Stemplėse atidengtas koplytstulpis Lietuvos kariuomenės kūrėjams  (NUOTRAUKOS) (VIDEO)

Sekmadienį, po šventų mišių Stemplių bažnyčioje, atidengtas koplytstulpis iš šios parapijos kilusiems 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės kūrėjams, Nepriklausomybės kovų dalyviams Stasiui Bieliauskui, Petrui Girčiui, Juozui Raguckui, Petrui Toleikiui, Aleksui Francui, Stasiui Oželiui ir Pranui Stirbiui.

Mintis pagerbti Lietuvos kariuomenės kūrėjus bei jos gynėjus arėjančio valstybės šimtmečio proga kilo iš Stemplių parapijos kilusiam Vytautui Žiogui. Praėjusią žiemą įvairiuose šaltiniuose jis ieškojo medžiagos apie iš šių vietų kilusius kariuomenės kūrėjus. O tokių šiame krašte būta. Tuo pačiu pavyko rasti nemažai pavardžių ne tik apie mūsų kariuomenės pradžią, bet ir istorinių faktų apie šių vietų pokario rezistenciją. Sumanymu pagerbti iš šios parapijos kilusius šiuos žmones, pastatant jiems paminklą, V.Žiogas pasidalino su vietos bendruomenės pirmininke Ramute Kungiene. Jai ši mintis labai patiko ir realūs paminklo atsiradimo įgyvendinimo darbai prasidėjo.

Kaip sakė paminklo idėją taip pat parėmęs Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, ši mintis patiko ir seniūnaičių sueigai, kuri turėjo nuspręsti, kaip Švėkšnos seniūnijoje panaudoti iš Socialinės ir darbo ministerijos gautas lėšas vietos bendruomenėms stiprinti. Tuomet vasarą ir buvo nutarta tuos ne itin didelius pinigus nebeskaidyti, o skirti paminklui Stemplėse.

Kaip prisiminė V.Žiogas, tų pinigų buvo mažoka net ir tuomet, kai buvo nutarta sumažinti paminklą iki koplytstulpio, atsisakant jame pagerbti ir rezistencijos dalyvius. Į pagalbą tuomet atėjo Vytautas Lygnugaris, paminklo signatarui Kazimierui Steponui Šauliui Švėkšnoje statytojas, Stemplių kaimo bendruomenė, UAB „Tima“ ir jos vadovas Petras Juraška, UAB „Stamela“ ir Stanislovas Liepis bei šilutiškis Jonas Purlys.

Šį paminklą – koplytstulpį sukūrė ir pagamino švėkšniškis Vytautas Bliūdžius, akmeninę dalį padarė taip pat švėkšniškis Juozas Mikužis. O statė jį bei visa kuo rūpinosi bemaž visa Stemplių bendruomenė su jos pirmininke R.Kungiene priešakyje, daug dirbo seniūnaitis Vytautas Alminauskas, bendruomenės nariai Stasys Vaičiulis su sūnumis, Sabaliauskai, Bumbuliai, prisidėjo ir šilutiškė Laimutė Pakalniškienė. Darbuose taip pat daug padėjo architektas Egidijus Vidrinskas, seniūnas A.Šeputis, Švėkšnos klebonas S.Katkus.

Galiausiai, skaisčiai nušvitus gruodžio 17-tos dienos sekmadienio saulei, įvyko šio koplytstulpio atidengimas – Švėkšnos klebonas S.Katkus pašventino jį, simbolinę atidarymo juostą atrišo V.Žiogas, R.Kungienė ir V.Bliūdžius. Po keletą žodžių tarė seniūnas A.Šeputis, paminklo iniciatorius V.Žiogas bei į atidarymą atvažiavę Šilutės rajono tarybos nariai. O šventinę nuotaiką sukurti padėjo iš Švėkšnos atvykęs skautų būrys bei Inkaklių etnografinis ansamblis. Atidaryme dalyvavo ir nemažas būrys Stemplių kaimo gyventojų bei iš toliau atvykusių svečių.

Po visa ko Stemplių bendruomenės savo patalpose vaišino svečius arbata, o Inkaklių dainorėliai padainavo visiems šių iškilmių dalyviams.

Be the first to comment on "Stemplėse atidengtas koplytstulpis Lietuvos kariuomenės kūrėjams"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*