Visi į jomarką Vilkyškiuose

Šis kraštas kaip muzika… Taip žymus vokiečių kilmės rašytojas Johanesas Bobrovskis savo kūryboje apibūdina Pagėgių. Praieities aidai, kultūra ir žmonės, gyvoji istorija – taip gimsta muzika rašytojo širdyje…

Istoriškai Pagėgių kraštas išsidėstęs skalvių genties šiaurinėse žemėse. Nuo senų laikų tai buvo prūsų ir vakarinių lietuvių gyvenamas kraštas. Etnografinėje Prūsų Lietuvoje (dabar Mažoji Lietuva, Klaipėdos kraštas) klestėjo protestantiškoji ideologija ir daugiakalbės kultūrinės tradicijos. Tai sąlygojo specifinį ir savitą kultūrinį gyvenimą Mažojoje Lietuvoje.

Per pastaruosius 100 metų politinė, ekonominė ir socialinė padėtis Klaipėdos krašte stipriai kito: karai, vietos gyventojų evakuacija, sunykę miesteliai ir kaimai, kultūros paveldo objektai. Pakito gyventojų tautinė bei religinė sudėtis. Tačiau etninės kultūros lopšiu išliko kaimas su savita kasdienio ir šventinio gyvenimo sankloda. Todėl kartais kestintis, kartais apmiręs kultūrinis gyvenimas Klaipėdos krašte niekada nebuvo nutrūkęs. Čia gyvenusių lietuvininkų dvasinė kultūra ir gyvenimiškoji filosofija gyva ligi šiolei: kalba, papročiai, tautodailė, muzika, tradicinės šventės, turgūs, amatai, maisto gamybos įpročiai, apranga, architeltūros ypatumai.

2017-aisias Klaipėdos miestas paskelbtas Lietuvos kultūros sostine, o Vilkyškių ir Priekulės miesteliai tapo Mažosiomis Lietuvos kultūros sostinėmis.

Maloniai kviečiame atvykti į Vilkyškius. Tai vienas gražiausių miestelių Pagėgių krašte, pasižymintis archajiškumu, gamtos ir žmogaus suformuotų elementų darna. Vilkyškių apylinkese gausu turistų lankytinų objektų. Kviečiame dalyvauti Klaipėdos krašto istoriją, kultūrą ir tradicijas atspindinčiuose renginiuose, vargonų muzikos festivalio koncertuose, turistiniuose žygiuos. Jūsų laukia įdomios ekskurijos ir edukacinės programos. Peržengę laiko slenkstį, atrasite tai, kas jungia praeitį su dabartimi ir ateitimi.

Rengėjai kviečia

Pavasaris ne už kalnų. Pamažu atgims gamta, o žmonės pradės dairytis, ką įdomaus nuveikus. Todėl visus, kurie nori pajusti tikrojo jomarko dvasią Klaipėdos krašte, kviečiame kovo 4 d. (šeštadienį)12 val. į Vilkyškius. Vilkyškių dvaro kieme vyks iškilminga Mažosios Lietuvos kultūros – Vilkyškių, atidarymo ceremonija ir nuotaikingas jomarkas.

Dalyvauti kviečiami visi maži ir dideli, tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai bei norintys prekiauti ir pirkti, pasižvalgyti ir save parodyti.

Čia Jūsų laukia linksmas jomarko šurmulys, tranki muzika, atrakcijos, loterija, skanumynai bei gardumynai. Jomarko metu turėsite galimybę paragauti  įvairių Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo gaminių bei gėrimų.

Vilkyškių miestelis turi gilią ir prasmingą istorinę praeitį. Nuo seno Vilkyškiai laikomi seniausia parapija Klaipėdos krašte. Todėl šiemet, minint 500-sias Reformacijos metines Lietuvoje, Vilkyškių bendruomenė prisimena senąsias reformuoto tikėjimo tradicijas. Klaipėdos krašte vyravo religinio pobūdžio šventės, kurios ilgainiui įgavo savitus pavadinimus – kermošius, jomarkas. Germaniškoji kermošiaus etimologija siejama su žodžiais „bažnyčia“ (vok. Kirche), o jomarkas (vok. Jahrmarkt) reiškia kasmetinį turgų.

Yra žinoma, kad Vilkyškių miestelio centrinėje dalyje vykdavo arklių  ir galvijų turgus. Todėl iš toli atvykę žmonės po ilgos kelionės užsukdavo į užeigą „Pas Kanengyser“ arba „Pechbrener“, kiti traukdavo į Aivelio kepyklą. Ši kepykla garsėjo ne tik skaniais krendeliais, štruceliais, čia buvo galima nusipirkti neįprastai keptos ruginės duonos su bulvių koše. O sviestas pas Aivelį kainuodavo tris kartus pigiau nei Memelyje.

Jomarkas_plakatas

 

Be the first to comment on "Visi į jomarką Vilkyškiuose"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*