Šilutės gražinimo draugija ir jos darbai

Šiandien, 17 valandą, Šilutės seniūnijos salėje, Lietuvininkų g. Nr. 17, įvyks visuotinas Šilutės gražinimo draugijos ataskaitinis susirinkimas. Jos metu draugijos pirmininkas Egidijus Vidrinskas pateisk draugijos veiklos ataskaitą. Bus ir finansinės veiklos ataskaita. Taip pat bus kalbama ir apie Draugijos įstatų keitimą. Kaip ir dera, vyks diskusijos, ateities planų sudarymas ir kiti dalykai.

Kviečiame atvykti į šį susirinkimą ir prisidėti prie Šilutės gražinimo draugijos veiklos. Tiems, kurie tai padaryti negalės, siūlome susipažinti su iš anksto parengta pirmininko E. Vidrinsko ataskaita ir susipažinti su nuveiktais darbais. Prisijungti galima bet kada.

Asociacijos Šilutės Gražinimo draugijos
Valdybos ir Pirmininko

ATASKAITA
2015 metai

2007 m. Šilutės miesto gyventojų grupė nutarė atkurti 1918 m. Šilutėje įkurtą ir iki pat antrojo pasaulinio karo veikusią Šilutės gražinimo draugiją.
Šiuo metu Asociacijoje yra 15 narių. Per ataskaitinį laikotarpį narių skaičius nesikeitė.

Asociacijos valdyba:
1. Egidijus Vidrinskas (Asociacijos ir Valdybos pirmininkas)
2. Rimas Jaruškevičius (Asociacijos finansininkas)
3. Edvardas Jurjonas
4. Roza Šikšnienė
5. Saulius Sodonis

Asociacijos revizorius: Darius Barasa

Draugijos tikslas yra rūpintis miesto kultūros paveldu bei ugdyti miestiečių meilę
miesto aplinkai.

Per 2015 metus vykdytos veiklos:
1. Talka „Šeimos skvere“ (2015-03-14) karklų žuvies remontas ir apgenėjimas;
2. Parašytas raštas Šilutės rajono merui dėl medžių tvarkymo ir galimybės gauti informaciją apie Šilutės mieste numatomus pertvarkyti želdinius. Mero atsakymas pribloškiantis, turėjo atgarsį Šilutės rajono žiniasklaidoje „Šilokarcema“ 2015-04-17 straipsnyje „Meras nekaltas, kalta valdininkų nuomonė“.
3. Kaip ir kiekvienais metais, nuo 2010 metų draugijos nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos organizacijų rengiamose akcijose „Darom 2015“. Talka kapinaitėse, akcijos „Darom“ metu – dalyvavo Roza, Pinne ir Egidijus. Ačiū Pinne už arbatą ir nuostabius pyragus.
4. Talka kapinaitėse gegužės 26 d. kartu su Dariu Viliumi ir Eugenijumi Šuldiakovu. Pradėta tvarkyti Zudermano šeimos kapavietė.
5. Parengtas fotoreportažas apie vaikų žaidimo aikštelių būklę daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir pateiktas užklausimas – raštas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaikų žaidimo aikštelių tvarkymo. Atsakymo negauta.
6. Šilutės miesto šventės proga atvyko mūsų draugijos nariai Helmut Meyer, Karin Meyer ir Martin Bensen iš Beverstedto su labdaros kroviniu. Kėdės koplytėlei, mūsų draugijai atvežtas benzininis generatorius kapinių tvorelių remonto darbams. Didelis ačiū Helmut ir Karin Meyer už rūpestį, labdaros krovinį ir kapinaitėse pasodintus skroblus.
7. Talka kapinaitėse (2015-06-16) Išbandytas generatorius, tvarkant Zudermano šeimos kapavietės metalinę tvorelę.
8. Talka kapinaitėse (2015-07-02) su skautais iš Kauno, surinktos šiukšlės, aptvarkytos keletas kapaviečių. Vadovė Lina Ražukaitė ir kt. Įvyko Gražinimo draugijos narių (Roza ir Egidijus) susitikimas Vileikiuose, skautais stovykloje.
9. Gražinimo draugijos nariai dalyvavo VŠĮ „Augustana“ organizuotame seminare (2015-08-19), Šilutės raj. senųjų kapinių tvarkymo problemoms aptarti.
10. Per spalio mėnesį įvyko kelios talkos, kurių metu buvo remontuojama ir, iki lapkričio 1 d. buvo nudažyta Zudermano šeimos kapavietės tvorelė.
11. Šilutės evangelikų liuteronų bendruomenės prašymu, draugija padeda organizuojant kapinių dienos paminėjimą evangelikų liuteronų kapinių koplytėlėje. Paruošiama, sutvarkoma koplytėlė, pašildoma, užkuriant krosnelę.
12. Talka kapinių koplytėlėje. Kalvis Darius Vilius pagamino apsaugines grotas koplytėlės langams, kurias kartu pagalbininkais Eugenijum, Algimantu bei mūsų nariais pritvirtinome. Ačiū Eugenijui, Algiui, Orestui, Edvardui už talką, o Rozai už arbatą ir pyragus.
Parengta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkursui paraiška – Šilutės miesto senųjų evangelikų liuteronų kapinių priežiūrai ir tvarkymui.

