Pagėgiuose šurmuliavo „Kalėdinis Žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“  (NUOTRAUKOS)

„Ar sniegas, ar lietus – turgus bus“, taip skelbime rašė Pagėgių savivaldybės kultūros centro darbuotojai, kviesdami į Kalėdinį žąsų turgų Mažojoje Lietuvoje. Nesutrukdė turgaus nei sniegas, nei lietus ir Turgaus gatvė Pagėgiuose atgijo, kaip prieš daugelį metų. Mat prieš keletą dešimtmečių būtent šioje gatvėje ir buvo įsikūręs Pagėgių  miesto turgus. 

Kultūros darbuotojai užsimojo atkartoti Smetonos laikų turgų, tad teko nemažai paplušėti, kad turgaus dalyviams padovanotų teatralizuotą reginį; turguje buvo įrengta skelbimų lenta, kurioje buvo iškabinti tarpukario laikų, o dar ir senesni skelbimai. Kiekvienas perskaitytas skelbimas privertė nusišypsoti; „Tamsta, jei dar nemetei rūkyti, tai rūkyk papirosus „Katrytė“ su vata. Vata apsaugos jūsų sveikatą. Gera kaina. Tabako ir popirosų fabrikas „Bravol“. Čia pat fotografas siūlė nusifotografuoti „ant Lietuvos laikraščių“ ir fotografiją gauti tuoj pat.

Kieno piniginėje švilpavo vėjai galima buvo šiaip paspoksoti į dekoratyvinius balandžius. Lietuvos veislinių paukščių atstovas, Šiaulių balandininkų klubo pirmininkas Rimantas Beneta į turgų atvežė penkiolikos rūšių balandžių. Ketverius metus palaikyti draugiškus ryšius su šia organizacija padeda veislinių paukščių asociacijos narys, pagėgiškis Egidijus Platūkis.

Joškės ir Saros užeigoje, kaip ir kasmet, „kupčiai“ galėjo „užgerti sandėrį“. Ši apsukrių žydų pora – tai iniciatyvūs pagėgiškiai Vaclovas ir Danutė Kasnauskai.

Miestelio šulmeistrė Lina Ambarcumian ne tik mokė rašyti be klaidų, bet ir atliko tyrimą kiek esama mažaraščių, beraščių. Mokantys puikiai rašyti ir skaityti čia pat galėjo įsigyti kokią knygą ar „ceitungą“ „kningu kupčystėje“, kurią suorganizavo Martyno Jankaus muziejaus kolektyvo darbuotojos: direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Laima Žemgulienė, Lina Vasiliauskaitė.

Miesto „burmistras“ Dainius Maciukevičius pats atgulė į ligos patalą, tačiau prieš atguldamas drauge su Pagėgių seniūnijos darbuotojais puikiai sutvarkė turgaus aikštę, sukrovė laužą žvarboje sušalusiems pasišildyti, net pastatė „purtimangą“, o ir pasisamdė pasiuntinį Valdą Gečą, kad tautai sveikinimo kalbą pasakytų. Kalbas panoro pasakyti ne tik miesto burmistras, bet ir turgaus bankelio – Pagėgių kredito Unijos vadovė Raimonda Tutlienė.

Turgaus bankelis gerokai šelpė turgų bei įsteigė pagrindinį loterijos „Laimėk žąsį“ prizą – žąsį. Ji atiteko Pagėgių kaimo gyventojai Birutei Obrikienei. Dar turgų šelpė AB „Kauno grūdai“. Prikrovė kalną gardėsių, kuriuos turgaus prievaizdai – kultūros darbuotojai, išdalino bičiuliams talkinusiems turguje. O didysis prizas  25 kg. aukščiausios rūšies miltų atiteko riebiausios žąsies savininkei stoniškietei Linai Grublienei. Jos užauginta žąselė svėrė 7,600 kg.

