Šlovingoji Vasario 16-oji Pagėgiuose  (NUOTRAUKOS)

Ši diena – tai tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Tą nesumeluotą, tikrą pasididžiavimo jausmą Vasario 16 –osios šventės metu Pagėgių kultūros namuose kėlė ir jautri sceninė kompozicija ir tautiška giesmė, giedama pilnutėlės salės žmonių.

Šventiniai renginiai prasidėjo sporto entuziastų tradiciniais, Vasario 16-ąjai skirtais, Šachmatų ir tinklinio turnyrais. Po to bendruomenė rinkosi iškilmingoms mišioms Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčioje. Po mišių kultūros centro fojė susirinkusiųjų laukė kultūrininkų sumanyta įdomi tautiška fotosesija, Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės Birutės Servienės personalinė popieriaus karpinių paroda „Ieškojimai“.

Pritarė plojimais susirinkusieji Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio šventiniam sveikinimui ir taikliai minčiai – „neklausk, ką tau davė Tėvynė. Paklausk savęs – ką tu gali duoti jai…“

Džiugu, kad Pagėgių krašte yra gausybė žmonių, dirbančių ir Pagėgių krašto ir visos Lietuvos vardan. Kasmet, jau nuo 2001-ųjų, Vasario 16- ąją pagerbiami tie, kurie daug savęs, savo jėgų, savo kūrybinio potencialo atiduoda Tėvynei. Garbingiausio Pagėgių savivaldybės apdovanojimo „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ ženklus Meras įsegė trims kraštą savo darbu garsinantiems šviesuoliams: Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorei Liudvikai Burzdžiuvienei, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Jūratei Jablonskytei – Caspersen ir Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigui Mindaugui Kairiui.

Liudvikos Burzdžiuvienės vadovaujamas muziejus jau seniai tapo ne tik Mažosios Lietuvos bet ir visos šalies bei užsienio turistams žinoma ir pamėgta vieta. Turtinga ekspozicija, direktorės moksliniai straipsniai įvairiuose leidiniuose, tautinio kostiumo propagavimas ir šia tema skaitomi pranešimai įvairiose konferencijose, sukurtos įdomios muziejaus edukacinės programos – direktorės nuopelnas ir nuolatinės veiklos rezultatas.

Šveicarijoje gyvenanti pagėgiškė Jūratė Jablonskytė-Caspersen vadovauja Šveicarijos lietuvių bendruomenei ir šios moters veikla itin plati garsinant ne tik Pagėgius, bet ir Lietuvą. Jautrioje padėkos kalboje ponia Jūratė išsakė padėką visiems ir kiekvienam savo kasdieniu darbu nešančiam aukštai iškeltą, tarsi vėliavą, lietuvybę. Laureatė patikino, kad dirbti gerai ir nuoširdžiai niekada nesiliaus, o Pagėgiai – didžioji jos gyvenimo meilė- visada liks svarbiausiu atspirties tašku bet kurioje veikloje „ar tai būtų užsienio lietuvių sambūris, ar tai būtų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu, ar tai būtų lietuvybę propaguojanti ir puoselėjanti veikla pačioje Šveicarijoje“.

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigui Mindaugui Kairiui panašus apdovanojimas jau nebe pirmasis, tačiau, anot laureato, itin svarbus, nes vainikuoja, liudija ir pateisina ilgametį darbą Pagėgių karšto žmonėms. Šio iškilaus žmogaus ir jo žmonos Lauros, Evangeliškosios muzikos sandraugos pirmininkės, dėka Pagėgių kraštas, Vilkyškiai tapo žinomi ne tik Lietuvoje. Kunigo iniciatyva bažnyčia tapo išskirtiniu kultūros židiniu. Kasmet šių žmonių organizuojamame vargonų muzikos festivalyje muzikuoja iškiliausi pasaulio menininkai, kurių klausosi žmonės iš visos Lietuvos. Čia eksponuojamos parodos, rengiamos mokslinės konferencijos, skirtos paminėti Mažajai Lietuvai nusipelniusių žmonių nuopelnams, įvairioms sukaktims. Šie žmonės buvo ir vokiečių rašytojo Johaneso Bobrovskio memorialinio kambario įkūrimo Vilkyškių parapijos namuose iniciatoriai.

Ir susirinkusiuosius, ir apdovanojimo laureatus sveikino grupė „Kitava“.

Šventė nepaliko abejingų, nes Vasario 16-osios dvasia gyvena mumyse. Maži, striksintys pagėgiškiai liudijo gražią tiesą, kad išdidus nepriklausomybės jausmas gyvas ir perduodamas iš kartos į kartą. Tegul taip ir liks.

Ingrida Jokšienė,
vyriausioji specialistė kultūrai

Ingridos Jokšienės ir Astos Andriulienės nuotraukos.

Be the first to comment on "Šlovingoji Vasario 16-oji Pagėgiuose"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*