Muziejaus byla bus tęsiama, o investuotojai apmokestinti

Ketvirtadienį vykusio VIII šaukimo dvidešimt penkto posėdžio metu priimti 27 aukščiausios rajono valdžios – Šilutės rajono savivaldybės tarybos – sprendimai. Dauguma, kaip jau įprasta – procedūriniai, dėl to tiesioginės įtakos gyvenimui neturės. Be visa ko, šio posėdžio pabaigoje politinei daugumai oponuojanti opozicija pasiskelbė daranti rokiruotes.

Sprendimas dėl muziejaus pastato likimo nukeltas mėnesiui

Per birželio mėnesį turėjo būti pasiektas Šilutės rajono valdžios ir asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ susitarimas, kuriuo buvęs muziejaus pastatas (XX a. pirmoje pusėje buvę arklių pirklio namai) Šilutės miesto centre, abipusiai priimtinomis sąlygomis, būtų perduotas šiai visuomeninei organizacijai. Šiaip dar gegužės mėnesį vykusio Šilutės rajono tarybos sprendimu, šis turtas – istorinis pastatas ir nemažas sklypas – Šilutės miesto centre buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą. Tačiau tuomet „bendru sutarimu“ buvo sutarta išlyga, kad jei bus pasiektas minėtas susitarimas, buvusieji arklių pirklio namai iš to sąrašo ateinančiame, t.y. birželio mėnesio, posėdyje bus išbraukti.

Pagal teisines procedūras, visi būsimi sprendimai, prieš patenkant juos tvirtinti Tarybai, svarstomi komitetuose. Tačiau tokio susitarimo projekto nebuvo nei viename savaitę prie tarybos posėdį vykusiame komitete. Tai galėjo reikšti tik viena – visuomenininkams, vadovaujamiems Ado Nausėdo ir Šilutės savivaldybei, kurią šiuo atveju atstovavo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, rasti bendrų sąlyčio taškų nepavyko.

Tačiau dieną prieš posėdį – birželio 28-tąją – Tarybos sekretoriate buvo užregistruotas devynių – daugiausiai opozicijos – tarybos narių pasirašytas prašymas, kad buvęs muziejaus pastatas vis tik būtų išbrauktas iš privatizuojamųjų objektų sąrašo. Buvo pateiktas ir pats sprendimas, ir gyventojų, kurie nepritaria jo privatizavimui savo parašais, sąrašas.

Prasidėjus posėdžiui ir ėmus aptarinėti būsimą darbotvarkę, tarybos narys Arvydas Jakas paklausė posėdžiui pirmininkavusio rajono mero Vytauto Laurinaičio, kodėl devynių tarybos narių  pasiūlytas sprendimo projektas nebuvo įrauktas į posėdžio darbotvarkę. Meras atsakymo teisę perdavė Personalo ir teisės skyriaus vedėjui Arvydui Bielskiui. O jis kalbėjo, kad gegužę priimtas sprendimas, kuriuo tas pastatas įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą, yra norminis teisės aktas ir jis pateko į tokių aktų registrą. Tad norint jį keisti, būtina laikytis nustatytų procedūrų – t.y. vėl jį aptarti komitetuose. Išimties tvarka, neaptartus komitetuose sprendimus, taryboje galima svartyti tik esant išskirtiniams atvejams. Tuo tarpu norminiams sprendimams tokia išimtis iš vis negali būti taikoma.

A.Jakas sulaukė mero V.Laurinaičio patikinimo, kad devynių tarybos narių parengtas sprendimas bus įtrauktas į liepos mėnesio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Tokiu būdu visuomeninių organizacijų atstovai, bei visi, kurie mano, jog miesto centre esantis istorinis pastatas ir jo vieta turėtų tarnauti visiems miesto žmonėms – laimėjo laiko.

Apie investicijas ir sąrašą

Savivaldybės taryba turi teisę (ar galimybę) nustatyti du mokesčius savo teritorijoje: nekilnojamo turto bei žemės. Tai šioks toks ekonominis svertas, kuriuo galima skatinti investicijas. Tarybos rankose apmokestinamo nekilnojamo turto kainų žirklės – nuo 0,3 iki 3 procentų dydis, kuris skaičiuojamas nuo valdomo nekilnojamo turto vertės.

