Pagerbtas prieš metus Amžinybėn išėjęs Šilutės Garbės pilietis Vytautas Vaicekauskas

Šeštadienį artimieji, bendražygiai bei bičiuliai paminėjo Šilutės Garbės piliečio Vytauto Vaicekausko mirties metines. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011 metų kovo 31 dienos sprendimu buvusiam tremtiniui, Šilutės ligoninės medikui, aktyviam visuomenės veikėjui, svarbių rajono įvykių foto metraštininkui, už jo indėlį į krašto Nepriklausomybės siekį bei darbus, suteikė Šilutės miesto Garbės piliečio vardą.     

VV_fotoŠeštadienį Šilutės H.Šojaus muziejuje veikė buvusio Šilutės sąjūdžio tarybos nario V.Vaicekausko darytų fotografijų paroda. Būdamas aistringas fotografas, jis fiksavo miesto bei rajono gyvenimo akimirkas. Būdamas įvykių sūkuryje jis įamžino daugumą Šilutės sąjūdžio vykdytų akcijų bei darbų. Nuotraukose taip pat nemažai akimirkų iš 1991 metų sausio 13-tosios bei kitų Lietuvos valstybės kūrimo darbų, kuriuose įamžinta ir daug miesto gyventojų. Gydytojas V.Vaicekauskas savo namų foto laboratorijoje ne tik darė fotografijas, bet ir didžiulius parodinius planšetus, kuriose jis klijavo nuotraukas ir tuos įvykius aprašinėjo. Vėliau didelę dalį jų bei savo fotografijų jis padovanojo Šilutės miestui, neatlygintinai perdavęs tai Šilutės muziejui.

Susirinkę paminėti Šilutės Garbės piliečio V.Vaicekausko mirimo metines jo giminės, draugai bei bendražygiai tremtiniai popietę pasuko į Šilutės kapines. Čia kunigas Jonas Bučinskas pašventino jo kapą ir jam pastatytą paminklą, bendrai su susirinkusiais pasimeldė už jį. Po to vienoje iš Šilutės kavinių vyko prisiminimų vakaras, kuriame šviesaus atminimo Vytautas Vaicekauskas vėl atgijo giminių, draugų bei bendraminčių atsiminimuose.

Trumpai apie Šilutės Garbės pilietį Vytautą Vaicekauską.

Be the first to comment on "Pagerbtas prieš metus Amžinybėn išėjęs Šilutės Garbės pilietis Vytautas Vaicekauskas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*