Lietuvos Prezidentės gėlių puokštė – signatarui K.S.Šauliui

Šilutės rajone Lietuvos valstybės atkūrimo 99-tosios metinių minėjimai vasario 16-tą dieną prasidėjo Stemplėse. Ten buvo pagerbtas nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys.    

Švėkšniškiai gali didžiuotis, kad Lietuvos nepriklausomybės aktą 1918 metų vasario 16 dieną pasirašė ir Kauno kunigų seminarijos bažnytinės teisės, moralinės teologijos ir visuomenės mokslų bei sociologijos dėstytojas, kunigas Kazimieras Steponas Šaulys. Jo gimtinė buvo keletą kilometrų nuo Švėkšnos nutolusiose Stemplės. Nors Šaulių sodyba ir neišlikusi, tačiau jos vietą žymi iki šiol išlikęs šulinys.

Pagerbiant Nepriklausomybės akto signatarus, visų jų gimtinėse 1990 metais vėl atkūrus nepriklausomą valstybę, jiems pastatyti atminimo ženklai. Švėkšniškiai greta jo Stemplėse po keletos metų dar pastatė ir K.S.Šauliui skirtą koplytstulpį.

Susiklostė graži tradicija, kad Lietuvos Prezidentai, Nepriklausomybės dienos išvakarėse, perduoda gėlių vainikus, kuriuos Nepriklausomybės signatarų gimtųjų vietų seniūnai bei bendruomenės atstovai padeda jų gimtinėse. Tokios iškilmės šį rytą ir buvo surengtos Stemplėse.

Į jas rinkosi vietos gyventojai, atvažiavo Švėkšnos Alicijos Rugytės skautų būrys iš Švėkšnos. Po Šv. Mišių Stemplių bažnytėlėje Prezidentės D.Grybauskaitės perduotas vainikas ir buvo padėtas prie K.S.Šauliui skirto koplytstulpio. Su švente pasveikino Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, skautų būrio vadė Violeta Stonienė ir jauna skautininkė Viltė Stonytė. Keletą žodžių tarė ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos narus Arūnas Kurlianskas.

Švėkšniškiai, padedami K.S.Šaulio giminaičio, planuoja antroje šių metų pusėje Švėkšnoje Nepriklausomybės akto signatarui pastatyti paminklą. Parengiamieji darbai jau yra prasidėję.

Be the first to comment on "Lietuvos Prezidentės gėlių puokštė – signatarui K.S.Šauliui"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*