Knygnešio dienos siurprizai

Kovo 16 dieną, minint Knygnešio dieną, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus surengė  knygų mainų mugę „Bagažinių turgelis“.

Muziejininkams ši diena atnešė siurprizų, mat vienoje iš bagažinių buvo rastas gana retas 1920 m. Peterburge išleistas Esperanto – rusų kalbos žodynas,  II leidimas ( I buvo išleistas Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, 1914 m.). Knyga paženklinta „Mokytojo Mato Morkūno knygynėlio“ spaudu, priešlapyje Paulo Medem ranka esperanto kalba 1921 sausio 7 d. Kaune įrašyta sentencija

Netikėtas radinys.

Matui Morkūnui. Pažymėtina, kad Lietuvos vokietis Paulius Medemas gimė 1862 m. gruodžio 8 d., o 1925 m. sausio 1 d. mirė Kaune. Jis buvo Rusijos kariuomenės pulkininkas leitenantas, nuo 1906 m. bankininkas. 1910 m. tapęs esperantininku, ilgus metus vadovavo esperantininkų judėjimui Kaune. Po Pirmojo pasaulinio karo buvo esperantininkų sąjungos prezidentas, vedė esperanto kalbos kursus universitete, buvo Esperanto akademijos narys.

Dar vienas siurprizas –  muziejaus bičiulių Danguolės Kemėrienės ir Juozapo Kemėrio iš Mažaičių k. Stoniškių seniūnijos dovana muziejui. Tai 1907 m. Karaliaučiaus Hartungų spaustuvėje išleistas giesmynas „Pagerintos  giesmių knygos“. Bažnytinės valdžios aprobuotas oficialusis giesmynas, kurio leidybos išskirtines teises turėjo Hartungų leidykla ir spaustuvė Karaliaučiuje 1841 – 1936 m. publikuotas daugiau kaip 40 kartų. Hartungų spaustuvė leido knygas visomis Rytų Prūsijos tautų ir gretimų šalių kalbomis. Mažajai Lietuvai lietuvių kalba išleido 367 knygas bei smulkiųjų spaudinių. Hartungai prekiavo lietuviškomis knygomis Mažojoje Lietuvoje, lietuviškas knygas pardavinėjo tarptautinėse knygų mugėse. Spaustuvę sudarė stereotipų ir litografijų skyriai, knygrišykla ir knygynas.

Danguolės ir Juozapo Kemėrių dovanoti geros būklės į odą įrištas, akluoju įspaudu papuoštas, odiniais dirželiais susegtas leidinys ir XX a. pradžios moteriški akinukai – tikrai vertingi artefaktai, kurie papildys Muziejaus fondus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Muziejaus Bičiuliams dalyvavusiems Knygnešio dienoje ir tikimės naujų susitikimų kitais metais.

Liudvika Burzdžiuvienė,
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė 

 

Be the first to comment on "Knygnešio dienos siurprizai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*