Klausimai apie Šilutės medžius ir žaliąjį miesto veidą  

Šilutės seniūnas R.Steponkus ir jo darbuotojai.

Pavasaris kasdien vis drąsiau šildo ir pareiškia apie save. Miškuose ir palaukėse liko labai nebedaug nesusprogusių medžių. Kone jau pilnai sužaliavo ir medžiai Šilutės mieste. Šiaip jau kone dauguma jų centrinėje dalyje yra nurašyti ir pasmerkti išpjovimui. Tik subruzdus miesto visuomenei pjūklai ir kirviai kol kas padėti į šoną. Kiek teko neoficialiai girdėti – tik laikinai. Ta pačia tema kilo keli klausimai, kuriais ir norisi pasidalinti.  

Apie seniūno įgaliojimus  

Kaip imta plačiai kalbėti apie Šilutės istorinės miesto dalies medžių kirtimą, neabejingas miesto žaliajam rūbui pilietis, architektas Algimantas Petravičius, ėmėsi šio projekto savotiško viešinimo. Spalvotomis juostomis aprišęs pažymėjo tuos medžius, kurie turi būti pjaunami nedelsiant, kurie kiek vėliau, kas turi būti genima, o kurie paliekami nieko iš esmės jiems nedarant.

Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus suprato tai kaip viešosios tvarkos pažeidimą. Ir ėmėsi „atitinkamų priemonių“. Apie tai rašyta gegužės 3 dienos „Šilokarčemos“ laikraštyje „Šilutės seniūnas kaltinamas neveiklumu ir nevaldomomis emocijomis“, apie skelbta ir straipsnyje „Spektaklis Lietuvininkų gatvėje: kol vienas juosta riša medžius, kiti jas plėšia“. Tuomet seniūnas savo darbuotojams ir pavedė nuplėšti tas estetiškai ant medžių užrištas juostas. Tą procesą galima pamatyti videoįraše.

Būtent tos „priemonės“ ir leido kelti dviejų dalių klausimą: ar iš tikrųjų medžių aprišimas spalvotomis juostomis mieste yra viešosios tvarkos pažeidimas? O jai ir taip, ar seniūnas turi teisę savo darbuotojams pavesti tokius miesto „tvarkymo“ darbus. Ar neviršijo, šiuo atveju, jis savo įgaliojimų?

Apie projekto pradžią   

Po to, kai miesto žmonės ėmė piktintis netrukus turėsiančiu prasidėti medžių šalinimo projektu, susibūrė neabejingų miestiečių feisbuko grupė S.O.S. Šilutės medžiai. Jų pastangomis Šilutės medžių apžiūrėti atvažiavo aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos dendrologai. Per porą dienų balandį jie atliko Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvėje augančių ekspertizę. Jų vertinimas gerokai skyrėsi nuo Šilutės savivaldybės parengto projekto. Apie tai buvo plačiai aprašyta „Vakarų ekspreso“ balandžio 28 dienos straipsnyje „Šilutiškių kova dėl medžių, arba Ką gali pilietiškumas“.

Fitopatologas dr. Remigijus Bakys skenuoja Šilutės medžius. Lijanos Jagintavičienės nuotrauka.

Fitopatologas dr. Remigijus Bakys skenuoja Šilutės medžius. Lijanos Jagintavičienės nuotrauka.

Tačiau su šiomis išvadomis nesutiko Šilutės rajono savivaldybės administracija. Tad jau kelios dienos Šilutėje medžius specialia aparatūra papildomai tiria savivaldybės nusamdytas fitopatologas dr. Remigijus Bakys iš Kauno. Jis garsiniu specialiu aparatu skenuoja medžių, kurie buvo priskirti prie kertamų, kamienus. Tai kruopštus darbas. Netrukus paaiškės ir jo rezultatai.

Čia, kaip sakoma, „devynis kartu atmatuok…“ – gerai. Tačiau grįžtant į šio projekto rengimo pradžią belieka apgailestauti, kad tik dabar, kada lyg ir turėtų būti jis pradėtas įgyvendinti, miesto medžius atidžiai ir nuosekliai apžiūrinėja ir vertina aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Tad klaidos tikimybė labai sumažėjo. Kodėl būtent nuo to viskas tuomet neprasidėjo? Ar tikrai neapgalvotais veiksmais reikėjo suerzinti Šilutės žmones?

Apie jaunų medžių sodinimą

Miestiečiai turėtų džiaugtis, kad aukščiausi Šilutės rajono vadovai, drauge su „Šilutės baldų“ žmonėmis, balandžio 27 dieną pasodino 22 medelius palei atnaujintą Klaipėdos gatvės šaligatvio dalį palei šios įmonės tvorą.

Naujieji augalai prie „Šilutės baldų" teritorijos.

