Stemplėse pagerbti Lietuvos savanoriai ir kariuomenės kūrėjai

Lapkričio 25 dieną Švėkšnos seniūnijos Stemplių kaime, po mišių jaukioje Šv. Aloyzo bažnyčioje, buvo pagerbti iš šios parapijos Lietuvos nepriklausomybę prieš 100 metų išėję ginti savanoriai. Tuo pačiu tai buvo ir Lietuvos kariuomenės įkūrimo šimtmečio minėjimas.

Šis minėjimas buvo surengtas prie prieš metus šalia bažnyčios atidengto medinio koplytstulpio pagerbiant šio krašto Savanorius bei Nepriklausomybės kovų dalyvius. Gražiai šalia medinės dalies įkomponuotoje akmeninėje dalyje ir yra iškaltos šios pavardės. Tai Savanoriai – Lietuvos kariuomenės kūrėjai: Stasys Bieliauskas, Petras Girčius, Stasys Oželis, Juozas Raguckas ir  Petras Toleikis bei nepriklausomybės kovų 1918-1920 m. dalyviai Aleksas Francas ir Pranas Stirbis.

Į šį minėjimą atvyko Petro Girčiaus anūkas Domas Girčius, Prano Stirbio sūnūs Alfonsas, Jurgis ir dukra Ona. Minėjime dalyvavo šio kaimo bendruomenė. Garbės sargyboje stovėjo kuopos vadas Liutauras Rudys, jaunieji šauliai Tomas ir Dovydas Stražnickai, Kristina Bataitytė ir savanoris Donatas Jaunius.

Gėlių padėjo ir kalbėjo Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, vietos gyventojas Stasys Vaičiulis ir minėjimo organizatorius, iš šių vietų kilęs Vytautas Žiogas. Kaip tik jo iniciatyva prieš metus ir atsirado šis paminklas savanoriams Stemplėse. Jis po gal ilgų ir ne taip jau pigių pastangų, archyvuose surado šių iš Stemplių parapijos kilusių savanorių bei nepriklausomybės kovų dalyvių pavardes. V.Žiogas mano, kad dar ne visi nepriklausomybę gynę asmenys yra žinomi, todėl ir toliau tęsia paieškas.

001

002

003

Be the first to comment on "Stemplėse pagerbti Lietuvos savanoriai ir kariuomenės kūrėjai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*