In memoriam Edmundas Stankevičius (1925-2017)

Užgeso buvusio Lietuvos politinių kalinių sąjungos Šilutės skyriaus pirmininko Edmundo Stankevičiaus gyvybė.

Edmundas gimė 1925 m. birželio 14 d. Vainiūnuose, Lazdijų r. Mokėsi Lazdijų gimnazijoje. 1943 m. baigė Alytaus gimnaziją. 1944 m. buvo įstojęs į Kauno universitetą, bet už antisovietinę veiklą buvo areštuotas. Kalėjo Lukiškėse, Archangelsko sr. „Sievželdorlage“, Komijoje  Intos „Minlage“. 1957 m. grįžo į lietuvą.

1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akadenijos Hidromelioracijos fakultetą, pradėjo dirbti Šilutėje Vandens ūkio projektavimo institute. Lietuvai atgavus nepriklausomybė, buvo renkamas į Šilutės miesto tarybą, buvo aktyvus Sajūdžio tarybos narys.

Šis nepaprastai darbštus ir sumanus žmogus LPKTS Šilutės skyriui vadovavo nuo nuo 1994 iki 1999 m., kol persikėlė gyventi į Kauną. Edmundas Stankevičius pagrįstai laikomas iškiliausiu LPKTS Šilutės filialo pirmininku. Edmundo vadovavimo skyriui metu susiformavo Šilutės skyriaus veiklos kryptys, sritys, tradicijos. Pirmininkas sugebėjo suburti stiprią ir gausią bendraminčių komandą, kurios dauguma, pradėjusių savo aktyvią veiklą vadovaujant Edmundui, sėkmingai sąjungos labui dirba ir dabar.

Edmundas Stankevičius sudarė Šilutės rajono rezistencijos kovų, partizanų žuvimo vietų, „stribynių“, Macikų konclagerio schemas, surinkta nemažai rašytinės medžiagos, prisiminimų. Dauguma šių istorinių vietų Edmundo pastangomis įamžinta paminklais, kryžiais ir atminimo lentomis. Daug nuveikė stiprinant Šilutės tremtinių choro „Pamario aidas“ ir ansamblių veiklą. Sudaryta elektroninė apie 1250 skyriaus narių kartoteka.

Tai buvo žmogus, kuris aistringai mylėjo gyvenimą, visada sugebėjo išlikti oriu ir teisingu.

Palaidotas Karmėlavos kapinėse. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, netekusius brangaus žmogaus.

LPKTS Šilutės filialo valdyba

1 Comment on "In memoriam Edmundas Stankevičius (1925-2017)"

  1. Ir aš Jį pažinojau. Mažai politikavo. Daug dirbo dėl LPKTS Šilutės skyriaus narių. Mėgdavo užtraukti dainą. ATA.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*