Rambyne aptartos Mažosios Lietuvos regiono etnokultūros problemos

Penktadienį Rambyno regioninio parko lankytojų centre įvyko Etninės globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo ir Aleksandro Stulginskio universiteto organizuotas seminaras, skirtas Mažosios Lietuvos regionui iš seminarų ciklo  „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016“.

Sveikinimo kalbą pasakė ir rengėjus knygomis „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ apdovanojo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys. Vicemeras išsakė džiugesį ir pasididžiavimą, kad Lietuvos akademinė bendruomenė tokiems svarbiems seminarams renkasi Pagėgių kraštą, palinkėjo sklandaus darbo ir dalyvavo įdomiose diskusijose Mažosios Lietuvos istorinės praeities įprasminimo, populiarinimo bei sklaidos klausimais.

Renginyje be Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos narių gausiai susirinko kultūros darbuotojų, muziejininkų, bibliotekininkų, pedagogų, bendruomenių atstovų, tautodailininkų, kraštotyros draugijos narių ir kt. iš visos Mažosios Lietuvos regiono.

Seminaro dalyvius pasveikino Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. Jis kalbėjo, kad minint Vietos bendruomenių ir bibliotekų metus, panašių seminarų tikslas – pabrėžti vietos bendruomenių svarbą stiprinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje, formuoti bendruomenių plėtrai palankią aplinką ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą. Pasak pirmininko, Etninės kultūros globos taryba, turėdama sukaupusi patirtį iš Tarmių ir Etnografinių regionų metų veiklos ir sklaidos, bei matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizuoja šį seminarų ciklą.

Aleksandro Stulginskio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė perskaitė pranešimą tema „Tradicinių amatininkų ir tautodailininkų dirbinių realizavimas, praktinė patirtis“. Apie Mažosios Lietuvos vietovardžius vartosenoje ir mokslinių tyrimų lauke kalbėjo Klaipėdos universiteto doc. dr. Jonas Bukantis. Etnografinių regionų metų žinių sklaidos informacinėje erdvėje patirtį apžvelgė Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Knygotyros ir dokumentotyros instituto dr. Tomas Petreikis. Etninės kultūros jungtis tarp bendruomenės ir mokyklos aptarė Emilija Bugailiškienė iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Dr. Nerijus Brazauskas iš Šiaulių universiteto perskaitė pranešimą tema „Etninė kultūra ir universitetas: poreikiai, turiniai, tęsiniai“. Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, Albertas Krajinskas, Juratė Bučmytė aptarė etnografinių regionų kultūrinių, istorinių ženklų atkūrimo ir pritaikomumo aspektus, o tautinio paveldo produktų išsaugojimo Lietuvoje apžvalgą padarė Regina Voverytė-Šimkienė iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos. Apie etninės kultūros vaidmenį vietinės bendruomenės gyvenime kalbėjo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovė Jolanta Marija Malinauskaitė.

Svečiai lankė Rambyno piliakalnį ir Bitėnų kapines, apžiūrėjo Martyno Jankaus muziejaus ekspoziciją. Daugelis jų Pagėgių krašte lankėsi pirmą kartą, buvo sužavėti lankytinais objektais, unikalia gamta ir pažadėjo sugrįžti su panašiais seminarais, kurių tikslas pasak V. Jocio, yra bendradarbiaujant su universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkais ir etninės kultūros puoselėjimo praktikais įvairiose srityse perduoti sukauptą teorinę ir gyvąją patirtį vietinių bendruomenių nariams, aktyviai besidominčiais tradicinių ir kalendorinių švenčių šventimu. Padėti ir skatinti tradicinių amatų meistrams ir tautodailės kūrėjams savo dirbinių realizacijai naudoti įvairias klasikines ir naujas informacinės sklaidos ir pirkėjų paieškos formas. Padėti bendruomenėms ir savivaldybėms aiškiau išreikšti etnokultūrinio ugdymo poreikį ir to siekti visose žmogaus ugdymo pakopose, pradedant ikimokykline įstaiga ir baigiant aukštąja mokykla. Siekti glaudesnio abipusio regioninės kultūrinės, periodinės spaudos leidėjų, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo.

Ingrida Jokšienė
Kultūros skyriaus specialistė

Nuotraukos Astos Andrulienės

Be the first to comment on "Rambyne aptartos Mažosios Lietuvos regiono etnokultūros problemos"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*