Šilutės kredito unija rūpinasi savo nariais

Šilutės kredito unijos darbuotojai visada pasiruošę padėti savo nariams.

Nuo vasario 7 dienos Šilutės kredito unijos valdyba patikslino kai kurias nuostatas ir, norėdama tapti dar patrauklesnė savo nariams, padidino palūkanų normas už laikomus terminuotus indėlius. Dabar sudarius sutartį vieneriems metams, vietoje 0,5 proc. metinių palūkanų normos, mokamos 1,1 proc. Jei indėlis ilgalaikis, penkerių metų trukmės, taikoma 2,10 procentų metinių palūkanų norma. Iki šiol būta 1,3 %.

Narių indėlininkų patogumui yra galimybė sudaryti automatinio pratęsimo sutartis. Tai reiškia, kad  pasibaigus terminuoto indėlio sutarčiai, palūkanos „sukris“ į atsiskaitomąją sąskaitą, o indėlis prasitęs neatėjus klientui į uniją.

O jei vis dėlto netikėtai, dėl kokių nors priežasčių, tektų sutartį nutraukti anksčiau laiko, palūkanos bus išmokėtos kaip už einamąją sąskaitą – 0,01 procento.

Skirtingai nuo kitų finansinių institucijų, Šilutės kredito unijoje einamosios sąskaitos nėra apmokestintos. Tai reiškia, kad nėra jokio aptarnavimo mokesčio. Nieko mokėti čia nereikia, net jei ir jokios piniginės operacijos nevykdomos ilgą laiką. Priešingai, už einamojoje sąskaitoje turimas lėšas Šilutės kredito unijoje mokamos 0,01 procento metinės palūkanos.

Kredito unijos narių patogumui visas finansines operacijas galima atlikti internetinės bankininkystės pagalba. Ir ne tik mokėti komunalinius mokesčius, už pirkinius atsikaityti internetu ar formuoti mokėjimo nurodymus (pavedimus). Nuotoliniu būdu (internetu) galima sudaryti ir terminuoto indėlio sutartį. Jei unijos narys pasinaudos tokia galimybe, ne tik bus taupomas jo ir unijos darbuotojų laikas, bet ir metinių palūkanų norma padidės 0,1 procento. Pavyzdžiui, jei metinė terminuotų indėlių palūkanų norma – 1,1 %, tai sudarant sutartį internetu palūkanų norma bus – 1,2 %. Žinoma, prieš tai būtina sudaryti internetinės bankininkystės sutartį su Šilutės kredito unija.

Nuo šiol palankesnėmis sąlygomis suteikiamos paskolos gydymuisi. Jei anksčiau tokia paskola „kainavo“ 5 procentus metinių palūkanų, tai dabar palūkanų norma sumažinta iki 3 %. Pasinaudojus šia paskola, pinigus galima skirti ne tik tiesiogiai gydymuisi, bet ir estetinei chirurgijai. Jei tokia paskola neviršija 5 tūkstančių eurų, ji suteikiama su netesybomis. Su tokia užtikrinimo priemone paskola suteikiama, jeigu kredito unijos narys yra patikimas, veda savo pajamas į kredito unijoje esančią sąskaitą ne trumpiau kaip 12 mėnesių, neturi pradelstų skolų. Jei paskola gydymuisi reikalinga didesnė nei 5 tūkstančiai eurų – būtinas kito Šilutės unijos nario laidavimas. Šiaip jau netesybų būdas gali būti taikomas ir kitokioms unijos narių paskolų rūšims užtikrinti. Kiekvienu konkrečiu atveju apie visas galimybes plačiau paaiškins Šilutės kredito unijos darbuotojai.

Taip pat nuo šiol yra gera naujiena kaimo bendruomenėms bei nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), dalyvaujančioms Europos sąjungos remiamuose projektuose. Nuo šiol paskolos palūkanos sumažintos nuo 5 iki 4 %. Be to, bendruomenėms ir NVO organizacijoms ši paskola suteikiama be paskolos administravimo mokesčio.

Yra ir Lojalumo programa paskoloms. Jei fizinis, juridinis asmuo ar ūkininkas vykdo apyvartą per Šilutės kredito unijoje turimą sąskaitą ne trumpiau kaip 3 mėnesius prieš paraiškos priėmimą ir tai sudaro ne mažiau 50 procentų visų jo pajamų, nuo galiojančios palūkanų normos jam taikoma 0,3 procentų nuolaida. Ši Lojalumo programa taikoma vartojimo paskoloms, žemės ir smulkaus verslo apyvartinėms lėšoms finansuoti. O taip pat būsto paskoloms ir investicinėms paskoloms bei ūkininkų investicinėms paskoloms finansuoti.

O jauną verslą Šilutės kredito unija kredituoja iš ES finansinės programos „Verslumo skatinimas 2014 -2020“. Tai taikoma ir fiziniams, ir juridiniams asmenims. Šia finansine parama yra siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą.

Programos tikslas – skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.

Tad tie, kurie puoselėja verslo idėją, ar numato jo plėtrą, gali pasinaudoti galimybe ne tik gauti kreditą, bet ir pasinaudoti nemokama kvalifikuoto finansų specialisto konsultacija, kas tiesiogiai pinigais neišmatuojama.

Nieko nekainuojančios individualios konsultacijos gali būti teikiamos ir tais atvejais, kai reikia pagalbos rengiant ar tiesiog sudarant verslo planą bei planuojant jo įgyvendinimą. Šilutės kredito unijos darbuotojai yra pasirengę padėti.

Šilutės kredito unija yra gavusi sutikimą iš Lietuvos banko reorganizuotis ir šiuo metu rengiasi prisijungti Kvėdarnos kredito uniją. Prisijungimo nauda – didėja Šilutės kredito unijos turtas (aktyvai), indėlių ir paskolų portfelis. O tuo pačiu tai leis išplėsti Šilutės kredito unijos aptarnaujamą teritoriją. Sustambinus unijas, tuo pačiu bus optimizuojamos išlaidos.

Metų sandūra pažymėjo svarbų Lietuvos finansų rinkos įvykį – kredito unijų reformos pabaigą.

Nuo šiol Kredito unijos turi priklausyti vienai iš dviejų centrinių unijų. Unijos priklausymas Centrinei kredito unijai leis sustiprinti kooperatinės bankininkystės veiklą, plėtoti finansinių paslaugų teikimą regionų, miestelių ir miestų gyventojams bei verslui.

Šilutės kredito unija jau daugiau kaip 22 metus yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė (LCKU), kuri šiuo metu vienija 49 Kredito unijas Lietuvoje. Priklausymas LCKU didina finansinių įstaigų vienų prieš kitus atsakomybę. Tuo pačiu – tai užtikrina šioje sąjungoje esančių kredito unijų patikimumą. Pagrindinis tikslas ir uždavinys – dirbti tvarkingai, vieningai, vienas prieš kitą atsakingai.

Palankiomis sąlygomis gauti kreditus, galimybe naudotis einamosiomis sąskaitomis komunaliniams mokesčiams apmokėti, gali naudotis tik Šilutės kredito unijos nariai. O norint jais tapti užtenka įnešti 30 eurų pajų ir tapti vienu iš Šilutės kredito unijos savininku.

Be the first to comment on "Šilutės kredito unija rūpinasi savo nariais"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*