Supažindino su naujais eksponatais ir dėkojo dovanojusiems   

Jau senokai tapo įprasta, kad sausio 15 dieną Šilutėje ne tik minimas 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimas. Tą dieną Šilutės Hugo Šojaus muziejus pateikia lyg ir nedidelę ataskaitą – bendruomenę supažindina su per metus muziejaus fondus papildžiusiais eksponatais. Tuo pačiu – tai yra puiki galimybė padėkoti tuos eksponatus perdavusiems žmonėms. 

Pirmadienio pavakare šilutiškiai ir buvo pakviesti į parodos „Eksponatai laikmečio liudininkai“ atidarymą. Pirmiausiai visų atėjusiųjų akį patraukė įspūdingo dydžio dailus raudonmedžio stalas, dekoruotas meniškais drožiniais. Jis pagamintas Prancūzijoje XX a. pirmoje pusėje ir buvo gan įprastas anų laikų dvarų baldas. Kaip dar prieš parodą sakė Šilutės muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė, šį restauruotą ir solidų eksponatą už savo lėšas įsigijo pats muziejus. Jis nėra iš Hugo Šojaus dvaro, tačiau pagal savo stilistiką labai panašus į tai, kas galėjo būti pas Šilutės dvarininką. Tad tai bus ir eksponatas, ir tuo pačiu baldas Freskų salėje, kuri tarnauja įvairiems renginiams. Šis puošnus stalas atliks ir dvaro epochos liudininkės, ir tiesioginę baldo funkciją.

Apie naujuosius eksponatus susirinkusiems papasakojo ir trumpai juos pristatė vyriausioji muziejaus fondų saugotoja Natalija Kučinskaja. Iš viso per 2017 metus Šilutės H.Šojaus muziejaus fondai pasipildė 896 eksponatais. Didžioji jų dalis yra muziejui dovanoti, dalis surinkta etnografinės ekspedicijos metu. Eksponatus žmonės dovanojo ir muziejaus Švėkšnos, ir Žemaičių Naumiesčio filialams.

Po parodoje eksponuojamų istorinių vertybių pristatymo bei juos muziejui dovanojusiųjų įvardinimo, direktorė I.Skablauskaitė įteikė padėkos raštus, o su jais ir muziejuje išleistų leidinių – „O jei taip parašiau, tai taip ir bus buvę…“ apie Ievą Simonaitytę ir „Lietuvininkų tarmės“ III edukacinį sąsiuninį – šioje parodoje dalyvavusiems muziejui eksponatus perdavusiems asmenims Emilijai Sakalauskienei, Vilmai Grigonienei, Petrutei Kleimenovienei, Eugenijai Juraškaitei – Murauskienei, Skirmantei Galvydei ir Algirdui Venckui. Kitiems padėkota bus išsiunčiant visa tai paštu.

Be šių žmonių eksponatus 2017 metais Šilutės H.Šojui dovanojo ir buvo dėkojama Monikai Dubinskaitei, Birutei ir Gerchard Martinkams, Raimondui Puodžiūnui, Kurt Beutler, Antanui Čeponui, Dariui Balsui, Onai Tubutienei, Matui Veličkai, Ninai-Nijolei Valuckienei, Algimantui Urbonui, Andriui Čečkauskui, Kęstučiui Zdanevičiui, Kastyčiui Peredniui, Marinai Kulčinskajai, Giselai Baumann, Dominykui Budvyčiui, Daivai Galeckienei, Reginai Strukčinskienei, Rimai Tarvydienei, Anai Golozubovai, Antanui Jakui, Sonatai Preikšaitienei.

Švėkšnos muziejaus filialui eksponatus perdavė Marija Zdanienė, Robertas Marcinkevičius, Metardas Urmuliavičius, Vytautas Bliūdžius, Kazys – Algirdas Pužas, Aida Sullivan, Petras Čeliauskas, Jūratė Vaštakienė, Jurgita Oželienė, Živilė Matonienė, Domas Žiogas, Klara Pozingienė, Vaida Žąsytienė, Rolandas Gustaitis ir Liucija Serapinaitė.

Po parodos atidarymo visi buvo pakviesti pažiūrėti istorinio filmo apie 1923 metų sukilimą „Klaipėdos atvadavimas“.

Be the first to comment on "Supažindino su naujais eksponatais ir dėkojo dovanojusiems   "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*