Naujieji augalai prie „Šilutės baldų“ teritorijos.

Bala nematė, kad šį darbą buvo pasirengę atlikti viena miestiečių grupė, kuri Savivaldybės leidimo tam darbui buvo paprašiusi. Pasinaudojo kitų mintimi Šilutės valdžia ir gerai –  tikrą darbą padarė. Bėda tik ta, kad neišgirdo kito siūlymo, iš kur kokius medelius paimti tai vietai apsodinti. Nes panašu, jog buvo nuvažiuota tiesiog į mišką ir iškasti patys pirmieji medeliai. Tai manyti leidžia į miestą perkeltų augalų mažas bei nevienodas dydis. O baldininkai tikrai pasirengė – kuoliukai rimtiems medeliams sodinant pririšti buvo parengti…

Čia galima prisiminti prieš trejetą metų vykusį atvejį, kai buvo išpjauti prie Šilutės pamario pagrindinės mokyklos augę ilgamečiai gluosniai. Tuomet taip pat pasipiktinus visuomenei buvo surasti iš ties aukšti, stiprūs ir gražūs medelių sodinukai. Šiandien po trejeto metų jau galima džiaugtis tais atsodintais medeliais. O prie „Šilutės baldų“ sužaliavusiais bus galima dar labai negreitai. O reikėjo tiek nedaug – šiek tiek dėmesio šiam darbui…

3 Comments on "Klausimai apie Šilutės medžius ir žaliąjį miesto veidą  "

 1. PALIKITE RAMYBEI MŪSŲ KRAŠTĄ, KRAŠTOVAIZDĮ MŪSŲ ŽMONĖMS, PILIEČIAMS TURISTAMS KURIE ATVAŽIUOJA IR GROŽISI TOKIA ŽALUMA, PUOŠNUMU ŠILUTĖS. NUSTOKIT DRĄSKYTI MŪSŲ ŠIRDIS, IR TAIP SAU PRISIVAGĘ ESATE VALDININKAI VISOKIE, SĄŽINĖS TURĖKITE, AR IKI TO TIKRAI MŪSŲ ŽMONĖS VALDININKAI NUSIRITO.

 2. Apie jaunų medžių sodinimą su virtualiu džiaugsmu | 2018-05-08 at 16:34 |

  jei galima, tai ir prisimename be ūpo prieš trejetą metų atliktą gyvetojų ir netik gelbėjimo
  operaciją. Tenirtada, neradus artimesnių giminių ar globėjų, o Žalgevičiaus laikrodžiui pavargus skaičiuot nepriežiūros metus iš gilaus liūdesio sumišai su gailesčiu karšinčiams Salix fragilis L. padėtas autanazijos taškas.
  Tenpatirtuomet taip pat supratigai visuomenei užganėdyti Arbobedarbo dievams paaukoti (14) ištekiniai šauktiniai kliavyrai Acer platanoides L. Kad mažai nepasirodytų dar pora iš ties liemeniu prie stuomens liepšnių mažaraščių palydovių Tilia cordata Mill.
  (L.tikro melo garbės sargyboje užrietusiems nosis kuopos milinėms adyti).
  2 Jo Didenybės kariai, tarsi Viktorijos gvardiečiai po svaiginančiom meškų būrkomis krito
  nė sužvarbt nespėję dar perėjoj andais, pakirsti trimerio sukto jau pernaiirten. Likusieji 12 nė vienu raumeniu feisbuko taip pat neparodė, kad mūšio lauke iš esmės apysveikės liko tiktai Kęstučio eilinės nekilmingosios liepos. Tenvakar, barbarų rujai dar žaizdų gelmės neužuodus, galestinga Šmylintidrauge su sesėm L. kohortos K. achilams pridengt nupynė L. karnų vyžas.
  Šiandien, čiairdabar – po trejeto metų ir vienos nakties, vidudienio dar nepaėmus(11:34pm),
  nudrengtos karnos, kliavyrai 3×3 rimbais sočiai prieš piet iki atsako sušerti per tvarkiai teisybei nesubredusias strėnas.

 3. Miesto šeimininkui | 2018-05-09 at 21:57 |

  Būtų labai fain, jei nueitumėte pažiūrėti prieš tris metus atsodintų medžių prie Pamario mokyklos. Miesto šeimininko žmonės taip praėjo su trimeriais, taip neatsakingai, kad dalis numirė, o kitiems ne daug metų beliko. Tas pats nutiks ir Dariaus ir Girėno g. atsodintiems medžiams. Pats buvau prie namų atsodinęs 9 liepaites, nei vienos neliko, trimerininkai įveikė. Nėr gyvenimo čia toj Šilutėj

Leave a comment

Your email address will not be published.


*