Karštas Savivaldybės tarybos posėdis

Šilutės rajono savivaldybės taryba. Nuotrauka iš „Šilainės krašto“ archyvo.

Tradiciškai paskutinį mėnesio ketvirtadienį vyko aštunto šaukimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdis. Jo metu buvo svarstoma keletas sprendimo projektų, kurie kėlė nemažas politikų emocijas bei ugningas kalbas. Iš šono stebint, kartais ėmė rodytis, kad šios Tarybos pirmininkas, Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis, pamažu ima tapti vienvaldžiu posėdžio šnekėtoju. Naudodamas įvairią retoriką, jis kartais neleisdavo tarybos nariams nei paklausti, nei pasisakyti. Vienu atveju buvo remiamasi Tarybos reglamentu, kitu – apeliuojant į moralinius dalykus. Nežiūrint posėdžio metu kunkuliavusių emocijų bei ginčų, visi 27 posėdžiui suplanuoti sprendimai buvo priimti.  

Priimti sprendimai

Galima sakyti, „karštų“ sprendimo projektų būta tik keletas. O dauguma tiesiog darbiniai, kuriuos būtina priimti. Tad buvo patvirtintos leistinų pareigybių skaičius švietimo įstaigose, priimtas sprendimas dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimo švietimo įstaigose, kiek patikslintas tarybos reglamentas, suvienodinanti įvairių pavaldžių tarybai įstaigų ataskaitų patekimo grafikus, papildyta savivaldybės remiama daugiabučių energetinio efektyvumo programa, pritaikytos valstybės teisės aktams Savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, pritarta krašto savivaldybių partnerystės programai. Tuo pačiu sumažintas savivaldybės įmonės UAB „Šilutės vandenys“ įstatinis kapitalas. Tai leis įmonei paprasčiau kreiptis į bankus paramos, kitu sprendimu perduotas turtas savivaldybės įmonėms, perimtos kai kurios patalpos. Įdomus ir iki šiol lyg ir nebūtas sprendimas, kai buvo paskelbta apie aukciono būdu išnuomojamą savivaldybės patikėjimo teise valdoma žemę. Ji yra Minijos (Mingės) kaime. Kažkaip nei vienam politikui neužkliuvo, kad toje vietoje, kur rinkos kainomis žemė yra labai brangi, Tarybos sprendimu pradinė aukcionui nustatyta labai žema – 21 eurų – kaina.

Šį posėdį buvo labiau laikomasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimo, kad politikai apie nusišalinimą svarstant pateiktus sprendimus, turi pareikšti dar prieš prasidedant posėdžiui. Tai padarė ir vėliau svarstant sprendimus nebedalyvavo, Alfonsas Vanagas, Laimutė Ūselienė Algirdas Gečas bei Saulius Vytuvis.

Emocijos

Jos kilo svarstant sprendimo projektą dėl Aidos Vindžigelskienės skyrimo laikinąją Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ direktore skiriant jai 6,77 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, kol bus paskirtas lopšelio-darželio vadovas. Kad tai nebus paprastas sprendimas buvo galima spręsti dar prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę: tarybos narys Arūnas Pupšys pasiūlė iš vis nesvarstyti jo posėdyje. Siūlymą jis paaiškino tuo, kad įstaigai turi vadovauti esantis direktoriaus pavaduotojas, kol nebus paskirtas nuolatinis įstaigos vadovas. Meras atsakė iš karto, kad šiuo metu nėra vadovų trijose įstaigose. Problema, kad norinti eiti atostogų direktoriaus pavaduotojui, arba jam  susirgtus, pavaduoti nėra kam. Taip, anot mero V.Laurinaičio, elgimasis kaip kitose savivaldybės, skiriant laikinus vadovus. O per tą laiką bus ieškomas naujas vadovas. Ir šis paskyrimas neturi jokios garantijos, kad laikinas vadovas taps ir nuolatiniu vadovu. Meras sakė, kad džiaugiasi, jog vis tik atsiranda žmonių, kurie neturėdami garantijų imasi vadovauti įstaigoms. Dar buvo bandoma sužinoti, ar pretendentė turi išsilaikius bendrųjų švietimo įstaigų kompetencijų testą, ar jį laikė pavasarį.

Balsuojant vis tik sprendimo projektas liko darbotvarkėje. Tiesa, tik Tarybos pirmininko teise merui pasinaudojus dvigubu savo balsu.

Vėliau pristatydama šį sprendimą Socialinio komiteto pirmininke L.Uselienė taip pat sakė, kad daug diskusijų kilo komitete, po balsavimo teikti svartyti šį sprendimą pavyko tik taip pat pasinaudojus kaip pirmininkaujančios dvigubu balsu.

