Protokolas nebuvo rašomas, tačiau jis yra

Šilutės savivaldybės tarybos Socialinio komiteto nariai. S.Tamašauskienė pirma iš dešinės.

Ketvirtadienį, baigiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos Socialinio komiteto posėdžiui, jo narė Sandra Tamašauskienė pateikė keletą paklausimų. Klausimus jis norėjo užduoti posėdyje dalyvavusiam Administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui, tačiau pastarasis, atsiprašęs politikų, kažkur išskubėjo. Tad atsakyti teko Šilutės rajono mero pavaduotojui Algiui Bekeriui.     

Ar yra protokolas?

Pirmas politikės klausimas buvo apie viešųjų erdvių sutvarkymo keturių projektinių siūlymų svarstymą, kuris lapkričio 14 dieną vyko Šilutės seniūnijos salėje. Tuomet UAB „Plėtros partneriai“ iš Vilniaus pristatė projektinius siūlymus, kuriuos jie įvykdė Šilutės savivaldybės užsakymu. S.Tamašauskienė pastebėjo, kad šis susirinkimas, kaip to reikalauja teisės aktai, nebuvo protokoluojamas. Mero pavaduotojas dar bandė ginčytis, ar, tiksliau, nustebo dėl to, tačiau politikė pati dalyvavo šiame susirinkime ir matė, kad ši procedūra nebuvo atliekama. Ji priminė, kad apie šį projektinių siūlymų susirinkimą plačiai rašė ir vietos žiniasklaida. Rašė ir „Šilainės kraštas“ „Klausimas: kaip Šilutės istorinės kapinės virto parku bei kitos keistenybės“.

Į tai A.Bekeris atsakė, kad nežinojęs, jog nebuvo rašomas protokolas, tačiau patikino, kad jei nebuvo – tai iš esmės yra pažeista procedūra. Tuomet gali tekti pristatymą rengti iš naujo. S.Tamašauskienė toliau kalbėjo, kad susirinkimo metu buvo pateikta nemažai siūlymų. Į pokalbį įsijungė tarybos narė Daiva Žebelienė, kuri panoro susipažinti su raštu pateiktais Šilutės architektų siūlymais. Klausimo iniciatorė kalbėjo, kad tai svarbu ne tik Socialinio komiteto nariams, bet ir visai erdvių sutvarkymas miesto žmonėms, nes tai yra iš fondo „skurdui mažinti“ yra skiriami Europos Sąjungos pinigai. Mero pavaduotojas patvirtino tai. S.Tamašauskienė pageidavo į savo elektroninį paštą gauti, jei vis tik yra, tą posėdžio protokolą, kad galėtų su juo susipažinti. O priešingu atveju, ji išreiškė pageidavimą, kad projektinių siūlymų susirinkimas butų rengiamas iš naujo laikantis visų būtinų procedūrų. Po to politikė turėjo ir kitų klausimų Savivaldybės vadovybei.

Vis tik protokolas yra. Tiesa, nepilnas.

Nors projektinių siūlymų pristatymo projektas minėto posėdžio metu ir nebuvo rašomas, jis, pasirodo, yra. Jį S.Tamašauskienei atsiuntė savivaldybės administracija. Iš jo sužinome, kad posėdžiui tuomet pirmininkavo šio projekto vadovas Darius Franckevičius, o sekretoriavo projektuotoja Mona Jančytė. Įdomu, nes ji pristatinėjo parengtus projektinius siūlymus, o D.Franckevičius laikė juos iškėlęs rankose, nes į Šilutę jie atvažiavo nepasiruošę. Protokolo nutarime rašoma „Projektuotojai turi atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus ir pastabas. Bus atsižvelgta – koreguojami, papildomi projektiniai pasiūlymai – kiek tai neprieštarauja Užsakovo – Šilutės rajono savivaldybės išduotai projektavimo užduočiai (pirminė užduotis pridedama) ir parengtam investiciniam projektui. Esant reikalui bus koreguojama projektavimo užduotis“(kalba netaisyta – aut.p.). Ir ką čia galima pridurti. Na, nebent tai, jog tai tinkama visiems gyvenimo atvejams.

Lapkričio 14 dienos pristatyme dalyvavę Šilutės visuomenės atstovai, kuri nemaža dalis buvo šio krašto architektai, dirbantys jautriose teritorijose ir turintys licencijas projektuoti Kultūros vertybių teritorijose, labai stebėjosi, kad projektinius siūlymus parengė neturintys tam tinkamos kvalifikacijos projektuotojai. Tačiau, anot vilniečių, projektavimo užduotyje senosiose (neveikiančiose) kapinėse tėra numatyta suprojektuoti takelius, įrengti suolelius, apšvietimą bei stebėjimų kameras. Dėl tos pačios priežasties neturėtų būti taikomi ir Želdynų įstatymais bei kitais įgyvendinamais teisės aktais numatyti reikalavimai. Vis tik, ne visur vilniečiai prieštarauja šilutiškių pastaboms, su kai kuriomis sutiko.

Atsakymų pasigesta

Tačiau buvusieji tame pristatyme ir peržiūrėję to susirinkimo protokolą stebėjosi, kad atsakyta buvo tik į iš anksto raštu pateiktas pastabas. Visiškai nėra nieko kalbama apie pristatymo metu išsakytus pastebėjimus bei kilusius klausimus. Vienas iš jautresnių buvo, kodėl nuspręsta šalinti nemažai medžių projektinių siūlymų vietose ir ne tik kapinėse, arba kodėl šeimos skveras grindžiamas trinkelės. Klausimų susirinkusiems tą antradienio vakarą Šilutės seniūnijos salėje kilo ir daugiau. Ir dažnu atveju projektinių siūlymų autoriai negalėjo iš karto atsakyti. Nėra atsakymo ir jų pasirašytame protokole.

Kartu su šiais dokumentais S.Tamašauskienė gavo ir su žiniasklaida pasidalino ir Šilutės rajono savivaldybės suformuluota projektavimo užduotimi, kuria ir rėmėsi UAB „Plėtros partneriai“.

Be the first to comment on "Protokolas nebuvo rašomas, tačiau jis yra"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*