Vydūno grįžimo 25-tųjų metinių minėjimas

Šeštadienį, spalio 15 dieną, paminėtas 25 penkerius metus vykęs Vydūno grįžimas į Tėvynę.

Pradžioje tų metų įvykiai buvo prisiminti susirinkus į Vilkyškių bažnyčią. Po Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Stonio sveikinimo žodžio, profesoriaus Domo Kauno palinkėjimų Vydūno draugijai bei Šilutės rajono savivaldybei, prieš 25-erius metus vykusius įvykius prisiminė Vydūno draugijos Garbės pirmininkas Vacys Bagdonavičius, tuometinis Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Saulius Sodonis, Bitėnų kapinaičių atkūrimo architektas Martynas Purvinas. O taip pat iš Vokietijos, Detmoldo, šiai progai specialiai atvykęs kunigas Miroslav‘as Danys. Jis papasakojo, kaip jau yra bei dar bus šiame mieste bei Vokietijoje pagerbtas Vydūno atminimas. Už šiuos darbus Kultūros ministro pavaduotojas Romas Jarockas jam įteikė Kultūros ministerijos Garbės žvaigždės apdovanojimą.

Po to Vydūnas ir jo bendražygiai buvo pagerbti atvykus į Bitėnų kapinaites. Po neilgų atsiminimų kalbų, čia uždegtos žvakutės ant jo ir jo bendražygių kapų. O jo įkvepėjai Martai Raišukytei bei žmonai Klarai Fiulhazė – Storat pastatyti paminklai – kenotafai: nuo šiol jas kapinėse primins du mediniai krikštai. Prieš 25 metus vykusiam Vydūno perlaidojimui atminti buvo pasodintas ąžuoliukas.

Bitėnų kapinaitėse, kurios yra tapusios Mažosios Lietuvos panteonu, taip pat buvo pagerbti čia Amžino poilsio atgulę Vydūno bendraamžiai – to meto kultūros ir politikos veikėjai – Martynas Jankus ir šeimos nariai, Elena Grigolaitytė – Kondratavičienė ir kiti šios šeimos nariai, Jonas Vanagaitis, Valteris Didžys, Valteris Kristupas Banaitis, Enzys Jagomastas, Tilžės akto signatarai. Tylos minute pagerbti Vydūno atminimu besirūpinę žmonės – Eva Labutytė, Julius Balčiauskas, Kazimieras Žemgulis, Jonas Gudavičius, Vytautas Gurevičius, Donata Stukaitė, Vytautas Kaltenis, Albinas Bačelis, Antanas Stungurys, Eva Jankutė ir kiti.

Po to Martyno Jankaus muziejuje buvo atidaryta Vydūno perlaidojimui skirta paroda, vydūniečiai pagiedojo keletą giesmių, buvo dalinamasi atsiminimais bei keičiamasi naujausiais leidiniais. Sužvarbusius nuo tą dieną pūtusio negailestingo vėjo, muziejininkės vaišino ant laužo virta arbata. Be to, buvo šilta ir nuo malonaus bendraminčių bendravimo tarpusavyje.

Dalinamės Astos Andrulienės tos dienos foto įspūdžiais.

2 Comments on "Vydūno grįžimo 25-tųjų metinių minėjimas"

  1. Gražus ir taurus paminėjimas. Ačiū už išsamų reportažą.

  2. Nijolė Vilkė Stunskaitė | 2016-10-20 at 17:56 |

    gera,nors dvasia pabūti sykiu,nepalankioms aplinkybėms susiklosčius.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*