Posėdyje buvo pretendentė, todėl A.Pupšys jai uždavė klausimą: „atėjus į brandų kolektyvą, kaip įsiliesite į jo darbą?“ A.Vindžigelskienė sakė, kad mėgo spręsti problemas, ypatingai jai artima diskutuoti komandoje. O jei teks dirbti šalia vaikų – tikrai pasistengs kad įstaiga būtų ta, kuria galėtų didžiuotis vaikų tėvai, pedagogai. Zigmantas Jaunius, pastebėdamas, kad pretendentė iš Vainuto, o meras taip pat, tačiau jis nežino, tad paklausė ar „esate laikiusi bendrųjų gebėjimų testą?“ Tačiau A.Vindžigelskienei nereikėjo nieko sakyti, nes meras užprieštaravo, kad „nemanau kad čia reikia asmeninių duomenų… Gerbkim kiekvieną žmogų ir tą turimą asmeninę informaciją. Šiandien tvirtiname vadovą be kompetencijų įvertinimo“. Z.Jaunius nesutiko su mero replika ir dar kartą pakartojo aiškų klausimą „Ar kandidatė laikė gebėjimų testą?“ Meras vėl replikavo, kad kandidatui nebūtina į tai atsakyti. Anot jo – tai asmeninė informacija.

Opozicijos vardu kalbėjo Algirdas Gečas. Jis pastebėjo, kad tai nemažas diskusijas kėlęs klausimas, kurį nori išsakyti. Jis sakė norintis žinoti, kodėl keičiama laikina vadovė, kuri turi bendruomenės palaikymą. Jo žiniomis, ji sutinka eiti šias pareigas. Anot politiko, stebina, kad į vadovus siūlomas kandidatas, kuris neturi vadybinio darbo patirties, „o vien gerų norų bendrauti su vaikais nepakanka“. Opozicijos nuomone, sakė A.Gečas, skirti tokiu būdu laikinus vadovus – netinkama. Meras kalbėjo, kad šiuo atveju buvo išsakyti politiniai motyvai. O ugdymo įstaiga yra depolitizuota įstaiga. Tad pasiūlė žiūrėti į realų gyvenimą bei situaciją.

Balsavus 13 už, 6 prieš ir 3 susilaikius, balsų dauguma A.Vindžigelskienė buvo paskirta laikinąja ikimokyklinės ugdymo įstaigos „Raudonkepuraitė“ vadovė.

Verslo liudijimai taip pat kaitino aistras

Sprendimo projektą „dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo“ pristatė Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje pirmininkavęs mero pavaduotojas Algis Bekeris. Ji sakė, kad vyko susitikimai bei suvartymai ne tik su politikais, bet ir su verslo bendruomene. Žodžio paprašęs Tarybos narys Antanas Martinkus sakė, kad ne didinti, o mažinti verslo liudijimų kainą vertėtų. Nes stambieji verslininkai užgožia smulkiuosius. Ir ypatingai kaimo vietovėse. Kas dirba – sulindę į pogrindį. Todėl pasiūlė statybos ir automobilių patentus palikti, o kitiems padaryti vieno euro simbolinį mokestį. Tuomet tas simbolinis mokestis ir gali paskatinti žmones dirbti legaliai. Ir pasiūlė bent metus laiko taip pasibandyti.

Tarybos narys Arvydas Jakas paklausė, ar teisingai supranta, jog kai kurioms veikloms patento mokestis ne mažinamas, o didinamas? Ir paklausė, kiek padidės savivaldybės biudžetas, kai bus surinkti padidėję už juo mokesčiai?  Meras ėmėsi kalbėti už administraciją, teikdamas, kad sunku pasakyti. Į tai A.Jakas pastebėjo, kad didindami kainą tik paskatins savivaldybėje ne vieną trauktis į šešėlį. A.Jakas taip pat sakė, kad kai kurių tarybos narių veikla panaši, kaip ir dirbant su patentais (greičiausiai jis turėjo omenyje statybos, autoservisų įmones). Tuomet pastebėjo, ar jie gali didinti mokesčius galimiems konkurentams. Anot jo, taip žmonės mato esančią neteisybę ir gal tai ir prisideda apsisprendus emigruoti.

Administracijos direktorius Sigitas Šeputis vis tik atsakė, kad praėjusiais metais už patentus savivaldybė surinko apie 50 tūkstančių eurų. Ir pridūrė, kad tie patys „servizistai“ pasiėmę mažai kainuojančius patentus, šiukšles palieka Savivaldybe – išbuvusių medinių garažų vietos, vadinamo „šanchajaus“, savivaldybė išvežė 1600 tonų šiukšlių. Ir tai buvo apmokėta savivaldybės mokesčių mokėtojų pinigais.

Šiuo sprendimu visiems, išskyrus statybą bei automobilių remontą, kuriems didėja patentas, kaina 2018 metais liks ta pati.

Balsuojant tik mero balsų rezultatas buvo patvirtintas: 10 balsavo už sprendimą, 3 buvo prieš, o 7 susilaikė.

Vėliau, jau posėdžio pabaigoje, vėl buvo grįžta prie sprendimo dėl šių mokesčių. Meras V.Laurinaitis sakė, kad peržiūrėjus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad vienas Tarybos narys niekaip nebalsavo. Todėl pasiūlė apsispręsti: balsuoti iš naujo arba laikyti sprendimą dėl mokesčio už patentus laikyti nepriimtu. Tuomet prasidėjo nusišalinimai: pasitraukė A.Jakas, Jonas Jatautas, kiti. Pakartotinai balsavime dėl mokesčių už patentus balsavo tik 14 politikų: 11 pasisakė už, 1 balsavo prieš ir 2 susilaikė. Sprendimas įsigaliojo.

1 Comment on "Karštas Savivaldybės tarybos posėdis"

  1. O kur autobusų parko, autobusų stoties ir prekybos centro „Lidl“ reikalai?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*