijos kooperatinių bankų, tiek Lietuvos kredito unijų tikslas – artimesnis ryšys su nariais. Vokietijoje tampa tradicija tapti savo banko nariais iš kartos į kartą, bei išlaikyti stabilumą ir bendradarbiavimą su savo kooperatiniu banku. Panašiai galėtų būti ir Lietuvoje.

Šilutiškiai ne tik gilinosi į kooperatinę Vokietijos sistemą, bet ir šiek tiek pažino šią šalį: iš Bonos traukiniu nuvykę į Kelną, aplankė antrą pagal aukštį Vokietijoje didžiausią gotikinę bažnyčią – Kelno katedrą, plaukė pažintine ekskursija laivu Reino upe. O viešnagės pabaigoje vyko į Koheno slėnį, kur grožėjosi kai kuriomis to krašto pilimis bei vynuogių verslu.

 

1 Comment on "Šilutės kredito unijos darbuotojai stažavosi Vokietijoje"

  1. Aurelijus | 2016-10-18 at 18:37 |

    Tikėsimės, kad Šilutės kredito unija bus patikima kaip iki šiol.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*