Naujas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ knygos leidimas

Lietuvos Garbės konsulas Baden-Würtenberge prof. dr. Wolfgang von Stetten, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis, kun. Miroslav Danys, vyriausybinės Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo komisijos narys.

Kovo 23 d. Tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje buvo pristatyta prūsų lietuvių rašytojo, filosofo, kalbininko ir teosofo, vėliau – Detmoldo piliečio  dr. Wilhelmo Storosto –Vydūno knyga „Septyni šimtmečiai vokiečių ir  lietuvių santykių“. Pirmasis šios knygos leidimas išėjo Tilžėje 1932 m., bet netrukus po nacių atėjimo į valdžią 1933 m., dar nespėjus knygai patekti į rinką buvo sunaikintas beveik visas tiražas. Pats autorius vos išsigelbėjo iš Antrojo pasaulinio karo pragaro. Vydūnas, PEN klubo garbės narys, tauri jo asmenybė ir  kūryba, apimanti šešias dešimtis įvairių žanrų  knygų, rašytų lietuvių ir vokiečių kalbomis, išversta į užsienio kalbas, yra reikšmingiausia,  ką prūsų lietuviams pavyko išgelbėti iš karo liepsnų ir „sovietizavimo“ ir išsaugoti.

Po dramatiško bėgimo iš Rytų Prūsijos  jau solidaus amžiaus ir  ligų kamuojamas  nacionalinis rašytojas 1946 m. rugsėjo 4 d. rado saugų prieglobstį Detmolde. Jis  apsigyveno šiandieninio studentų bendrabučio pastate Vyzenštrasėje (Wiesenstraße) , pažymėtame numeriu 5. Tuomet čia buvo pabėgėlių stovykla. Šiandien šio pastato fasadą puošia Vydūno biustas ir atminimo lenta.

Detmolde ir  Bad Pyrmonto sanatorijoje Vydūnas atgavo jėgas. Puikiai susipažinęs su senovės indų filosofija ir kūno kultūra, gydymąsi Vydūnas derino su griežta vegetariška dieta ir kasdieniniais jogos pratimais, o pasveikęs dar septynerius metus, jau kaip mūsų Detmoldo pilietis,  jis aktyviai dalyvavo bažnytiniame ir visuomeniniame miesto gyvenime  – skaitė  gausybę pranešimų, sakė kalbas, skelbė publikacijas.

Mirė 1953 m. vasario 20 d., nuėjęs ilgą 85 metų gyvenimo kelią.  Palaidotas su evangelikų apeigomis Senosiose miesto kapinės Blombergo gatvėje. Teologiniu mąstymu Vydūnas liko ištikimas savo konfesijai, nors plačiai gilindamasis į įvairias Artimųjų Rytų  religijas, kalbas ir kultūras jis galėjo pagilinti savo religinį mąstymą.

Po Lietuvos išsivadavimo iš sovietinės okupacijos jau laisvos Lietuvos Respublikos vyriausybės iniciatyva  1991 m. Vydūno palaikai iš Detmoldo buvo perkelti į Panteoną  prie legendų gaubiamo  Rambyno kalno,  iškylančio aukštai virš Nemuno.

Ši pakartotinai išleista knyga  atskleidžia ne tik tai, kaip giliai ir visapusiškai autorius buvo susipažinęs su buvusios Vokietijos Rytų Prūsijos provincijos istoriją, bet ir teikia išliekamosios vertės  ir kartu aktualių impulsų formuoti bendrai europinei tapatybei.

Knygą išleisti galėjome tik leidimą finansiškai remiant  Detmoldo Pilietiniam fondui, Lipės apskričiai, Detmoldo miestui, Lipės krašto sąjungai, taip pat  dėka kitų organizacijų ir daugybės atskirų piliečių, kurie aukojo lėšas autoriaus 150-ųjų gimimo metinių išvakarėse, knygos išleidimas taip pat buvo susietas su Leipcigo knygų muge, kurioje Lietuva dalyvavo viešnios teisėmis.

Leidėjai ypatingai dėkoja  Miunsterio  LIT  leidyklai:  remiantis  nelengvai įskaitomu 1982 m. Amerikoje perspausdintu knygos leidimu,  nuoširdžiai  bendradarbiaujant pavyko parengti reprezentatyvų leidimą – spėta į knygų mugę ir leidimas tapo pasirengimo  2018-iesiems – Vydūno metams – akcentu!

Aus aktuellem Anlass

Presse– und Öffentlichkeitsarbeit

Be the first to comment on "Naujas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ knygos leidimas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*