Šilutės gražinimo draugijos valdyba per 2015 metus rinkosi į posėdžius, kurie tradiciškai kviečiami pirmąjį mėnesio ketvirtadienį. Įvyko 8-10 valdybos susirinkimų.
Šilutės gražinimo draugija nuo 2014 metų yra Šilutės miesto asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ narys, kurioje yra išrinkta valdybos nariu. Dalyvauta trijuose asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ valdybos susirinkimuose.

Draugija ir toliau inicijuoja visos kapinių teritorijos sutvarkymą t.y. buvusių gražių vartų atstatymą, kapinių teritorijos apsodinimą gyvatvore, buvusių alėjų ir takų išryškinimą, žymių žmonių kapaviečių sutvarkymą ir pažymėjimą.

Draugijos iniciatyva Šilutėje atsirado „Šeimos skveras“. Miesto centre, netoli prekybos centrų buvo ketinta įrengti mašinų stovėjimo aikštelę, tačiau draugija ėmėsi aktyvių veiksmų- pokalbiai su rajono vyriausiuoju architektu, savivaldybės administracija ir pasiekė, kad teritorija būtų perduota draugijai tvarkyti. 2011 metais, kaip darbų pradžios ženklą, draugija pastatė iš žilvyčių ir karklų supintą pavėsinę „Karklų žuvį“, kurią ypač pamėgo vaikai.

Lapkričio mėnesį įvyko dar vienas susitikimas su Vokietijos piliečių delegacija, atvežusių kalėdines dovanėles „Šilutės Sandoros“ globotiniams. Toliau palaikomi ryšiai su Hilmar Koehler iš Bischofswerda. Svečiai domėjosi evangelikų liuteronų kapinių tvarkymo eiga ir galima jų pagalba toliau tvarkant kapines.
Šilutės gražinimo draugijos darbai ir naujienos nuo 2012 m. lapkričio 8 d. viešinami svetainėje www.facebook.com/pages/Šilutės-gražinimo-draugija, kurią administruoja Orestas ir Egidijus.

Tolimesni prioritetiniai Šilutės gražinimo draugijos veiklos darbai išlieka:
1. Senųjų Šilutės evangelikų liuteronų kapinių tvarkymo darbų inicijavimas ir koplytėlės remontas;
2. Projekto „Šeimos skveras“ tęsimas, naujų įrenginių pastatymo inicijavimas, gėlynų ir želdinių įveisimas, priežiūros finansavimo paieška;
3. Kasmetinis dalyvavimas Šilutės miesto talkose, „Darom 2015“ ir pan.
4. Projekto „Šyša mūsų upė“ tolimesnis vykdymas;
5. Naujų Šilutės gražinimo iniciatyvų paieška ir palaikymas.

Asociacijos Šilutės gražinimo draugija pirmininkas
Egidijus Vidrinskas
Šilutė, 2016-02-25

Viršutinėje nuotraukoje:
„Karklų žuvies“ remonto talkininkai.

Pine

Pinne ir jos pyragai.

Pine ir jos pyragai

„Darom 2015“ talkininkės Pinne ir Roza.

Zuvis_po

„Karklų žuvis“ po remonto.

Zuderman

Suremontuota Zudermano šeimos kapavietės tvorelė.

paminkl

Zudermano šeimos kapavietė.

Pries

Senųjų Šilutės evangelikų liuteronų kapinių koplytėlė 2008 metais.

Po

Senųjų Šilutės evangelikų liuteronų kapinių koplytėlė 2015 metais.

Talkininkai

Koplytėlės langų grotų sumontavimo talkininkai.

palang

Koplytėlės langai apsaugoti Dariaus Viliaus pagamintomis grotomis.

Gluosniai

Nupjauti „keliantys pavojų“ gluosniai Šilutėje.

Likes

„Keliantys pavojų“ gluosniai Šilutėje.

Komentarų nėra, būk pirmas. "Šilutės gražinimo draugija ir jos darbai"

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*