Spaustuvininko Martyno Jankaus sodyba Bitėnuose paskelbta valstybės saugomu objektu

Atstatomos M. Jankaus sodybos vizualizacija.

Bitėnų kaime (Pagėgių savivaldybėje) esanti sodyba, kurioje XIX a. vid. gimė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas „Aušros“ leidėjų, Tilžės akto signataras Martynas Jankus, kultūros ministro Simono Kairio įsakymu paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Šį statusą taip pat įgijo kompleksinės sodybos dalys: jos rūsys, daržinė ir M. Jankaus sodybos namas. Kultūros ministro įsakyme nustatyta, kad šie objektai saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui, o jų reikšmingumą lemia architektūrinės, istorinės ir memorialinės vertingosios savybės.

„Tiek lietuviškai raštijai, tiek apskritai kultūros istorijai M. Jankaus nuopelnai yra didžiuliai. Jo gimtoji sodyba – reikšmingas kultūros paveldo objektas, vertas nuolatinio mūsų visuomenės dėmesio ir pagarbos. Sprendimas įtraukti šią sodybą į valstybės saugomų objektų sąrašą ne tik dar labiau padidins susidomėjimą šią nepaprasta vieta ir M. Jankaus asmenybe, bet ir atvers daugiau galimybių tvarkybai“, – sakė kultūros ministras S. Kairys.

Po Kultūros ministro Simono Kario įsakymo Martyno Jankaus sodybą įtraukti į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą, Pagėgių savivaldybės administracija nusprendė teikti paraišką M. Jankaus sodybos daržinės Bitėnuose sutvarkymo darbams įgyvendinti. Rugsėjo 13 d. mero Vaido Bendaravičiaus kabinete vyko susirinkimas kuriame dalyvavo administracijos direktorius Virginijus Komskis, mero pavaduotojas Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Bronislovas Budvytis, mentorius Petras Kuzmarskis,  Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Valdemaras Dikmonas, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė.  Aptartos galimybės gauti finansavimą dalies objekto sutvarkymui ir įveiklinimui. Susitikime nutarta dar šiemet parengti ir teikti paraišką Kultūros paveldo departamentui, kad būtų gautas finansavimas sodyboje esančios daržinės tvarkybos darbams atlikti. Aptarta galimybė daržinės tvarkybos projektą įgyvendinti per trejus metus, tam, kad nebūtų sudaryta našta savivaldybės biudžetui.

Bitėnuose M. Jankus įkūrė spaustuvę, kuri veikė 1892–1909 m. Pas M. Jankų kurį laiką gyveno nuo valdžios besislapstatys knygnešiai, visuomenės veikėjai. 1918 m. M. Jankus spaustuvę įsirengė kaip gyvenamąjį namą. Spaustuvės pastatas, sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo, 1998 m. atstatytas buvusioje vietoje. Šis Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas taip pat turėjo spaustuves Ragainėje, Tilžėje, Klaipėdoje, Šilutėje, kuriose iš viso išleista apie 400 knygų ir 27 periodiniai leidiniai lietuvių bei vokiečių kalbomis.

Už savo veiklą M. Jankus buvo apdovanotas Lietuvos ir užsienio šalių ordinais, pagerbtas išskirtiniu Mažosios Lietuvos patriarcho vardu, jam dar gyvam esant laikinojoje sostinėje Kaune 1939 m. buvo pastatytas biustas.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus informacija

Be the first to comment on "Spaustuvininko Martyno Jankaus sodyba Bitėnuose paskelbta valstybės saugomu objektu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*