Penkerių mėnesių biudžetas – optimizmo nedaug

Biudžetiniai metai jau beveik visiškai priartėjo prie vidurio. Tad jau ryškėja finansinės Šilutės rajono savivaldybės tendencijos. Trumpai – jos nėra šviesios, o jei lyginsime su praėjusiais metais, atsilieka. Ir ne taip jau mažai.

Gyventojų pajamų mokestis

Bendros šio pajamų šaltinio tendencijos nesikeičia metai iš metų: tai mokestis, kurio planas baigiamas vykdyti tik metų pabaigoje. Ir papratai – su kaupu. Gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris sudaro „liūto dalį“ savivaldybės biudžete, lyginant šių metų jo „surinkimą“ su praėjusiais metais, atsilieka ne taip jau mažai. Jei 2017 m. iki birželio 1 dienos jo jau buvo gauta 99,1 % penkių mėnesių plano, tai šiais – tik 92,8 %.

Bendras metinis GPM šiais metais numatytas planas – 20 milijonų 455 tūkstančiai eurų. Birželio 1 dienai jo turėjo būti surinkta 8 milijonai 522 tūkstančių, tačiau per penkis mėnesius į Šilutės savivaldybės biudžetą pateko 7 milijonai 909 tūkstančių Eur. Skirtumas (trūkumas) – beveik 614 tūkstančių eurų.

Tuo tarpu 2017 metų GPM planas buvo16 milijonų 906 tūkstančiai eurų. Tuomet per penkis praėjusius mėnesius turėjo būti gauta 7 milijonų 44 tūkstančių eurų. O „įplaukė“ 6 milijonai 979 tūkstančiai. O tai tik beveik 66 tūkstančiais eurų mažiau.

Čia belieka tik priminti, kad GPM – tai mokestis, kurį moka į biudžetą dirbantieji nuo savo uždirbto atlyginimo. Ir, nežiūrint, kur asmuo dirba, jis patenka į tą savivaldybę, kurioje tas mokesčių mokėtojas yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Pavyzdžiu, jei į Šilutės rajoną, laimėjęs 10 milijonų darbų rangos konkursą, atvyksta dirbti AB „Kauno tiltai“, kurie į Rusnę statys estakadą, tai tų darbuotojų GPM, jei tai kauniečiai, pateks į Kauno savivaldybės biudžetą.

Mokestis už atliekų tvarkymą

O šio mokesčio surinkimu šiais metais yra kuo ir pasidžiauti. Tai – sunkai surenkami pinigai, kurios skolos jau ne vieneri metai „velkasi“ paslaugos teikėjui. Jei lyginsime šių ir praėjusių metų biudžeto planą – tai šiais metais jis 100 tūkstančių eurų mažesnis, nei 2017 m. Tuomet gyventojai ir įmonės už šią paslaugą turėjo sumokėti milijoną 200 tūkstančių, o šiemet – 1 milijoną 100 tūkstančių. Per penkis šių metų mėnesius turėjo būti surinka 458 tūkstančiai. Surinka 593 tūkst. eurų – planas viršytas beveik 136 procentais.

Taigi – šių metų gegužę šio mokesčio planas buvo vykdytas 142 procentais. Savivaldybės tinklalapyje, iš kur paimti šie duomenys, neišskirta, iš fizinių ar juridinių asmenų šis pinigai atėjo. Tačiau žinant bendrą tendenciją galima daryti prielaidą, kad gyventojai, kovo pabaigoje gavę sąskaitas už visus metus, ne vienas ėmė ir sumokėjo tą metinę sumą. Dėl to biudžetas ir sulaukė nemažai pinigų. Panaši tendencija buvo ir praėjusias metais – iki rugsėjo mėnesio šį biudžeto eilutė buvo su pliuso ženklu. Tuo kaip tik nuo tada ir prasidėjo skolos: 2017 m baigti su 114 tūkstančių euro skola. Čia galima pašmaikštauti, kad dėl 100 tūkstančių erų sumažėjusio šių metų plano, šių metų pabaiga bus tik su 14 tūkstančių skola už atliekų tvarkymą.

Minusai ir biudžeto deficitas

Minusai biudžeto eilutėse reiškia nesurinktas (negautas) pajamas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą planą. Taigi – kiek daugiau nei 19 tūkstančių atsiliekama renkant nekilnojamo turto mokestį, beveik 30 tūkstančių negauta už savivaldybės suteiktas paslaugas (mokestis už ikimokyklinį bei papildomų ugdymą bei kitas paslaugas), šiek tiek  – 2,5 tūkstančio eurų – nesurinkta mokesčio už medžiojamus gyvūnus. Dar minusas yra už grafoje „už teikiamas paslaugas“ – 600 eurų.

Šiaip jau bendra penkių mėnesių negauta suma yra 372 tūkstančiai eurų. Ji gauta susumavus 17 biudžeto eilutes. Tad nežiūrint kai kurių „duobių“ – „viršytos“ jo eilutės kiek sumažino neigiamą Šilutės savivaldybės balansą. Tačiau didelio pagrindo optimizmui nėra – 2017 metais tuo pat metu Šilutės savivaldybės biudžeto deficitas buvo tik 75,8 tūkstančiai eurų.

Be the first to comment on "Penkerių mėnesių biudžetas – optimizmo nedaug"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*