Tarp apdovanotųjų – ir Vydūno viešosios  bibliotekos teikti kandidatai 

Zofija Genutienė su bibliotekos kolektyvu. A. Andrulienės nuotr.

2023 m. vasario 16-ąją, Pagėgių savivaldybės kultūros centro surengto iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu, garbingu apdovanojimu – medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanoti septyni Pagėgių krašto gerovę kūrę ir vis dar tebekuriantys kraštiečiai.

Tarp laureatų – ir du Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės teikti kandidatai: stoniškietė bibliotekininkė, aktyvi visuomenininkė, krašto kultūros puoselėtoja ir skleidėja Zofija Genutienė (Kazlauskaitė) bei pagėgiškis tautodailininkas, fotomenininkas, medžio drožėjas, tautodailės tradicijų bei Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos puoselėtojas Ignas Incius. Džiugu, jog šiam bibliotekos teikimui neliko abejingų – Zofijos Genutienės kandidatūrą garbingam apdovanojimui gauti teikė ir Stoniškių bendruomenė, o Igno Inciaus kandidatūra teikta bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnija bei Pagėgių bendruomene.

Zofija Genutienė – pirmoji profesionali bibliotekininkystės srities specialistė, dirbusi Stoniškių bibliotekoje ir šiemet, 2023-iaisiais, skaičiuojanti jau 48-uosius savo gražaus, iškilaus, brandaus ir prasmingo profesinio kelio metus. Stoniškių biblioteka – vienintelė darbovietė Zofijos Genutienės gyvenime: čia ji praleido jau daugiau kaip du trečdalius gyvenimo ir visada – entuziastingai bendruomenės labui skleidė kultūros, skaitymo šviesą, užtikrino žinių sklaidą ir prieinamumą tiek mažam, tiek dideliam. Kadangi čia pradėjo darbuotis būdama labai jaunutė – sulaukusi vos 19 m., šis darbas tapo jai visu gyvenimu, skaitytojai – tarsi artimaisiais, o biblioteka – antraisiais namais. Nuo pat pirmųjų savo darbo Stoniškių bibliotekoje dienų, Zofija Genutienė ėmėsi uoliai ir be atvangos dirbti siekdama gyventojų, besilankiusių Stoniškių bibliotekoje, kultūrinio, informacinio gerbūvio. Ji nenuilstamai rūpinosi Stoniškių bibliotekos teikiamų paslaugų ir atliekamų funkcijų kokybės kėlimu, kraštotyrinio darbo spektro plėtimu.

Stoniškiuose įsikūrusi didžiausia Pagėgių krašto tremtinių ir politinių kalinių grupė, kuri nuo 2007-ųjų kasmet birželio mėnesį renkasi į susitikimus bibliotekoje, dalinasi savo memuarais, poetinėmis mintimis. Džiugu, jog šios tradicinės, tremtį patyrusių kraštiečių sueigos, bibliotekininkės Zofijos Genutienės iniciatyva, kasmet, minint birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną, įgyja vis naujas spalvas, įgauna vis naują reprezentatyvų informacinį svorį, kadangi į šių renginių programą yra įtraukiami kompetentingų krašto istorijos žinovų skaitomi pranešimai, dalijimasis literatūrine tremtinių kūryba ir jos skaitymai, etnografinių ansamblių muzikiniai pasirodymai, tremtinių šviesus atminimas simboliškai pagerbiamas uždegant žvakeles ir padedant gėlių žiedus prie Stoniškių parke esančio paminklinio akmens tremtinių kančioms atminti. Džiugu, jog šis tradicinis renginys sutraukia vis daugiau dalyvių – jame dalyvauja krašto literatai, savivaldybės vadovai, kultūros, švietimo sričių atstovai.