Šelpė turgų ir Pagėgių savivaldybės administracija. Ir šelpė ne tik lėšomis, ale aukštos klasės valdininkai Meras Virginijus Komskis, administracijos direktorė Dainora Butvydienė ir mero pavaduotojas Sigitas Stonys nupirko žąsų, ir ne sau ant Kalėdinio stalo, o pavaišino visus turgaus dalyvius. Dar savo portfelius pasvėrė ir Pagėgių savivaldybės Žemės ūkio skyriaus valdininkai ir sykiu su skyriaus vedėju Algirdu Useliu nutarė, kad besantys antros kategorijos valdininkai, tad susimetę visi skyriaus darbuotojai taip pat nupirko dvi žąsis, kurios buvo suragautos turguje. A. Uselis ir turgaus įvaizdžiu pasirūpino ir padovanojo 100 kitkų, kad prisėsti būtų kur, o ir „tavorą“ susidėti. Turgui besibaigiant meras nutarė, kad besantis pačios aukščiausios kategorijos valdininkas Pagėgiuose, tad pasileido pirkti dar žąsų: šešios riebios žąselės buvo nupirktos ir tiesiai iš turgaus nuvežtos į Pagėgių vaikų bei senelių globos namus.

Kad turgaus prekeiviai bei pirkėjai nepraalktų rūpinosi kavinės „ Po liepa“ (Usėnai, Šilutės raj.) savininkai Sonata ir Vytautas Martinavičiai. Turgaus organizatoriai pasirūpino ir tais, kurie pinigus prapirko pirkdami žąsis, juos vaišino švartzupe.

Kaip ir dera turguje, netrūko linksmybių, „monų“ ar kitų „vožinų“, apie ką nuolat informuodavo „šukdytojos“.  O vieną šukdytoją pagėgiškę Ireną Jurkūnienę „kupčiai“ galėjo nusisamdyti už kokį „kėžą“, idan ji puikiai parduodamą „tavorą“ reklamuotų. O „tavoras“ buvo tik legalus, nes kievieną atvykusį „kupčiauti“ „kupčių“ patikrino žandaras Algis Saročka ir jo jaunieji žandarai. Ir neduokdie nelegalaus tavoro…, anot žandaro „tom pradėm į „daboklę“.

Plaškių užkardos pasieniečiai – „Žandarai“ buvo draugiški ir talkino besiruošiant turgui. Nusipirkti galima buvo ir „cukierkų“ ir „lakierkų“. O paukščiais „kupčiavo“ „kupčiai“ iš Šakių, Gargždų, Veliuonos, Tauragės, Vilkyškių, Pagenaičių, Stoniškių, Juknaičių.  Paukščių buvo įvairiam skoniui: fazanai, pimperdos, antys, vištos, gaidžiai, putpelės, dekoratyvinės vištelės. Kam paukščiai netiko, galėjo „triuškį“ nusipirkti. Visą sąvadą „tavoro“ svėrimo punkto moteriškės surašė.

Tikras „monas“ buvo, kai turgaus dalyviai gaudė tris gyvas „pyles“, kurias padovanojo Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė.

Už vis širdį organizatoriams paglostė šiltas žmonių „atsinešimas“, mat pagėgiškė Rūta Kuopienė  vaikščiojo po turgų ir dovanojo organizatoriams savo rankomis numegztas kojines.  O sužavėta liaudiškos muzikos muzikantams 5 eurus paaukojo. Muzikantų būta puikių, mat tie, jau „padėkavojus“ ir įteikus visas padėkos „gromatas“, sako: „nevažiuosime namo, dar norime groti ir groti“, o rankos pačių jau mėlynos nuo žvarbos. Štai taip Jurbarko kultūros centro Kapelos „Santaka“ vadovas Petras Pojavis paruošia kolektyvą atsparų visiems šalčiams. Ištikimiausieji „kupčiai“ Algis ir Roma Gadeikiai ir Lina Grublienė „ kupčiaujantys“ žąsimis nuo pirmojo žąsų turgaus, buvo apjuosti firminėmis prijuostėmis.

Mirgėjo turguje užrašai, pavadinimai dailininkės Liucijos Bungardienės rankomis išrašyti.  Na, o apie turgų parašyti arba paviešinti ką organizatoriai parašė, pažadėjo visas būrys informacinių rėmėjų: laikraščiai „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės žinios“, „Voruta“, „Vakarų ekspresas“, „Ūkininko patarėjas“, el. svetainė „Mažoji Lietuva“. O Tauragės radijas leido „pliurpti“ apie Kalėdinį žąsų turgų Mažojoje Lietuvoje net 20 minučių.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro informacija

Be the first to comment on "Pagėgiuose šurmuliavo „Kalėdinis Žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*