Dėmesys etninės kultūros savitumui išsaugoti

Praėjusią savaitę Klaipėdos etnokultūros centre posėdžiavo Mažosios Lietuvos etnografinio regiono Etninės kultūros globos taryba. Buvo aptarti praėjusiais metais nuveikti darbai ir parengta jų ataskaita. O taip pat numatytos šių metų veiklos kryptys. Buvo kalbama ir apie Klaipėdos universitetą ir jo galimą likimą. Šis klausimas iškilo po to, kai naujoji respublikos valdžia paskelbė būtinybę mažinti bendrą universitetų skaičių Lietuvoje.   

Praėjusiais metais, globojant bei puoselėjant Mažosios Lietuvos etnografinio regiono etninę kultūrą, pavyko nuveikti iš ties labai nemažai. Tuo pasidžiaugė visi susirinkusieji, kai šios tarybos pirmininkė Vilma Griškevičienė pateikė visų metų darbus vienoje ataskaitoje. Kiekviename rajone, kuris patenka į šį regioną, buvo padaryta įvairių darbų.

Daug dėmesio ir globos buvo skiriama šio regiono vietos bendruomenėms, kad jos suprastų ir įvertintų šio krašto išskirtines ypatybes. Tam Rambyno regioniniame parke bendruomenių atstovams buvo surengtas specialus seminaras. Šilutės savivaldybėje buvo surengtas konkursas, kuriuo siekta išaiškinti geriausiai vietos etnines vertybes atskleidžiančią vietos bendruomenę. Klaipėdos rajono bendruomenės įsijungė į etninės kultūros plėtros 2015-2017 m. programos įgyvendinimą. Jakų, Priekulės, Agluonėnų bendruomenių organizacijos parengė ir įvykdė kalendorinių švenčių diegimo bendruomenėje bei amatų mokymosi etnokultūrinius projektus. Ieškant bendrumų, drauge su Klaipėdos universitetu, buvo surengta diskusija apie buvusius ir esamus šio krašto herbus. Tai turėtų pasitarnauti kuriant bendrą regiono kultūrines bei etnines vertybes ir savitumą pabrėžiantį herbą.

Nemažai dėmesio buvo skirta ir paveldui po atviru dangumi – senosioms kapinėms. Klaipėdos universitete buvo surengta plati diskusija. Mokslininkai paaiškino, kas yra pagrindinės vertybės ir pasiūlė rekomendacijas, kaip šias dažnai neprižiūrimas bei apleistas vietas reikėtų ateityje tvarkyti bei saugoti.

Praėjusiais metais buvo nemažai diskutuojama dėl etninės kultūros specialistų, nes dėmesys jų parengimui menksta. Kalbėta ir apie etninės kultūros būklę bei sklaidą bendrojo lavinimo mokyklose. Po pažinties su esama padėtimi paaiškėjo, kad bendros valstybės politikos šiuo klausimu nėra. Parengtas siūlymas dėl to Respublikinei etninės kultūros globos tarybai.

Tai tik keletas pačių pagrindinių darbų, kuriuos padarė ar inicijavo praėjusiais metais Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos taryba ar paskiri jos nariai.

Aptarus tai, kas jau padaryta, pereita prie šių metų plano. Tarp kitų, radosi įdomus siūlymas, suregistruoti šio krašto buvusių gyvenviečių ir vokiečių, ir jei tai žinoma, lietuvių kalba pavadinimus ir sukurti jų savotišką registrą. Mintis tam kilo po to, kai vienoje iš gyvenviečių buvo pastatytas paminklas išnykusiems kaimams. Gerą sumanymą ir gražų darbą jo iniciatoriai pagadino priveldami pavadinimuose klaidų.

Taip pat buvo pasiūlyta dar padiskutuoti dėl tautinio kostiumo. Klaipėdos etnokultūros centro specialistė baigia parengti mokslinį darbą apie jį. Turėti tautinį kostiumą – brangus malonumas. Todėl pasiūlyta pasitarti, kaip etniškumą galima būtų pabrėžti įsigyjant jį dalimis, pamažu surenkant pilną jo komplektą.

Kalbėta ir apie Evos Simonaitytės metus – suplanuota išvyką jos keliais. Aptarti darbai, skirti Reformacijos 500 metų jubiliejui. Sutarta dėl glaudesnio ryšio su Klaipėdos miesto savivaldybe bei jos kultūros bei švietimo įstaigomis.

Kiek vėliau į posėdį įsijungusi Etninės kultūros globos tarybos narė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, daktarė Silva Pocytė sakė, kad vasario 13 dieną asociacija „Mano miestas Klaipėda“ rengia plačią diskusiją dėl uostamiesčio universiteto likimo. Čia turėtų būti aptarta jo kultūrinė ir socialinė reikšmė Vakarų Lietuvos regiono gyvenime. Tad tą dieną turėtų vykti platus pokalbis apie šio krašto ateitį. Tai svarbu, nes aiškūs ir svarūs argumentai gali padėti išlikti šiai Alma mater. S.Pocytė taip pat pripažino, kad ir universitetui taip pat reikės rimtai peržiūrėti savo veiklą, nes taisytinų dalykų tikrai esama.

Be the first to comment on "Dėmesys etninės kultūros savitumui išsaugoti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*