Rusnė atsisveikina su režisiere Virginija Gajauskiene (1932-2016)

Aš visą gyvenimą
Nemoku, kad medis tylėtų
 ..Nemoku mirties.
Sakau, kad mirties nemoku.
Dabar ir per amžius
Nemoku, nesuprantu.
Štai: lyg nesuprastą pamoką
Tylėdami išnešam žmogų.
O atrodo, kad upę,
Išėjusią iš krantų…“
J. Marcinkevičius

Spalio 8 d. mus paliko pamario krašto režisierė, mėgėjų dramos teatro legenda, talentinga asmenybė Virginija Gajauskienė. Rusnės salos kartų kartoms ji nešė dramos grožio šviesą, tikėdama,  kad šis menas taurina žmonių  sielas, nuspalvina mūsų buvimą pilnatvės spalvomis. Režisierės  pastatyti spektakliai   praturtino mėgėjų dramos teatrą, garsino Pamario krašto vardą Lietuvoje  bei įkvėpė didžiuotis  kuriama  kultūra krašte.

Virginija Gajauskienė gimė 1932 m. sausio 22 d. Eičiūnų k., Paežerėlių vls., Šakių apsk. Baigusi studijas Kauno žemės ūkio akademijoje, dirbo vadovaujantį darbą Sudarge, Šakių r., Prienuose, Skuode  ir Rusnėje. Išaugino dvi dukras Zinaidą ir Nataliją, sūnų- Rimą. Nors Virginija dirbo daug įvairiausių darbų, tačiau tikrasis jos pašaukimas visada buvo kultūra, drama ir kūryba… Valandų valandas galėjo mintinai skaityti pastatytų spektaklių aktorių roles, deklamuoti eiles, uždainuoti vieną ar kitą dainą.

Virginija  buvo eruditas, sugebantis kurti ir puoselėti grožį,  labai mylėjo žmones, su kiekvienu rasdavo kalbą, anot Jos – kiekvienas žmogus yra aktorius. Buvo nuoširdi kultūros žmonių bičiulė,  niekada neatsisakė pagelbėti  renginiuose. Rusnės žmonėms ir draugams, kaip režisierė, vis surasdavo  papasakoti įdomių teatro bei Rusnės kultūros gyvenimo detalių.

… ir vis dėlto Virginija Gajauskienė  yra Rusnės  žemės žmogus: daug sukūrusi spektaklių pastatymų, daug išdalinusi, atradusi ir praradusi dauguvietytiška natūra, kuriai nebuvo lengva, nes nuo mokyklos iki mirties tiek gilinosi į tekstus, personažų gyvenimus, kartais primiršdavo savąjį…

Lieka gedėti dvi dukros –Natalija ir Zinaida, anūkė Agnė, giminės ir rusniečiai, kuriems buvo lemta patirti Virginijos talentus, bendravimo lengvumą ir sielos ilgesį teatrui. 

Spalio 16 d. (sekmadienis) nuo 12.00 val. Virginija Gajauskienė Rusnės kultūros namuose paskutinį kartą, tik šį kartą ne Ji lenkiasi žiūrovams…

Urna išnešama Spalio  17 d. (pirmadienis) 14.00 val.

Artimieji prašo pagerbti velionę baltu gėlės žiedu.

1 Comment on "Rusnė atsisveikina su režisiere Virginija Gajauskiene (1932-2016)"

  1. Regina | 2016-10-13 at 21:26 |

    Amžiną atilsį nuostabiai, talentingai moteriai. Nuostabu, kaip savamokslė režisierė sugebėdavo suburti žmones ir juos užkrėsti meile teatrui.Kaip gaila, kad laikas negailestingas ir Rusnė atsisveikina su išskirtiniais žmonėmis.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*