Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karinių oro pajėgų aerofotonuotraukų kolekcija

Vokietijos karinių oro pajėgų (Luftwaffe) žvalgyba savo veiklą labai suaktyvino Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Pradėti organizuoti sisteminiai skrydžiai tose vietose, kuriose vyko karo veiksmai, arba užkariauti numatytose teritorijose. Iš oro buvo fiksuojami daugiausia karinės ir civilinės infrastruktūros objektai. Šiam tikslui sukurtas centralizuotas karinės oro žvalgybos aparatas. Žvalgybinių skrydžių metu užfiksuota medžiaga (fotofilmai) po pradinės analizės (vaizdų dešifravimo) vietose įsteigtuose oro žvalgybos padaliniuose tolesniam saugojimui ir karinių veiksmų planavimui buvo persiunčiami į „Fliegerkorps“ padalinį, kuris buvo įkurtas prie Vyriausiosios Vermachto vadavietės (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) būstinės Zossen vietovėje, apie 30 km į pietus netoli Berlyno.

Lietuvos teritorija, kuri tuo metu buvo okupuota ir inkorporuota į Sovietų Sąjungos sudėtį, Vokietijai rengiantis „Barbarossa“ karinei operacijai, 1940–1941 m. iš oro buvo intensyviai žvalgoma. Čia buvusių karinės ir civilinės infrastruktūros objektų fotofiksavimas iš oro vėl suintensyvėjo 1944–1945 m. Vokietijos kariuomenei traukiantis iš Lietuvos.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje britai ir amerikiečiai atrado daugybę Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybos aerofotonuotraukų, žemėlapių, fotomozaikų ir kt. Visa tai buvo paslėpta keliose vietose.

„TURBAN“ – tai kodinis pavadinimas visos Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybos užfiksuotos aerofotomedžiagos, kurią atskiromis dalimis įvairiose Vokietijos ir jos okupuotų šalių vietose aptiko britai ir amerikiečiai. Šiuo kodinių pavadinimu pavadintas projektas, kurio pagrindinis tikslas buvo sutvarkyti ir susisteminti visą trofėjinę aerofotomedžiagą. Didžioji dalis, kuri svėrė net 16 tonų, trofėjinės žvalgybinės aerofoto medžiagos, kuri buvo surasta netoli Hitlerio buveinės Berchtesgadeno vietovėje, Bavarijoje, buvo pavadinta kodiniu pavadinimu „DICK TRACY“. Sąjungininkai aptiko šią medžiagą supakuotą dėžėse, matyt, buvo bandoma ją paslėpti saugesnėje vietoje, bet nespėta. Kitos didelės kolekcijos, kurios sudarė „TURBAN“ pagrindą, buvo rastos Vienoje (kodinis pavadinimas „ORWELL“), Osle („MONTHLY“) ir Berlyne-Tempelhofe („TENANT“).

Vokiečių karo belaisvių, kurie dirbo aerofotožvalgybos srityje ir vėliau pateko į Vakarų sąjungininkų nelaisvę, teigimu, „TURBAN“ sudarė tik 1/10 dalį visų Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybos aerofotomedžiagos. Kur yra likusi dalis? Ji galėjo būti pačių vokiečių paslėpta ar sunaikinta. Taip pat tikėtina, kad dalis Vokietijos fotografijos žvalgybos medžiagos pateko į Raudonosios armijos rankas, tiesa, Sovietų Sąjungos vadovybė apie tai niekados nėra viešai pranešusi.

1945 m. birželio mėn. visa „TURBAN“ medžiaga buvo supakuota į dėžes ir išskraidinta į Didžiąją Britaniją, į Karališkųjų oro pajėgų Centrinį aerofotonuotraukų dešifravimo ir interpretavimo vertimo padalinį, esantį Medmenhamne. Ten buvo pradėtas bendras Jungtinės Karalystės ir JAV projektas.

