Chorinės muzikos festivalis „Vydūno daina“ Šilutėje

Sekmadienį Šilutės evangelikų liuteronų Martyno Liuterio bažnyčioje vyko chorinės muzikos festivalis „Vydūno daina“. Jis surengtas minint Mažosios Lietuvos filosofo, rašytojo, muziko, kultūros veikėjo 150-tąsias gimimo metines ir baigiant Lietuvos valstybėje  2018-tus Vydūno metus.   

Ši muzikos šventė buvo surengta tame pačiame, Vydūno žodžiais tariant Dievnamyje, kuriame paskutinei maldai, grįžę Amžino poilsio, jis simboliškai buvo sustojęs prieš atguliant Rambyno kalno papėdėje esančiose Bitėnų kapinaitėse.

Šiame chorinės muzikos festivalyje dalyvavo keturi chorai – nesenai susikūręs vokalinės muzikos kolektyvas „Laudeamus“, vadovaujamas Irenos Šemeklienės, Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrijos choras „Heide“, vadovaujamas Valterio  Matulio, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras „AVE VITA“, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento  Kastyčio Bariso.

Po labai šaunaus šių kolektyvų pasirodymo, chorinės muzikos festivalį užbaigė bendrai visų atlikta Vaclovo Augustino harmonizuota „Vydūno giesmė“. O pabaigai – bisui – improvizuota visų bažnyčioje susirinkusiųjų giedama „Kur giria žaliuoja, ten mano namai“.

Po pasisekusio šio chorinės muzikos festivalio „Vydūno daina“, jo sumanytojai ir rengėjai iš Šilutės kultūros ir pramogų centro brandina mintį tokią chorinės muzikos šventę – festivalį „Vydūno daina“ rengti kas penketą metų.

Festivalis buvo surengtas gavus finansinę Lietuvos kultūros tarybos bei Šilutės rajono savivaldybės paramą.

1 Comment on "Chorinės muzikos festivalis „Vydūno daina“ Šilutėje"

  1. šilutiškė | 2018-10-09 at 09:12 |

    Tai buvo jaudinanti šventė. Ačiū rengėjams.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*