Iki šiol Taryba 3 % apmokestina netvarkomą bei apleistą savo piliečių turtą, taip pinigais skatindama norą jį tvarkyti. O visas likęs – apmokestinamas 0,3 % jo vertės. Sprendimas, kas ir kiek turi mokėti, priimamas metai prieš jį mokant. Taip balandžio mėnesį vykusio Šilutės savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų“.

Ketvirtadienio Tarybos posėdyje jis buvo papildytas nauju iki šiol negirdėtu punktu, kuriuo 3 % 2018 metais apmokestinamos atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kt.) jėgainės.

Daug tai ar mažai – tesprendžia patys vėjo jėgainių parkų savininkai. Meras paaiškino, kad šis mokestis atsiranda tik dabar, nes pagaliau pabaigtos investicijos į neatsiejamu Šilutės kraštovaizdžiu jau tapusias vėjo jėgaines. Paklaustas, kokia tai būsianti suma, meras paminėjo 670 tūkstančių eurų.

Žodžio paprašęs tarybos narys Jonas Jatautas mero klausė, ar maksimalus nekilojamo turto mokestis ir yra ta žinia, kurią norma pasiųsti galimiems verslo investuotojams į Šilutės rajoną? Meras paaiškino, kad bendravo su vėjo jėgainių parko savininkais ir tokia našta vėjo jėgainių savininkams nėra didelė. J.Jatautas tuo pačiu paklausė, kodėl toks mokestis netaikomas neprižiūrimiems pastatams istorinėje Šilutės miesto zonoje. V.Laurinaitis paprieštaravo, atsakydamas kad toks maksimalus mokestis yra nustatytas ir taikomas. Be to, jis paaiškino, kad jų specialistas suregistravo tokius pastatus ir savivaldybė jų savininkus rengiasi už nepriežiūrą bausti įstatymų numatyta tvarka. J.Jatautas suprato atsakymą, sakydamas, jog neturėjo po ranka to sprendimo. O tarybos narė Sandra Tamašauskienė paklausė, kur ji galėtų pamatyti tokį maksimaliu tarifu apmokestintų pastatų sąrašą. Į tai meras nieko neatsakė, nes Šilutės savivaldybės taryba jį patvirtino dar balandžio 27 dienos posėdyje.

Čia būtų galima būtų pridurti, kad tarybai tuokart buvo pateiktas tik pats sprendimo projektas be paties objektų sąrašo. Taip pat įdomu, kad nei paties balandžio mėnesio sprendimo dėl „2018 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų“, nei juo labiau to sąrašo, rengiant šį rašinį oficialioje Šilutės rajono savivaldybės svetainėje rasti nepavyko.

Opozicija parengė rokiruotę

Pabaigus svarstyti darbotvarkėje numatytus sprendimus, pareiškimą perskaitė Tarybos mažumos – opozicijos – pirmininkė S.Tamašauskienė. Ji paskelbė, kad atsistatydina iš opozicijos ir Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkų pareigų. Tai jį daranti dėl to, nes Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino ją sumaišius Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą, kai Savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už 2016-tų metų švietimo įstaigų vadovų ataskaitas. Tarp jų buvo ir Vydūno gimnazijos direktorės ataskaita, kurioje Tarybos narė dirba mokytoja.

Po jos pareiškimą perskaitė opozicijos narys Zigmantas Jaunius. Jame buvo sakoma, kad opozicijos vadovo pareigos, Tarybos mažumos sutarimu, pereina Z.Jauniui. Opozicijos vardu jis taip pat pateikė siūlymą merui, kad Arūną Kurlianską siūlo skirti Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininku. Šiai institucijai vadovauti, pagal Savivaldos įstatymą, meras turi siūlyti opozicijos atstovą. Tai sprendimas, kuris turi būti priimamas artimiausiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Be the first to comment on "Muziejaus byla bus tęsiama, o investuotojai apmokestinti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*