Pradėjus vykdyti projektą, visi skrydžiai gavo individualius numerius su „GX“ kodu. Formuojant GX rinkinius, medžiagos, žvalgybinių skrydžių aerofotomedžiagos atranka ir rūšiavimas truko iki 1949 m. Vykstant Šaltajam karui, buvusi Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybinė aerofotomedžiaga suteikė Vakarų sąjungininkams žvalgybinę informaciją apie karinę ir civilinę infrastruktūrą Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos dalyse, kurios buvo neįmanoma gauti iki 1960 m., kuomet žvalgyboje buvo pradėti naudoti iš palydovų gaunami aerofotovaizdai.

Visi GX aerofotovaizdai buvo nukopijuoti ir pasidalinti tarp Jungtinės Karalystės ir JAV. Pasibaigus Šaltajam karui, GX aerofotografijos ir fotomozaikos buvo išslaptintos. Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija šią kolekciją perdavė Keele universitetui. 2008 m. ji buvo perkelta į Škotijos senovės ir antikinių paminklų komisiją (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland, RCAHMS) pagal bendrą Nacionalinio archyvo ir Keele universiteto iniciatyvą.

JAV ši kolekcija pateko į JAV Nacionalinį archyvą (NARA), kur iki šiolei yra saugoma. LCVA specialistai 2015 m. vasarą per pusantro mėnesio Nacionaliniame archyve atrinko ir nuskenavo maždaug 17,5 tūkst. aerofotonuotraukų, kurios priskiriamos 2013 skrydžių. Jie virš Lietuvos teritorijos buvo atlikti 1941–1945 m. Į Lietuvą pargabenta kolekcija sudaro tik 2/3 visos medžiagos, 1/3 dar liko nenuskenuota.

Prieities sąlygos
Šiuo metu aplikacijoje peržiūrai yra pateikti šeši skrydžių maršrutai, kuriuos galima pasižiūrėti nurodytu tinklapio adresu naudojant Aerofotonuotraukų palyginimo dviem skirtingais laikotarpiais aplikaciją, kuri suteikia vartotojui galimybę pasirinkti lyginamus žemėlapius ir pakeisti jų santykinį dydį naudojant interaktyvų slankiklį. Kitų skrydžių medžiaga palaipsniui bus įkeliama į puslapį.

Naudojimo sąlygos
Naudojant (skelbiant, pateikiant nuorodas moksliniuose darbuose) aerofotografijas, turėtų būti pateikiama tokia nuoroda: Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) RG 373 GX ??? (GX dėžutės numeris nurodomas pagal skaitmenintų vaizdų katalogo numerį).

Apie projektą

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI) nuo 2015 m. partnerio teisėmis dalyvauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) projekte, kuriuo siekiama identifikuoti ir suskaitmeninti Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos teritorijos aerofotonuotraukas. 2015 m. LCVA darbuotojai JAV Nacionaliniame archyve (NARA) atrinko ir nuskenavo 213 Vokietijos karinių oro pajėgų žvalgybos skrydžių maršrutų, kurie 1941–1945 m. buvo atlikti virš dabartinės Lietuvos teritorijos. NARA nuskenuotų aerofotografijų skaitmeninių kopijų pagrindu LCVA buvo sudaryta archyvinė kolekcija Nr. 1800, kurią sudaro 17,5 tūkst. aerofotovaizdų.

2017 m. LCVA vykdė projektą „Antrojo pasaulinio karo metų aerofotonuotraukose užfiksuotų Lietuvos vietovių identifikavimas ir sklaida“, kuriuo siekta identifikuoti (lokalizuoti) aerofotonuotraukose užfiksuotas vietoves bei sukurti duomenų bazę ir įrankius vartotojams internete naudotis istorinio aerofotoarchyvo skaitmeniniu turiniu.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneriai: UAB Hnit-Baltic bei Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Projekto vadovas dr. Romas Jarockis.

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto informacija. 

1 Comment on "Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karinių oro pajėgų aerofotonuotraukų kolekcija"

  1. Nuomonė | 2018-01-02 at 19:11 |

    Internete yra nemaža dalis nuotraukų geležinkelio nuo Pagėgių iki Klaipėdos. Papuola ir Šilutės dalis. Gaila kad nesukėlė į naują tinklapį.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*