Taipogi Zofijos Genutienės rūpesčiu, bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnija ir Stoniškių kaimo bendruomene, kasmet organizuojami krašto visuomenę gausiai suburiantys Laisvės gynėjų dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir kitų atmintinų datų, rašytojų jubiliejų minėjimai. Periodiškai pristatoma krašto tautodailininkų, fotografų, tapytojų kūryba. Renginiai praturtinami ir pačios Zofijos Genutienės kūrybos posmais. Gausiai rengiamos virtualios parodos, sudaromi Pagėgių krašto virtualioje enciklopedijoje publikuojami kraštotyros įrašai apie Stoniškių seniūnijos lankytinus objektus bei žymias asmenybes. Zofija Genutienė parengė ir iki pat šiol naujausia vaizdine bei tekstine informacija pildo 2023-iaisias jau 74 metų veiklos laikotarpį aprėpiantį bibliotekos metraštį.

Nepriekaištingas, profesionalus, uolus ir nuoširdus Zofijos Genutienės darbas bibliotekinės veiklos baruose, atsidavimas Pagėgių krašto žmonių gerbūvio kūrimui, bendruomenės telkimui kultūros, krašto istorijos puoselėjimui bei sklaidai neliko nepastebėtas šalies bei Pagėgių savivaldybės vadovų ir netgi – tarptautiniu mastu žymių Pagėgių krašto išeivių. 1979 m., Zofijos Genutienės vadovaujamam Stoniškių filialui suteiktas „Puikaus darbo bibliotekos“ vardas. 1980 m. biblioteka gavo prizą už gerą darbą su vaikais. 1999 m. ši bibliotekininkė pagerbta Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjos V. Griškevičienės padėka už ilgametį darbą. 2000 m., pažymint profesinės veiklos 25-metį, jai įteiktas LR Kultūros ministerijos (ministras Arūnas Bėkšta) padėkos raštas. 2012 m. Zofija Genutienė pagerbta Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio padėkos raštu, šiai asmenybei taipogi suteiktas Pagėgių krašto garsintojos vardas ir įteikta Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos narės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės, pagėgiškės Jūratės Caspersen įsteigta premija.

Antrasis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos teiktas nominantas – Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos gamtos, kultūros, architektūros istorijos metraštininkas fotografijoje, daugelį metų kultūros baruose aktyviai besidarbuojantis Ignas Incius. Tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1991 m.). Vienas iš Pagėgių krašto liaudies meno draugijos įkūrėjų (2011 m.). 1983-2001 m. laikotarpiu aktyviai dalyvavo autorinėse respublikinėse, zoninėse bei rajoninėse tautodailininkų parodose. Fotografijos keliu pradėjo žengti prieš 11 metų, parengęs pirmąją savo fotografijos darbų parodą „Medžio drožiniai“ (2012 m.). Ši ekspozicija tapo atskaitos tašku, po kurio sekė kitos šio menininko personalinės parodos, puošusios Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir Pagėgių savivaldybės kultūros centro erdves. Viso suorganizuota net 15 foto darbų parodų. Publikacijos apie Igno Inciaus kūrybinę veiklą skelbtos respublikinėje, rajoninėje spaudoje, įvairiose interneto svetainėse.

2018 m., tradicinio Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuojamos Pagėgių literatūrinio pavasario šventės metu, Ignui Inciui suteiktas Pagėgių krašto garsintojo vardas ir įteikta Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigta piniginė premija. Šis garbus apdovanojimas skirtas „Už nenuilstamą ilgametę veiklą fotografijose fiksuojant, įamžinant, puoselėjant ir populiarinant Pagėgių krašto istorijos, gamtos bei kultūros paveldą, už sakralinių tradicijų sklaidą ir lietuvių liaudies meno atvaizdavimą medžio skulptūrose.“

Igno Inciaus kūrybinė bei visuomeninė veikla pažymėta daugybe įvairiausių padėkų.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė džiaugiasi, didžiuojasi 2023 m. apdovanojimų „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ laureatais Zofija Genutiene bei Ignu Inciumi ir linki toliau savo pavyzdžiu bei nuoširdžiu darbu Pagėgių krašto labui įkvėpti esamas ir ateinančias kartas.

Sonata Nognienė,
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos
metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Be the first to comment on "Tarp apdovanotųjų – ir Vydūno viešosios  bibliotekos teikti kandidatai "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*